Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10892

Projektin nimi: Oulun LUMA-keskus OuLUMA

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun yliopisto

Organisaatiotyyppi: Yliopisto

Y-tunnus: 0245895-5

Osoite: PL3000, Pentti Kaiteran katu 1

Puhelinnumero: (08) 553 1011

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.oulu.fi/yliopisto

Projektin kotisivun osoite: ouluma.fi

Vastuuhenkilön nimi: Peter Hästö

Asema: Professori

Sähköposti: peter.hasto(at)oulu.fi

Puhelinnumero: (08)5531740

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa, Lappi

Seutukunnat: Oulunkaaren, Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Nivala-Haapajärven, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Oulun, Koillismaan, Pohjois-Lapin, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Raahen

Kunnat: Salla, Kittilä, Pelkosenniemi, Siikajoki, Enontekiö, Muhos, Utajärvi, Pyhäjoki, Taivalkoski, Kemi, Yli-Ii, Merijärvi, Kärsämäki, Liminka, Raahe, Rovaniemi, Kempele, Kalajoki, Pyhäntä, Pello, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Oulunsalo, Kuusamo, Utsjoki, Tornio, Haapajärvi, Ranua, Savukoski, Ylivieska, Muonio, Tyrnävä, Posio, Kiiminki, Haukipudas, Ii, Inari, Nivala, Alavieska, Tervola, Oulainen, Hailuoto, Kemijärvi, Sievi, Vihanti, Keminmaa, Haapavesi, Oulu, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo, Lumijoki, Pudasjärvi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaista kohderyhmää ovat Pohjois-Suomen koulut ja muut oppilaitokset sekä erityisesti niissä työskentelevät opettajat ja opinto-ohjaajat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Koska projektin toiminta kohdistuu Pohjois-Suomen koulujen ja oppilaitosten toiminnan sekä opettajien ja opinto-ohjaajien oppilaita motivoivien työvälineiden ja materiaalien kehittämiseen, heijastuu se välillisesti myös näiden oppilaitosten oppilaisiin ja opiskelijoihin.

LUMA-keskuksen toiminnan tarkoituksena on myös parantaa yhteistyömahdollisuuksia niiden toimijoiden välillä, joilla on intressejä LUMA-aineiden osaamisen ylläpitämiseen ja parantamiseen.
Välillisesti toiminta koskee näin ollen myös yritysmaailmaa, varsinkin korkeateknologian yrityksiä. Näiden yritysten toiminta Pohjois-Suomessa on vaikeaa, jos osaavaa henkilöstöä on tulevaisuudessa rajallisesti saatavilla.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 173, joista naisia 127

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

LUMA-aineiden (matematiikka, fysiikka, kemia) yhteiskunnallinen merkitys on suuri, myös Oulun seudulla. Elinkeinoelämän tarpeet rekrytoida ammattitaitoista työvoimaa edellyttävät koulutusorganisaatioiden ja elinkeinoelämän saumatonta yhteistyötä. Esimerkiksi Oulun yliopiston aloituspaikoista (lähinnä tekniikka, luonnontieteet, taloustieteet, lääketiede) suuri osa perustuu LUMA-aineiden osaamiseen. LUMA-painotteisilla aloilla on hyvä työllisyys ja koulutukseen pääsee usein melko helposti. Silti lukiolaisten ja yläastelaisten priorisoinneissa LUMA-aineet jäävät helposti taka-alalle. Ikäluokkien pieneneminen alleviivaa tätä ongelmaa. Erityisesti tytöt jättävät usein lukematta LUMA-aineita, ja päätyvät tätä kautta epäedulliseen asemaan myöhemmin työelämässä.

Hankkeen tavoitteena on lisätä ja tehostaa LUMA-aineiden opiskelua Pohjois-Suomen oppilaitoksissa siten, että jatkossa olisi riittävästi saatavilla LUMA-osaajia alueen elinkeinoelämän kannalta keskeisten alojen koulutukseen. Hankkeen kohderyhmänä ovat Pohjois-Suomen koulut ja muut oppilaitokset sekä näiden opettajat ja opinto-ohjaajat.

LUMA-keskus on luonteeltaan yhteistoiminta-verkosto, jonka keskeinen työkalu on LUMA-portaali. Portaali toimii tiedonjakelun kanavana ja työkaluna yhteistyön koordinoimiseksi. Tätä kautta saamme laajennettua Oulun seudulla jo toteutettua hyvää toimintaa ja takaamme samalla toiminnan tasapuolisuuden.

Hankkeessa luodaan Pohjois-Suomen kattava yhteistyöverkosto, joka perustettavan LUMA-portaalin kautta välittää oppimateriaalia, tietoja ja kokemuksia osapuolten kesken. Tälle www-sivustolle kootaan ja sen kautta jaetaan opettajille opetuksen tueksi projektin puitteissa kehitettävää materiaalia, kuten opiskeluun motivoivia, reaalimaailmaasta lähtöisin olevia tehtäviä ja ideoita opetuksen elävöittämiseksi ja toiminnalisuuden lisäämiseksi.

