Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10897

Projektin nimi: Savon nuorisotiedotus

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 30.9.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kuopion kaupunki

Organisaatiotyyppi: Kunta

Y-tunnus: 0171450-7

Osoite: Vuorikatu 27

Puhelinnumero: 017-182 661

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kuopio.fi

Projektin kotisivun osoite: www.po1nt.fi, https://www.facebook.com/po1nt.fi, po1nt.blogspot.com

Vastuuhenkilön nimi: Jari Väänänen

Asema: Nuorisopäällikkö

Sähköposti: jari.vaananen(at)kuopio.fi

Puhelinnumero: 044-718 2661

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo, Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Savonlinnan, Mikkelin, Varkauden, Pieksämäen, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Pieksämäki, Iisalmi, Kerimäki, Ristiina, Varkaus, Hirvensalmi, Pertunmaa, Kiuruvesi, Mikkeli, Sonkajärvi, Puumala, Joroinen, Siilinjärvi, Rantasalmi, Sulkava, Rautavaara, Enonkoski, Nilsiä, Mäntyharju, Savonlinna, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Kangasniemi, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Punkaharju, Lapinlahti, Suonenjoki, Juva, Vieremä, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pääasiallinen hankkeen kohderyhmä on hankkeeseen osallistuvien kuntien 10 - 29-vuotiaat nuoret. Toinen kohderyhmä on Savon alueen nuorisotyöntekijät.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Nuorten kanssa alueella toimijat niin oppilaitoksissa kuin vapaa-ajan palveluissa. Peruskoulut, toisen asteen oppilaitokset, nuorisopalvelut, kirjastotoimi, peruskoulut.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 128, joista naisia 81

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Nimi: Savon nuorisotiedotus 1.8.2009 - 30.9.2012

Savon nuorisotiedotusprojektin tavoitteena on luoda Savon alueelle yhtenäinen ja kattava, hyvin nuoria tavoittava nuorisotiedotusverkosto. Tarjoamme alueen nuorille tasa-arvoiset nuorten tieto- ja neuvontapalvelut asuinpaikasta riippumatta. Toimivan internetportaalin (www.po1nt.fi), fyysisen tiedotuksen sekä muun tiedotustoiminnan avulla tavoitamme ja pystymme palvelemaan myös syrjäseutujen nuoria.

Liitämme portaaliin nuorten kuulemiseen liittyvän osion (Aloitekanava.fi), jonka kautta nuoret voivat ottaa kantaa alueensa asioihin.

Projektissa kokeillaan uudenlaista fyysisen tiedotuksen mallia, jonka avulla nuoria pyritään tavoittamaan kouluympäristön kautta ja tiivistämään näin myös kunnallisen nuorisotyön ja koulujen välistä yhteistyötä.

Projektin tavoitteena on yhdessä alueella toimivien oppilaanohjaushankkeiden ja opinto-ohjaajien kanssa lisätä vapaa-aikasektorin ja oppilaitosten välistä yhteistyötä sekä saada opintojenohjausta myös nuorten vapaa-aikaan ja heidän vanhempienkin tavoitettavaksi.

Kokeilemme nettinuorisotalotoimintaa Savon alueella ja selvitämme mahdollisuuksia integroida toiminta nuorisotyön peruspalveluihin alueellisena yhteistyönä.

Koulutuksen avulla saamme Savon alueen nuorisotyöntekijöille perustiedot nuorisotiedotuksesta. Ajatuksena on madaltaa raja-aitoja nuorisotiedotuksen ja perinteisen nuorisotyön välillä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotusta hoidetaan yhteistyöverkoston kautta seudullisesti. Lisäksi tiedotusta hoidetaan paikallisessa mediassa, hankkeeseen osallistuvien kaupunkien ja kuntien internet sivustoilla ja nuorisotiloilla, kirjastoilla ja kouluissa.

Projektin alkussa keskitytään eniten rekrytointiin ja sisällön kehittämiseen ja tuottamiseen. Tämän jälkeen tuotetta kehitetään ja sitä markkinoidaan ja tiedotetaan aktiivisesti nuorille, vanhemmille, yhteistyöverkostolle kuin kaikille kuntalaisillekin mediaa ja internetkanavia käyttäen.

Valtakunnan tasolla olemme tiiviissä vuorovaikutuksessa Nuorten neuvontapalveluiden kansallinen
koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin hyvien käytäntöjen levittämistä tehdään koko projektin ajan. Projekti kehittää ja testaa erilaisia toimintoja niin portaalissa, verkossa tehtävässä nuorisotyössä kuin fyysisessä tiedotuksessakin. Projektissa otetaan myös huomioon paikallisesti hyviksi todettuja käytänteitä ja levittää niitä koko projektialueelle. Olemme koko projektialueella tiiviissä yhteistyössä kaikkien työntekijöiden kanssa, joten hyvien käytänteiden levittäminen on kokoaikaista.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 555 380

