Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10884

Projektin nimi: Tonal Innovation Center - TONIC

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2009 ja päättyy 31.5.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0242746-2

Osoite: Tikkarinne 9

Puhelinnumero: 013 260 600

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.pkamk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.tonal.fi

Vastuuhenkilön nimi: Anne Ilvonen

Asema: Tutkimus- ja kehittämispäällikkö

Sähköposti: anne.ilvonen(at)pkamk.fi

Puhelinnumero: 050 311 6314

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Joensuun

Kunnat: Joensuu

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinaiset kohderyhmät:

1. Varsinainen kohderyhmä: Flaxwood Oy, All-Plast Oy, Carelia Tools Oy ja Kareline Oy (v. 2010 loppuun).

2. Toisen vaiheen yritysverkosto: muun muassa: TIMPAS Oy, POP-Muusikot ry, GrandOldRockers ry, Pilfink Oy, Greenfox Oy, MTM-Connecitons Oy, Ouneva Oy, Soitinrakentajat AMF, Elastopoli Oy, Stonedge Oy, Metroll Oy, Spindeco Oy, Vesuto Oy, Maailmankylä Oy, SAKO, Yes-eco, Koistinen kantele Oy, Vuoluset Oy, Atol Aviation Oy tai muut kohderyhmään soveltuvat yritykset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisinä kohderyhminä:

Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu:
Musiikin (käytettävyystestaustoiminta), muotoilun (käyttäjälähtöinen tuotekehitysosaaminen, International Business), viestinnän (äänen testaustoiminta- ja tallennus), tietojenkäsittelyn (ICT-integraatio, ohjelmointi, peliala) ja tekniikan (komposiitti- ja nanotekniikka, elektroniikkasovellutukset, testaustoiminta), liiketalouden, markkinoinnin (selvitykset, opinnäytetyöt, konseptointi), ja International Business koulutusohjelmien opiskelijat, henkilöstö ja opettajat.
Mikkelin ammattikorkeakoulu (materiaali- ja komposiittiosaaminen, pintakäsittely)
Savonia ammattikorkeakoulu (musiikki, muotoilu, tekniikka)
Ikaalisten käsi- ja taideteollisuusoppilaitos, TAIK, Joensuun Konservatorio, Sibelius Akatemia
TTY: muovi, komposiitti, nano-tutkimus
Aalto yliopisto (muotoilu, kauppa, tekniikka)
Kansainvälinen ulottuvuus ja kansainväliset tahot: verkostoituminen kansainvälisten asiantuntijoiden ja yritysten kanssa, tavoitteena kansainvälinen huippuosaaminen ja vienti. Hankkeessa hyödynnetään PKAMKn vahvaa kansainvälistä osaamista (mm. nanoteknologia, UPU-hankkeet, materiaaliosaaminen).

Hankkeen toteutuskumppanit:

1. Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä
2. Soitinrakentamista hyödyntävät uudet yritykset tai perusteilla olevat yritykset
3. VTT (asiantuntijapalveluna äänisuunnittelu- ja testaukset, painettu äly)
4. Elinkeinoyhtiöt (JOSEK, KETI,PIKES) ja Joensuun Tiedepuisto Oy / OSKE-ohjelmat

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 229, joista naisia 69

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Pohjois-Karjalassa tarvitaan uusia, innovatiivisia avauksia uuden yritystoiminnan ja uusien työpaikkojen luomiseksi. Pohjois-Karjalassa on vahvaa materiaali- ja komposiittiosaamista ja kehitystyössä alue on valtakunnan kärjessä: uusien materiaalien testauksen lisäksi on pystytty kehittämään kaupallisia tuotteita. Teollisen tuotantokapasiteetin ja maakunnassa olevan osaamisen ja ammattilaisten avulla pystytään yhdistämään soitinrakennuksen osaamista teolliseen muotoiluun ja tuotekehityksen osaamiseen. Luonnonkuitukomposiittien ympärille on muodostunut alueellinen osaamisen keskittymä. Materiaalin tuotteistamisessa yritystoiminnaksi tarvitaan tuotekehitys- sekä muotoiluosaamista.