Portaaliin kootaan lisäksi yhteistyössä osatoteuttajien kanssa tietoa LUMA-aineiden tarpeellisuudesta opiskelussa ja työelämässä, teollisuus-, tutkimuslaitos- ja oppilaitosvierailujen mahdollisuuksista, jne. Tärkeänä pidetään mm. opiskelijavalintatiedon, opintopolkujen ja ammattikuvien välittämistä opinto-ohjaajille sekä tätä kautta myös koululaisille ja opiskelijoille. Lisäksi oppilaitokset, korkeakoulut ja yritykset voivat keskenään välittää tietoa koulutukseen liittyvistä tapahtumista ja kokemuksista. Näiden toimenpiteiden avulla on tarkoitus kääntää LUMA-aineiden opiskelu nousuun.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin keskeinen osa, portaali, on nimenomaan tiedottamista. Materiaalia lisätään sivulle sitä mukaan kun se valmistuu, katso Kohta 9.1. Kun portaalissa on kohtuullinen määrä hyödyllistä materiaalia aloitetaan opettajille aktiivisempi tiedottaminen portaalista. Tämän ennakoidaan tapahtuvan alkuvuonna 2010. Portaalista tiedotetaan esimerkiksi opettajien konferensseissa ja ammattilehdissä. Tiedotuksessa hyödynnetään myös valtakunnallista, kuukausittaista LUMA-kirjettä.

Myös median kiinnostusta projektia ja LUMA-aineita kohtaan yritetään herättää. Esimerkiksi Oulun yliopistossa keväällä 2007 järjestetyt LUMA-tiedepäivät ylittivät paikallismedian uutiskynnyksen, joten on todennäköistä, että myös vastaisuudessa media on ymmärtää LUMA-aineiden tärkeyden ja on kiinnostunut LUMA-aiheisiin liittyvistä kysymyksistä ja aloitteista.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tiedotuksen ohella projektin toisena keskeisenä toimintana on hyvien käytäntöjen tunnistaminen ja levittäminen, portaalin kautta. Aikataulu on kohdassa 9.1.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 325 967

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 289 404

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 388 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 330 747

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Oulun LUMA-keskus OuLUMA:n keskeisenä tavoitteena oli organisoida ja kehittää Oulun seudulla tehtävää yliopiston ja koulujen välistä yhteistyötä matematiikan ja luonnontieteiden opetuksen ja opiskelun kehittämiseksi yhteistyössä opettajien ja opinto-ohjaajien kanssa.

LUMA-keskuksen keskeisiä toimintamuotoja ovat olleet muun muassa opettajien ja opinto-ohjaajien täydennyskoulutuksen suunnittelu ja toteutus sekä luonnontieteellis-matemaattis-teknisen oppi- ja opetusmateriaalin tuottaminen. Lisäksi opinto-ohjauksen tueksi projektissa on valmistettu opinto- ja työelämäpolkujen kuvauksia.

Yhtenä tärkeimmistä kehityskohteista on hankkeen toteutuksessa ollut OuLUMA.fi-portaali. Tähän liittyvä suunnittelu- ja kehitystyö on ollut erityisesti yksi vuoden 2010 päätehtävistä. Samoin vuoden 2011 aikana portaalia on kehitetty edelleen saadun palautteen ja kokemusten perusteella.

Portaaliin on koottu laajasti hankkeessa toteutettua oppimateriaalia. Lisäksi sivuilla on julkaistu hyviä käytänteitä esitteleviä kolumneja. Näiden ohella sivuilla on tuotu esille muissa LUMA-projekteissa tuotettua materiaalia ja linkkejä, jotta näidenkin laajempi hyödyntäminen on mahdollista.

Projektissa kehitetyt hyvät käytänteet liittyvät erityisesti suunniteltuihin koulutuskokonaisuuksiin ja työskentelymuotoihin. Lisäksi on selvitetty Oulun seudun LUMA-toiminnan olemassa olevia hyviä käytänteitä ja tuotu niitä portaalin ja koulutusten kautta laajempaan tietoisuuteen ja käyttöön. Esillä on ollut mm. opetuskäyttöön soveltuvia ohjelmistoja, motivoiva työtapoja, valmiita materiaaleja sekä kerho- ja leiritoiminnan käytänteitä.

Hankkeen taustalla oleva, Oulun yliopiston, Oulun seudun ammattikorkeakoulun ja Oulun kaupungin yhteinen, LUMA-yhteistyöryhmä on taannut laajan näkökulman hankkeen suunnittelun ja toteutuksen tueksi. Kukin osatoteuttaja ja projektissa aloittanut on tuonut oman osaamisalueensa mukaista tietoa OuLUMA-keskuksen kehittämiseksi.

Yhteistyö on hankkeen kuluessa laajentunut useiden kontaktien kautta: Tiedekeskus Tietomaan kanssa on kehitetty ja pilotoitu LUMA-aineiden pariin innostavia materiaaleja ja hyviä käytänteitä. Teknologiakasvatuksen keskus Teknokkaan kanssa yhteistyössä on kehitetty opettajien täydennyskoulutusta sekä kartoitettu materiaalien levittämistä verkossa. Lisäksi valtakunnallinen LUMA-yhteistyö on vahvistunut oleellisesti kansallisen LUMA-neuvottelukunnan perustamisen myötä. Lisäksi useat yksittäiset Pohjois-Suomen LUMA-aineiden opettajat sekä muut alan asiantuntijat ovat mukana tuottamassa ja ideoimassa portaalissa tarjottavaa oppimateriaalia ja muuta sisältöä sekä LUMA-toimia.