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 549 794

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 666 975

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 659 978

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Savon nuorisotiedotushankkeessa tavoitteena oli luoda Savon alueelle yhtenäinen, kattava ja hyvin nuoria tavoittava nuorisotiedotusverkosto kouluttamalla alueen nuorisotyöntekijöitä nuorisotiedotuksen perusteisiin. Po1nt.fi -nuorten portaalia tuli kehittää suurempia käyttäjäryhmiä sekä useampien kuntien tarpeita palvelevaksi kokonaisuudeksi, jossa käyttäjiä osallistetaan enemmän myös sisällöntuotantoon.
Kaikissa kunnissa ei ollut nuorten vaikuttajaryhmää ja tätä varten kaikki hankekunnat liittyivät Aloitekanava.fi -palveluun, jota kautta nuoret voivat ottaa kantaa oman kuntansa asioihin. Hankkeessa haluttiin myös kokeilla nettinuorisotalotoimintaa Savon alueella.
Tiedottamista haluttiin jalkauttaa enemmän kouluympäristöön erilaisten teemojen avulla, tavoitteena tiivistää kunnallisen nuorisotyön ja koulujen välistä yhteistyötä.
Projektissa tavoitteena oli myös selvittää yhteistyömahdollisuuksia alueella olevien oppilaanohjaushankkeiden ja opinto-ohjaajien kanssa. Tavoitteena oli lisätä yhteistyötä vapaa-aikasektorin ja oppilaitosten välillä ja sitä kautta saada opintojen ohjausta myös nuorille heidän vapaa-ajalle.
Pääasiallinen kohderyhmä hankkeessa on ollut projektiin osallistuvien kuntien 10-29 -vuotiaat nuoret. Toinen tärkeä kohderyhmä on ollut projektiin osallistuvien kuntien nuorisotyöntekijät. Tämän lisäksi nuorisotyön yhteistyökumppanit, sidosryhmät, oppilaitokset, nuorten vaikuttajaryhmät ja muut nuorten parissa toimivat ryhmät ovat olleet kohderyhmässä.
Hankkeen aikana järjestettiin vuosittain alueen nuorisotekijöille suunnattu Po1ntin kehittämis- ja koulutuspäivät. Päivien tarkoituksena oli verkostoitumisen lisäksi saada työntekijöille lisää ammattitaitoa tuottaa nuorten kanssa sisältöä Po1nt.fi -nuorten portaaliin.
Hanketyöntekijät järjestivät jokaisessa kunnassa yksilöllisen päivityskoulutuksen kaikille Po1nt.fi -nuorten portaalin päivittäjille. Tämän lisäksi järjestimme myös yhteisiä koulutustilaisuuksia, johon osallistui useamman kunnan päivittäjiä kerralla. Kesällä 2010 uudistettu Po1nt.fi -nuorten portaali julkaistiin.
Aloitekanava.fi -palveluun liittyen järjestimme yhdessä Nuorten tieto- ja neuvontapalveluiden kansallisen koordinaatio- ja kehittämiskeskuksen kanssa tuleville kuntien moderaattoreille koulutuksen, jonka jälkeen Aloitekanava toimintaa pystyi kunnissa toteuttamaan.
Nettinuorisotalo toiminnan kokeilu toteutettiin osallistumalla neljän kunnan toimesta Netari -toimintaan.
Kuntakäynnit ja markkinoinnit kunnissa on ollut isossa roolissa koko hankkeen aikana. Näillä on tavoitettu paljon kohderyhmään kuuluvia nuoria, joille on tapahtumissa kerrottu hankkeen toiminnasta.
Kuopion oppilaanohjauksen kehittämishankkeen kanssa pilotoimme Kesäopo -kiertää mallin, jonka avulla nuoret saivat tietoa mahdollisista jälki-ilmoittautumispaikoista yhteishaun tulosten julkistamisen jälkeen. Tällä tavalla oli tarkoitus tarjota yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille mahdollisimman helposti lähestyttävä palvelu, josta saisi tietoa muista opiskelumahdollisuuksista.
Pieksämäen kaupungin nuorisotoimi selvitti paikallisesti opinto-ohjaajien työn ja nuorisotyön yhteistyön kehittämistä ja ideointia Pieksämäen pilotissa.
Tavoitteet hankkeessa toteutuivat hyvin. Po1nt.fi -nuorten portaali toimii hyvin ja sivustolla kävijämäärät on erinomaiset (keskimäärin käyntejä n. 28 000 /kk, yksilöityjä kävijöitä n. 14 000 /kk). Portaalista on saatu hyvää palautetta käyttäjiltä ja päivittäjät ovat kokeneet päivittämisen helpoksi. Sivustoa on pystytty kehittämään hankkeen aikana kokoajan paremmin toimivammaksi.
Aloitekanava.fi -palvelu otettiin käyttöön kaikissa alussa mukaan liittyneissä kunnissa. Palvelun käyttäminen on muutamassa kunnassa aktiivista, osassa kunnista on käytön suhteen vielä kehittämistä.
Yksi suurimmista saavutuksista alueen nuorisotyön näkökulmasta on varmasti hankkeen jälkeiselle ajalle kuntien yhteisesti rahoittaman työntekijän saaminen. Tätä asiaa valmisteltiin oikeastaan koko hankeaika yhdessä ohjausryhmän jäsenten ja kuntien esimiesten kesken.
Tiedotusmateriaalit ja -menetelmät saimme toteutettua hyvin. Onnistuneet, yhdenmukaiset julisteet ja muut materiaalit tukivat hyvin hankkeen tiedottamista. Saimme sekä nuorten ryhmiltä että yksittäisiltä nuorilta arvokkaita mielipiteitä erilaisten kokonaisuuksien kehittämisessä.
Verkoston muodostuminen ja kuntien välinen yhteistyö nuorisotyön alueella lisääntyi hankkeen aikana. Tähän vaikutti suuresti yhteiset Savon nuorisotiedotushankkeen koulutuspäivät ja -tilaisuudet, kuukausitapaamiset sekä osallistumiset Koordinaatin järjestämiin Nuorisotiedotuksen ja Aloitekanavan kehittämispäiviin. Näiden myötä myös nuorten tieto- ja neuvontapalvelut otti ison harppauksen eteenpäin Savossa. Kesken hankekauden saimme myös uusia kuntia mukaan toimintaan, joka puhuu omasta puolesta myös toimivasta tuotteesta ja verkostosta.