Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10887

Projektin nimi: Rytmimeraatti

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2009 ja päättyy 31.3.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Rytmi-Instituutin kannattajayhdistys ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 0808810-7

Osoite: PL 16

Puhelinnumero: 040-7334746

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.rytmi-instituutti.fi

Projektin kotisivun osoite: www.rytmi-instituutti.fi/rytmimeraatti

Vastuuhenkilön nimi: Suoku Siren

Asema: toiminnanjohtaja

Sähköposti: suoku.siren(at)rytmi-instituutti.fi

Puhelinnumero: 040-7334746

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen, Kuusiokuntien, Järviseudun, Suupohjan

Kunnat: Ilmajoki, Kauhajoki, Alajärvi, Kuortane, Karijoki, Kauhava, Lappajärvi, Isojoki, Kurikka, Evijärvi, Jalasjärvi, Lapua, Alavus, Seinäjoki, Soini, Vimpeli, Ähtäri, Teuva, Töysä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinainen kohderyhmä on bändin palveluketjuun kuuluvat yritykset ja ihmiset sekä sellaisiksi tähtäävät.
Heidän kanssaan räätälöidään bändin tarvitsema koulutus ja jaetaan se moduleiksi.
Heidän ammattitaitoaan edistetään ja samalla heitä verkostoidaan ja ryhmäytetään korkeatasoisella koulutuksella ja yhteisillä musiikkimessumatkoilla.
Palveluketjun alkuun kuuluu mm. tuottajia, agentteja, ohjelmatoimistoja, levy-yhtiöitä, A&R-ihmisiä, studioita, miksaajia, valoteknikkoja, keikkamyyjiä, roudareita.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Palveluyritysten kohderyhmän ovat bändit.
Valtaosa kunnianhimoisista breikkaamiseen tähtäävistä bändeistä koostuu nuorista soittajista, joiden tietämys maailmasta on vasta kasvamassa. Tyypillinen vakavasti asialla oleva bändi koostuu alle 30-vuotiaista. Sen jälkeen soittajat siirtyvät harrastelijoiksi ja hakeutuvat muunlaisiin töihin.

Bändien jälkeen kohderyhmänä on alueen musiikkielämä.
Yksi breikannut bändi saisi aikaan valtavan kihinän ja yritteliäisyyden. Se lisäisi kaikkien uskoa omiin mahdollisuuksiin ja moninkertaistaisi motivaation.

Musiikkielämän aktivoituminen aktivoi koko aluetta.
Elävä ja kihisevä alue on elinvoimainen ja vetovoimainen. Business vetää puoleensa lisää yrityksiä ja yritteliäisyyttä, myös muille aloille.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 56, joista naisia 16

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 124, joista naisia 22

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 4, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 3, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Rytmimeraattihanke pyrkii luomaan bändin palveluyrityksistä löyhän yhteenliittymän eli konglomeraatin, joka huolehtii tarvittavan taito-tiedon siirtämisestä uusille muusikoille ja bändille.
Projektin aikana etsitään alueella olemassaolevat palveluyritykset ja kartoitetaan, mitä palveluita vielä tarvittaisiin, sekä pyritään edesauttamaan uusien palveluiden syntymistä.
Musiikkimaailmaa ja sen muutosta tutkitaan, jotta saadaan vankka pohja toimenpiteille. Konglomeraatti ja koulutusmodulit perustuvat näin saadulle tiedolle.
Konglomeraatin jäsenten taitotiedon tasoa pyritään parantamaan ja synnytetään yhteinen toimintakulttuuri, jossa keskeistä on huolen pitäminen uusista muusikoista ja bändeistä. Projekti koostaa koulutusmoduleita muusikon ja bändin tarvitsemista taito-tiedoista, joita se tarvitsee selvitäkseen musiikkimaailmassa. Koulutusmodulit tehdään oppipoikatyyppiseen opetukseen sopiviksi. Projektin lopussa testataan moduleita ja konglomeraatin toimintaa käytännössä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

1. Projektipäällikön rekrytoiminen. Se tapahtuu verkostojen ja mollin sivustojen avulla.
2. Palveluyritysten etsiminen. Se tapahtuu verkostojen avulla ja alan nettisivuilla.
3. Bändien rekrytoiminen testaamisvaiheessa. Tämä on vaikein kohta, ja ainoa käytettävissä oleva keino on verkostot ja puskaradio.

Tuloksia levitettään vuosittain järjestettävissä seminaareissa, joista pyritään tekemään valtakunnanlaajuisesti kiinnostavia.
Markkinointi tehdään alan lehdissä ja nettisivuilla.

Yleistiedotus surelle yleisölle hoidetaan tiedotteiden ja lehtijuttujen avulla maakuntalehdissä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin aikana järjestetään joka vuosi korkealaatuisia seminaareja. Niissä yhtenä esityksenä on projektin tiedottaminen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 208 100

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 208 100

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 268 700

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 268 700

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Rytmimeraatti -hankkeen lähtökohtana on ollut edistää musiikkimaailmaa ja muusikoiden menestymismahdollisuuksia Etelä-Pohjanmaalla tiivistämällä yksittäisistä bändin palveluyrityksistä konglomeraatti. Tälle on ollut alueella tarvetta, jotta muusikoiden ja bändien ei tarvitsisi lähteä etelän kaupunkeihin vaan läpimurto olisi mahdollista pohjalaisillekin omalta alueelta käsin. Tavoitteena on ollut rakentaa yrityksistä bändin tarpeisiin kaikissa vaiheissa vastaavia palveluketjuja.

