Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10948

Projektin nimi: Työtä ja restaurointiosaamista Joensuun maaseudulle / Työvoimapoliittiset toimet

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.4.2009 ja päättyy 30.9.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Kauppakatu 40 B, PL 69

Puhelinnumero: 0206360110

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Ritva Saarelainen

Asema: johtaja

Sähköposti: ritva.saarelainen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0400671469

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Joensuu

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ensisijaisesti Joensuun kaupungin maaseutualueilla, Enossa, Kiihtelysvaarassa, Pyhäselässä ja
Tuupovaarassa asuvat rakennus- maa- tai metsätalousalan pitkäaikaistyöttömät.
Erityisistä syistä projektiin voidaan rekrytoida myös Kanta-Joensuun alueella asuvia.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Joensuun kaupungin maaseutualueilla toimivien matkailuyritysten toimintaedellytykset paranevat kun hanke luo matkailijoille mielikuvaa aktiivisesta ja vetovoimaisesta alueesta.
Joitakin korjattavia rakennuksia voidaan hyödyntää erilaisten yleisötapahtumien pitopaikkoina, esimerkiksi Koveron tanssilavaa.
Kulttuuriympäristön hoidolle ja rakennussuojelulle myönteinen yleinen ilmapiiri kehittyy.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kyseessä on työvoimapoliittinen rinnakkaishanke Pohjois-Karjalan Elykeskuksen hallinoimalle Työtä ja restaurointiosaamista Joensuun maaseudulle -projektille.
Em. hankkeen keskeisinä toimenpiteinä on korjata Enossa, Tuupovaarassa, Pyhäselässä ja Tuupovaarassa kulttuurihistoriallisesti ja/tai maisemallisesti merkittäviä rakennuksia restaurointiperiaatteiden mukaisesti ja samalla opetetaan työssäoppimismenetelmällä hankkeeseen työllistettäville 52 henkilölle perinteisten materiaalien ja työtapojen käyttöä arvorakennusten restauroinnissa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Kts. hakemusnro 702672 (Työtä ja restaurointiosaamista Joensuun maaseudulle). Projektista tiedotetaan yhteistyössä em. hankkeen kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Kts. hakemusnro 702672 (Työtä ja restaurointiosaamista Joensuun maaseudulle). Hyvien käytäntöjen levittäminen tapahtuu yhteistyössä em. hankkeen kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 001 460

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 956 222

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 001 460

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 956 222

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Työtä ja restaurointiosaamista Joensuun maaseudulle/ Työvoimapoliittiset toimet -rinnakkaishankkeen tavoitteena oli tukea emoprojektia palkkatuen ja koulutushankintojen avulla. Projektin toteutus oli pääosin onnistunutta ja yhteistyö toimivaa koko hanketoiminnan ajan.

Hankkeen aikana hyvänä käytäntönä toteutettiin restaurointikoulutuksen ja erilaisten korttikoulutusten integroiminen osaksi restaurointiprojektia. Koulutuksen myötä projektiin osallistuneiden osaamispääoma kasvoi, joka toi lisäarvoa koko projektin toteuttamiseen.

Työvoimapoliittisten toimien tuloksena pystyttiin edistämään hankkeessa mukana olleiden pääasiassa pitkäaikaistyöttömien henkilöiden ammatillista osaamista ja työelämävalmiuksia. Ongelmana hankkeen aikana oli, että osaamisen ja valmiuksien lisääntymisestä huolimatta toimenpiteiden avulla ei pystytty ehkäisemään tavoitellulla tavalla mukana olleiden henkilöiden hankkeen jälkeistä palaamista työttömyyteen.