Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10927

Projektin nimi: ESR-tiedotus Varsinais-Suomi

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Tiedotus ja viestintä

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Cygnaeuksenkatu 1

Puhelinnumero: 0295 024 500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Arja Erola

Asema: Hallintojohtaja

Sähköposti: arja.erola(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295024613

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Projektissa toteutetaan ESR-ohjelman tiedotusta ja viestintää. Kohderyhminä ovat mm. projektien hakijat ja toteuttajat, potentiaaliset osallistujat, viranomaiset, sidosryhmät ja muut yhteistyötahot, tiedotusvälineet sekä suuri yleisö. Tiedotuksen ja viestinnän tavoitteena on edistää ESR-ohjelman toteuttamista, viranomaisten ja muiden toimijoiden yhteistyötä, tulosten levittämistä ja ESR-toiminnan tunnetuksi tekemistä.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 58 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 57 220

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 58 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 57 220