Useat yritykset ja muut toimijat ovat nähneet tulevaisuuden mahdollisuuksien nousevan soitinrakentamisen perinteen, materiaaliosaamisen ja teollisen tuotannon yhdistämisestä siten, että maakunnassa pystytään tuottamaan uudenlaisia soittimia uusista ympäristöystävällisistä materiaaleista tehokkaan teollisen tuotannon avulla.

Yksittäisten ja erillisten hankkeiden sijasta tarvitaan alan kehityksen keskittämistä. Soitinrakentamisen kehittyminen kansainvälisesti kilpailukykyiseksi teolliseksi toimialaksi voi olla tulevaisuudessa yksi maakunnan, Itä-Suomen ja Suomen uusista työllistäjistä. Soitinrakentamisen taito on vaarassa hävitä lopullisesti, ellei uusia taitajia kouluteta ja yritysten toimintaedellytyksiä paranneta. PKAMK tarjoaa tähän tarvittavaa monialaista osaamista.

Hankkeen tuloksena syntyy sointiin perustuva tutkimus-, suunnittelu- ja testausympäristö, eli Tonal Innovation Center - TONIC.

TONIC on osa alueelle kehitettävää SOINTU-soitinteollisuusklusteria, joka tavoitteena on luoda vuoteen 2025 mennessä 65 miljoonan euron (1 % maailman soitinmarkkinoiden arvosta) ja 350 työpaikan soitinrakennusteollisuuden alueellinen keskittymä. Hankkeen tulokset eriteltynä:

1. Uutta yritystoimintaa, innovaatioverkostoja ja uusia työpaikkoja soitinrakentamisen alalle
2.Soitinrakennusteollisuuden kansainvälisen kilpailukyvyn, osaamisen ja asiantuntijuuden lisääminen
3.Monialaisen modernin soitinrakentamisen opintokokonaisuuden suunnitelma
4.Tuotteistettu modernin soitinrakennusteollisuuden tutkimus- ja testausympäristö osaksi PKAMK:n palvelutoimintaa
5.Soitinrakennusteollisuuden ja koulutuskokonaisuudet ja materiaalit, jotka ovat suunnattu alan yrityksille ja asiantuntijoille
6.Modernin soitinrakennusteollisuuden suunnittelu-, kehittämis- ja tuotantoverkosto, jonka toiminta jatkuu PKAMK:n, elinkeinoyhtiöiden ja yritysten yhteistyönä. Verkosto laajentaa teknistä ja sisällöllistä pohjaa musiikin kouluttamisen palveluinnovaatioille (musiikkiteknologia ja -pedagogiikka) sekä laajentaa luonnonkuitukomposiittien käyttöpotentiaalia
7.Asiakaslähtöisen kehittämisprosessin osaamisen kehittyminen soitinrakennusteollisuuden tarpeisiin
8.Kansainvälinen markkinointiverkosto soitinrakentajayritysten ja musiikkiteollisuuden välille

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotussuunnitelma laaditaan yhteistyössä Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun viestintävastaavien kanssa projektin alussa.

Tiedotussuunnitelmassa huomioidaan seuraavat asiat:
1. sähköisten välineiden hyödyntäminen
2. sähköpostiryhmät
3. www-sivut
4. Suora tiedottaminen (yritykset, opiskelijat, oppilaitokset, yhteisöt ja muut organisaatiot)
5. Tarvittavat lehti-ilmoitukset
6. Säännölliset kuukausitiedotteet tms. foorumit (web 2.0)
7. Tulosten levittäminen erillisen tiedotussuunnitelman mukaan

Viestinnässä tullaan hyödyntämään perinteisten menetelmien lisäksi uusia sosiaalisen median keinoja kohderyhmän tavoittamiseksi.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tarkempi suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä laaditaan hankken alussa. Hyvistä käytännöistä ja muista tuloksista tiedotetaan koko projektin ajan. Projektista laaditaan julkaisu ammattikorkeakoulun julkaisusarjaan ja sitä jaetaan kansallisesti merkittäville tahoille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 520 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 520 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 607 608

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 629 438

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti piti lupauksensa, kaikki osiot tehtiin ja tulokset vahvistavat tietoa, että luonnonkuitukomposiittien ja akustisen osaamisen yhdistelmälle on kysyntää, sekä sen, että nyt aika on kypsä isommillekin satsauksille. Projekti ylitti budjettinsa