Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10883

Projektin nimi: Yrityspalvelujen verkosto Varsinais-Suomen elinkeinoelämän kansainvälistymisen vauhdittajaksi

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2009 ja päättyy 30.6.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Varsinais-Suomen liitto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0922305-9

Osoite: PL 273

Puhelinnumero: 02 2100 900

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.varsinais-suomi.fi

Projektin kotisivun osoite: https://sites.google.com/site/kvfoorumi/

Vastuuhenkilön nimi: Pekka Ojanen

Asema: Aluekehitysjohtaja

Sähköposti: pekka.ojanen(at)varsinais-suomi.fi

Puhelinnumero: 02 2100 920

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Varsinais-Suomi

Seutukunnat: Salon, Åboland-Turunmaan, Turun, Vakka-Suomen, Loimaan

Kunnat: Kustavi, Masku, Naantali, Loimaa, Paimio, Mynämäki, Nousiainen, Laitila, Koski, Tl, Oripää, Aura, Marttila, Kaarina, Lieto, Turku, Vehmaa, Rusko, Pöytyä, Pyhäranta, Raisio, Taivassalo, Sauvo, Somero, Uusikaupunki, Salo, Länsi-Turunmaa, Kemiönsaari

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmät ovat:
a) yrityspalveluyritykset ja -organisaatiot ja niiden avainhenkilöt, jotka haluavat edistää kansainvälistä toimintaansa ja verkostoansa. Nämä on sisällytetty projektiin mukaan tuleviin yrityksiin.
b) varsinaissuomalaiset pk-yritykset ja niiden avainhenkilöt, jotka haluavat toimia kansainvälisessä liiketoimintaympäristössä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Maakunnan seutukunnat, jotka voivat parantaa kansainvälistä näkyvyyttä ja kiinnostusta yritysten sijoittumiselle ja julkiset toimijat, jotka voivat jakaa omia kansainvälisiä yhteyksiä keskenään.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 47, joista naisia 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 82, joista naisia 35

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Varsinais-Suomen alueella toimivat julkiset kansainvälistymispalveluiden tuottajat ja niitä välittävät toimijat päättivät 7.3.2006 yhteisen ohjelman laatimisesta. Valmistelutyön tuloksena saatiin ensimmäinen maakunnallinen elinkeinoelämän kansainvälistymisen edistämisen ohjelma. Ohjelma tukeutuu valtakunnalliseen YritysSuomi -palvelujärjestelmään.

Ohjelman keskeiset teemat ovat viennin ja kansainvälisen liiketoiminnan edistäminen maakunnassa, kansainvälisesti kilpailukykyisen toimintaympäristön kehittäminen sekä maakunnan eri toimijoiden kansainvälisten verkostojen hyödyntäminen. Lisäksi erityisteemana on rohkaista ja tukea varsinaissuomalaisten yritysten kaupallista kehittymistä idän ja lännen välissä ja samalla vahvaksi Venäjän kaupan osaajaksi.

Projektin tavoitteena on yrityspalveluorganisaatioiden tarjonnan kehittäminen siten, että yritykset voisivat kustannustehokkaasti hyväksikäyttää alueen parasta osaamista yritysten eri kehitysvaiheissa. Samalla halutaan välttää päällekkäistä tarjontaa ja siten resurssien tuhlausta. Projektilla varmennetaan osallistujien keskittyminen omalle strategiselle osaamisalueelle ja kehittämään sitä, jolloin yrityksille voidaan tarjota parhaimpia palvelukonsepteja, jotka ohjaavat maakunnan yrityksiä kehittymään kansainvälisessä kilpailussa menestyjiksi

Projektin toimijat käynnistävät erilaisia hankkeita, jotka edistävät maakunnan yritysten kansainvälistymistä kaikilla tasoilla. Yritysten valmennukseen ja ohjaukseen liittyen hankkeessa mukana olevat yrityspalveluyritykset ja -organisaatiot ottavat käyttöön sellaisia työkaluja, jotka mahdollistavat yritysten toteuttaa kansainvälisessä toimintaympäristössä kilpailukykyistä liiketoimintastrategiaa. Hanketta on valmisteltu kansainvälistymisfoorumityöskentelyn yhteydessä ja toimijat ovat osallistuneet mm. työpajoihin, joissa on valmisteltu eri osa-alueiden valmiuksien kehittämistä.

