Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10879

Projektin nimi: Seudullisen yrittäjyyden edistäminen Keski-Suomessa (alueosio)

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2008 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 250, Cygnaeuksenkatu 1

Puhelinnumero: 020 6360040

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/keski-suomi

Projektin kotisivun osoite: Ei omaa nettiosoitetta.Kehittämisyhtiöiden sivuilla on palveluista tiedotettu

Vastuuhenkilön nimi: Pirjo Suhonen

Asema: kehittämispäällikkö

Sähköposti: pirjo.suhonen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 5814594

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Kuhmoinen, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ohjaus- ja neuvontatyön kohderyhmänä: yrittäjiksi aikovat henkilöt ja alueen pk-yritysten avainhenkilöt, seudullisten yrityspalvelupisteiden muut neuvonta-asiakkaat.
Verkostoyhteistyön kehittämisen kohderyhmänä: seudulliset neuvojat ja verkostoon kuuluvien muiden sidosryhmäorganisaatioiden (esim. oppilaitokset, kunnat, yrittäjäjärjestö, muut neuvontatahot, elinkeinoelämän edustajatahot...) henkilökunta. Kaikki kohderyhmiin kuuluvat toimenpiteet ovat lyhytkestoisia ja raportoidaan seurantatiedoissa kohtaan 5.5.

3.3 Välilliset kohderyhmät

ks. edellä

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Toimijatahot: Keski-Suomen ELY-keskus (yhteenkokoaminen ja koodinointi), seudulliset kehittämisyhtiöt ja muut em. kumppanit (osatoteuttajia). Toiminta perustuu hankekumppaneiden sekä TE-toimistojen kautta kentältä saatavaan tarve- ja kysyntätietoon ja Yritys-Suomi -palvelu-uudistukseen.

Tavoite on kehittää ja toteuttaa alueellisia verkostoituneita neuvontapalveluja sekä yritystoimintaa suunnitteleville henkilöille, että jo toimiville yrityksille ja sitä kautta toteuttaa Yritys-Suomi -uudistusta Keski-Suomessa. Ohjauksella ja neuvonnalla lisätään kohderyhmän yritystoiminnan osa-alueiden tuntemusta. Siten autetaan hallitsemaan paremmin yritystoiminnan riskejä ja toimimaan suunnitelmallisemmin menestymisen varmistamiseksi. Hanke osallistuu edellisen ohjelmakauden hyvien käytäntöjen jalkauttamiseen (mm. YAY - yritysideoiden arviointikonsepti ja Kauppakota - omistajanvaihdoksen neuvontatoiminta).

Projekti edistää myös seudullisten yrityspalvelujen ja muiden keskeisten toimijoiden kuten TE-toimistojen henkilöstön yritystoiminnan ymmärtämystä. Ohjauksessa ja neuvonnassa käytettäviä materiaaleja, työkaluja ja käytäntöjä yhtenäistetään edelleen. Maakunnallisen neuvojaverkoston yhteistyötä vahvistetaan edelleen resussien ja erikoisosaamisen hyödyntämiseksi yli seutukuntarajojen, millä haetaan kustannustehokkuutta (=jatkuvuutta) palvelujen toteuttamiseen.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projekti tiedottaa palveluistaan olemassa olevan verkoston kautta. Varsinaisesti projektin markkinointi tapahtuu palvelun tuottajien kautta. Tiedotusta ja markkinointia myös esim. TE-toimistojen ja internetin kautta. Yrityspalvelujen asiakaspalvelupisteissä ja TE-toimistoissa saatavilla jaettavaa tiedotus- ja markkinointimateriaalia. Tiedotuksessa pyritään käyttämään hyväksi myös paikallista ja alueellista mediaa esim. toimitettujen lehtiartiukkeleiden ja lehti-ilmoitusten muodossa.

Suoraa tiedotusta myös työ- ja elinkeinoministeriöön hyvien käytäntöjen levittämiseksi ja hyödynnettäväksi laajemmin Yritys-Suomi -konseptin kehittämistyössä. Myös muiden kumppaneiden (mm. yrittäjäjärjestö, kauppakamarijärjestö) kautta tiedottaminen hyvien käytäntöjen levittämistyössä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Jatkuvasti koko projektin ajan, ks.edellä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 160 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 145 545

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 284 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 279 056

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Seudullisen yrittäjyyden edistäminen Keski-Suomessa (alueosio) -projekti on sisältänyt Saarijärven ja Viitasaaren seutujen yritysneuvontapalveluiden kehittämistä valtakunnallisen Yritys-Suomi-konseptin mukaisesti. Kummallakin seudulla on toiminut seudullinen yrityspalveluneuvoja, joka on edistänyt etenkin maaseutuyrittäjyyden, alkavien ja omistajanvaihdospalveluiden kehittämistä seudullaan ja verkostoinut yhteistyötä seudun muiden yritysneuvontatoimijoiden kesken. Tärkeää on ollut seudullisten kumppanuussopimusten aikaan saaminen ja niihin liittyvien vuosittaisten toimintasuunnitelmien suunnittelu ja toteutus yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Säännöllinen ohjausryhmätyö, kokemusten vaihto ja hyvien käytänteiden jalkauttaminen seutujen kesken on tuottanut uudenlaisia toimintatapoja, lomakkeita, tapahtumia ja mm. toimijoiden yhteisen sähköisen, säännöllisen infokirjeen yrityskenttään.
Seudulliset henkilöt ovat muodostaneet Keski-Suomeen yhteisen verkoston (8 henkilöä), joiden yhteistapaamisissa on myös kehitetty yritysneuvontaa ja palveluja toinen toisiltaan oppimalla. Osaltaan maakuntaan kehittämisyhtiöihin hankittu CRM-järjestelmä on syntynyt työn raportoinnin tarpeista ja työkalun uskotaan jatkossa yhtenäistävän eri kehittämisyhtiöiden toimintakulttuuria.
Projektin henkilöt siirtyivät 1.5.2011 valtakunnan osion projektin piiriin toimimaan, jossa kehittämistoimia jatketaan hallinnollisesti kevyemmin yhden yhteisen projektin puitteissa. Projektin voimassaoloaika oli 31.12.2011 asti.