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat olleet bändin palveluyritykset, joita alueelta löytyi 67 kappaletta. Yritykset toimivat mm. seuraavien asioiden parissa: ääni- ja valotekniikka, laitteiden vuokraajat ja niiden käyttäjät, studiot, levy-yhtiöt, jakelijat, ohjelmatoimistot, keikkamyyjät, laitevalmistajat ja -myyjät, keikkapaikat, managerit, agentit, a&r-henkilöt, juristit, veroneuvojat, laskutusfirmat jne. Välillisenä kohderyhmänä projektissa ovat olleet bändit, jotka hyötyvät projektin tuloksista.

Hankkeen toteutuksessa on tehty useita toimenpiteitä yritysten verkostoimiseksi, ammattitaidon kasvattamiseksi sekä bändien ja yritysten kohtauttamiseksi. Myös uutta mahdollista yritystoimintaa synnyttäviä toimenpiteitä on tehty. Yhdessä yritysten ja toimijoiden kanssa ollaan rakenettu koulutusmoduleita, eli bändien tietopaketteja.

Tärkeimpiä toimenpiteitä ovat olleet ulkomaanmatkat, MARS -tapahtumat, musavideo- ja VJ -kurssit, keikkamyyntikoulutus, esitystekniikka-alan tapahtumat ja kokoontumiset sekä koulutusmoduulivideot.

Ulkomaan messumatkatkoilla uuden ryhmän kanssa tutustuu väkisinkin. Toisten yrittäjien henkilökohtainen tunteminen on lähtökohtana alan kehittämiselle. Matkoilla keskusteluissa nousi usein esiin hyviä ideoita, joista toteutuessaan tuli hankkeelle tärkeitä toimenpiteitä. Messumatkoilta alueelle on myös saatu esitystekniikka-alan uusinta tietoa ja tekniikkaa.

Hankkeen vaikutuksesta syntynyt Suomen esitysteknikot ry on tavallaan yhden sektorin oma konglomeraatti. Sen syntymiselle oli olemassa selvä tilaus. Ala on jo pitkään kaivannut näkyvyyttä, arvostuksen ja profiilin nostamista. Yhdistys pyrkii myös nostamaan alan palveluiden yleistä tasoa ja yritysten valmiuksia palvella asiakkaista parhaimmalla tavalla.

Musiikkivideokursseilla aloitettiin bändien ja av-alan tekijöiden kohtauttaminen. Musiikin visualisoimisesta on tullut entistä tärkeämpää musiikin siirryttyä internetiin ja kilpailun kovetessa livebisneksessä. Musiikkivideokurssien innoittamana musiikkivideoita on syntynyt alueella kiihtyvään tahtiin ja aktiiviset tekijät ovat nousseet esille. Visuaalista toimintaa on laajennuttu myös video jockey -toimintaan, eli live-esityksen kuvittamiseen erilaisilla kuva-ja videomateriaaleilla itse esitystilanteessa. Hankkeen toimenpiteiden myötä alueelle on syntynyt uuden aallon musiikkivideokulttuuri sekä aktiivinen kollektiivi, joka tekee erilaisia av -tuotantoja keikkataltionneista musiikkivideoihin ja VJ -tuotantoihin.

Hankkeessa on valmistettu koulutusmoduleita videomuodossa ja kerätty materiaalia laajempaa modulikokonaisuutta varten. Koululutusmodulivideot valmistettiin aiheista studiotyö ja keikkailu, lisäksi musiikkivideo -aiheesta on tehty käsikirjoitus ja kuvattu esimerkkivideo. Koulutusmoduleita varten on kuvattu materiaalia mm. alan koulutuksista ja seminaareista, mm. Mars -tapahtumasta on kokonaisvaltaiset tallenteet. Koulutusmoduleitten koostaminen laajemmiksi kokonaisuuksiksi jatkuu Rytmimanuaali -hankkeessa.

Konglomeraatin luominen on osoittautunut laajempivaikutteiseksi kuin projektin alussa ajateltiin. Yhteisen tekemisen kautta konglomeraattiin tulevat alueen musiikkialan organisaatiot ja bändit. Yhteistyön lisääntyminen ja syveneminen auttaa kaikkien osapuolisten hankkeiden onnistumista. Rytmimeraatti -hanke on osa isompaa rytmimusiikkialan hankekokonaisuutta. Yhdessä nämä ovat saaneet aikaan kriittisen massan saavuttamista. Seinäjoki on jo hyvin tunnettu juuri rytmimusiikkikaupunkina ja bändit eivät välttämättä lähde täältä, vaan jopa tulevat tänne.

Hankkeen aikana alueella on perustettu kolme uutta bändipalveluyritystä, kaksi äänentoistoalan yritystä ja yksi av- ja mediatuotantoyritys.