Projektilla halutaan rohkaista varsinaissuomalaisten organisaatioiden verkostoa toimimaan entistä tehokkaammin maailmalla erityisesti pk-yritysten kilpailukyvyn edistämiseksi.Tavoitteena on myös edelleen vahvistaa KV-Foorumia ja työpajojen toimintaa ja tuoda esiin hankkeita ja kansainvälisiä verkostoja Varsinais-Suomen yritysten käyttöön, jotta nämä voisivat luoda omaa kestävää kansainvälistä liiketoimintaa.

Hankkeen vetäjäksi valitaan kansainvälistä osaamista omaava verkostojen kehittäjä.
Hanke on 2-vuotinen ja sen päätyttyä Varsinais-Suomessa on erittäin tiivis ja keskusteleva kansainvälistymispalvelujen verkosto, joka toisiaan tukien pystyy antamaan maakunnan pk- yrityksille parhaan mahdollisen tuen omien kilpailukykyedellytysten kehittämiseksi.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projekti rekrytoi vetäjän julkisella haulla.
Projektin sisäisestä toiminnasta tiedotetaan sähköisesti mukanaoleville.
Varsinais-Suomen liitto tekee yhteistyötä tiedottamisessa TE -keskuksen kanssa. Projektipäällikkö julkaisee työpajojen ja KV-Foorumin työn tulokset säännöllisesti TE-keskuksen sähköisessä kv-uutiskirjeessä ja ovat myös otettavissa hankkeeseen osallistuvien toimijoiden omille nettisivuille.
Projekti järjestää yhteistyössä palveluntarjoajien kanssa seminaareja yrityksille, joissa tuodaan esille projektin toimintaa ja projektiin osallistuvien palvelutarjontaa.
Projektiin osallistuvat organisaatiot julkistavat myös tietoja työpajojen yhteistyön kehittymisestä omilla nettisivuillaan.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytäntöjä levitetään valtakunnallisesti TE -keskusten kautta ja maakunnassa kv- yhteistyöfoorumin avulla.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 84 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 84 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 114 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 119 800

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena on ollut välittää tietoa Varsinais-Suomen kansainvälistymispalveluista, -hankkeista, -verkostoista, -rahoituksesta sekä kannustaa yrityksiä hakemaan kasvua kansainvälistymällä ja hyödyntämällä KV-foorumin palveluverkostoa. KV-foorumi on avoin kaikille kansainvälistymisestä kiinnostuneille toimijoille.

Kohderyhminä olivat kansainvälistymispalveluita tuottavat yksityiset ja julkiset organisaatiot sekä kansainvälistymistä aloittavat tai sitä harkitsevat pk-yritykset, Projektia on käytännössä toteutettu työpajoissa, joiden teemoina olivat yritysten viennin ja kansainvälistymisen edistäminen, maakunnan kansainvälisen kilpailukyvyn ja vetovoimaisuuden lisääminen, kansainvälisten verkostojen hyödyntäminen sekä liiketoiminnan lisääminen Venäjän ja Kiinan suuntaan.

Projektin aikana on syntynyt uusia ideoita ja hankkeita, tiedonkulku on parantunut ja päällekkäisyydet vähentyneet. Varsinkin julkisten toimijoiden yhteistyö ja tiedonvaihto sekä oppilaitosyhteistyö ovat kehittyneet hyvään suuntaan projektin aikana. Kansainvälistymisen alkuvaiheessa olevien yritysten neuvonta ja ohjaus muihin palveluihin on nopeaa ja joustavaa. Julkisten palveluntarjoajien, yksityisten konsulttien ja pk-yritysten välistä yhteistyötä on edistetty mm. yritysneuvonnan ja palvelumatriisien avulla. Palvelumatriiseihin on koottu yli 90 kansainvälistymistä tuottavan organisaation palvelut.Yhtenä projektin tavoitteena on ollut ulkomaisen työvoiman rekrytointi, mutta taloudellisen tilanteen vuoksi em. tavoite ei ole ollut ajankohtainen.

KV-foorumin toimintamalli on levinnyt myös muualle Suomeen ja maakuntien välinen yhteistyö kansainvälistymisessä on lisääntynyt.