Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10869

Projektin nimi: Lapin aloittavien yrittäjien ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma (APAKE)

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin työ- ja elinkeinokeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 8060

Puhelinnumero: 0206360010

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/lappi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Tuija Ohtonen

Asema: strategiapäällikkö

Sähköposti: tuija.ohtonen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0405384615

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Salla, Kittilä, Pelkosenniemi, Enontekiö, Kemi, Rovaniemi, Pello, Utsjoki, Tornio, Ranua, Savukoski, Muonio, Posio, Inari, Tervola, Kemijärvi, Keminmaa, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Lappilaiset mikro- ja pk-yrittäjät.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin toiminnalla ja toimenpiteillä edistetään lappilaisten yritysten elinvoimaisuutta sekä tuetaan niiden kasvua ja kehittymistä. Projektilla on vaikutusta sekä lappilaisten työpaikkojen turvaamiseen ja uusien työpaikkojen sekä yritysten syntymiseen sekä koko Lapin elinvoimaisuuden hallintaan, ylläpitoon ja lisäämiseen. Välillisiä kohderyhmiä ovat näin ollen kaikki lappilaiset ja Lappiin muuttavat henkilöt.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 140, joista naisia 50

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 249, joista naisia 146

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 33, joista naisten työpaikkoja 17

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 20, joista naisten perustamia 11

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin kohderyhmänä ovat lappilaiset mikro- ja pk-yritykset. Projektin tavoitteena on edistää ja tukea lappilaisten yritysten elinvoimaisuutta, kehittää yritysjohdon ja yritysten avainhenkilöiden liiketoimintaosaamista, ylläpitää ja parantaa yritysten kannattavuutta ja kilpailukykyä sekä tukea yritysten pitkäjänteistä kasvua ja kansainvälistymistä tuotteistettujen asiantuntijapalveluiden ja pitkäkestoisen liikkeenjohdon koulutusohjelmien avulla.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan Lapin TE- ja sitten ELY-keskuksen nettisivujen sekä maakunta- ja paikallislehtien ja erityisesti paikallisten, seudullisten ja maakunnallisten yrityspalvelutoimijoiden kautta. Tarpeen mukaan järjestetään infotilaisuuksia kohderyhmille Lapin alueella.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytäntöjä levitetään valtakunnallisilla, maakunnallisilla ja seutukunnallisilla foorumeilla projektin toteutusaikana. Maakunnallisia ja seutukunnallisia työkokouksia yms. luodaan ja ylläpidetään projektien F10548, F11011 ja F10575 avulla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 700 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 588 601

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 700 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 588 646

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Aloittavien yrittäjien ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma

9. Loppuraportin tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli aktivoida erityisesti naisten johtamia yrityksiä sekä alkavien yritysten liiketoimintaa. Hankkeen alkuperäisessä suunnitelmassa tavoitteena oli kohderyhmän liiketoimintaosaamisen kehittäminen ja tämän kautta yritysten kannattavuuden, kilpailukyvyn ja kansainvälistymisen edistäminen. Tulosten mukaan uutta liiketoimintaosaamista saatiin laajasti eri liiketoiminnan osa-alueille. Hankkeeseen osallistui yhteensä 249 henkilöä, joista yrittäjiä yhteensä 118. Naisyrittäjiä määrästä on yhteensä 78. Hankkeeseen osallistuneiden koulutustaso oli suurimmaksi osaksi korkea.