Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10950

Projektin nimi: Elämyksiä Etelä-Karjalasta

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2009 ja päättyy 31.8.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

Organisaatiotyyppi: Muu

Y-tunnus: 0494547-4

Osoite: F. O. Virtasen katu 6

Puhelinnumero: 05 235 2220

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kehy.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Aki Keskinen

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: aki.keskinen(at)kehy.fi

Puhelinnumero: 044 355 7869

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Karjala

Seutukunnat: Imatran, Lappeenrannan

Kunnat: Lappeenranta, Rautjärvi, Imatra, Ruokolahti, Savitaipale, Taipalsaari, Lemi, Suomenniemi, Luumäki, Parikkala

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Ohjelmapalveluyritysten henkilökunta, perustaidot omaavat luonto-oppaat/ojelmapalveluyritysten avustajat, ruokapalveluyrittäjät, kalastusyrittäjät ja kalastusoppaat, matkailunoheispalveluyrittäjyydestä kiinnostuneet yksityishnekilöt. Seminaariosiossa kohderyhmänä ovat maaseutumatkailuyrittäjät.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Majoitus- ja ravitsemuspalveluja tarjoavat ja muut matkailuun liittyvät yritykset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 85, joista naisia 34

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 33, joista naisia 7

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 8, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Koulutushanke on osa mittavaa hanke- ja toimenpidekokonaisuutta, jolla saatetaan Etelä-Karjalan ohjelmapalveluita ajan tasalle sekä vastataan tulevaan kysynnän kasvuun ja muutoksiin. Tärkeä tavoite on myös lisätä paikallista osaamista ja yritystoimintaa ja alan liikevaihtoa Etelä-Karjalassa

Eri osioilla on myös omat tavoitteet:
1. Stuntman: Kouluttaa perustaidot jo omaavista luonto-oppaista tai aiemmin avustavissa
tehtävissä toimineista henkilöistä aktiviteettioppaita, jotka voivat toimia useamman
yrityksen apuna monen eri aktiviteetin toteuttamisessa, turvata ohjelmapalveluyritysten riittävä ammattitaitoinen miehitys myös suurempia asiakasryhmiä varten, parantaa koulutettavien työllisyyttä sekä uusien yritysten syntymistä.

2.Ruokaa tulilla: Tavoitteena kouluttaa ruokapalveluyrittäjiä suunnittelemaan ja toteuttamaan ruokailupalveluja maastossa täydentämään tapahtuman muuta ohjelmaa.
3. Fistra:Tavoitteena on kouluttaa muutama ammattimainen päätoiminen kalastusyrittäjäopas sekä nostaa osa-aikaisia kalastuspalveluita tarjoavista ja muista kiinnostuneista riittävä reservi isojen ryhmien hoitoon ja niin, että he voivat/osaavat toimia ryhmien ja kalastusvälineiden kanssa luotettavasti. Tämä tarkoittaa myös sitä, että he voivat halutessaan toimia useamman yrityksen käytettävissä, jolloin työtunteja henkilöä kohden kertyisi riittävästi.
4. Seminaari: Yritysten verkostoituminen, hyvien käytäntöjen levittäminen

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Laaditaan tiedotussuunnitelma, mikä toteutetaan

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Keväällä 2010 maaseutumatkailun yrittäjäseminaarissa esitellään hyviä käytäntöjä

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 72 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 72 500

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 85 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 93 834

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kohta 13 projektin rahoitus tulee suoraan EURA 2007 -järjestelmästä. Taulukossa oleva yksityinen rahoitus suunnitelman mukaan sisältää laskennallisia kustannuksia 20.000 euroa. Todellinen ESR- ja valtion rahoitus on yhteensä 77,13 %. Taulukossa olevat toteutuneen rahoituksen tiedot ovat edellisen maksatushakemuksen 31.5.2010 tilanteen mukaisia. Projektin lopulliset toteutuneet kustannukset ovat yhteensä 95.931,18 euroa, josta ESR- ja valtion rahoitus 72.500,00 euroa.

Projektissa, joka koostui neljästä eri osiosta, koulutettiin Etelä-Karjalaan eri-ikäisiä naisia ja miehiä osaajiksi matkailun ohjelmapalveluja varten.
1. Stuntman- eli aktiviteettiopaskoulutuksessa koulutettiin henkilöitä erilaisten aktiviteettien ohjaamiseen ja opetettiin motorisoitujen ajoneuvojen käyttöä (moottorikelkat, mönkijät), kiipeilyä sekä melontaa ja muuta vesiretkeilyä (ilman moottoria).
2. Ruokaa tulilla -ruokapalvelukoulutuksessa opetettiin ruokapalveluyrittäjiä suunnittelemaan ja toteuttamaan ruokailupalvelua maastossa täydentämään tapahtuman muuta ohjelmaa.
3. Fistra - kalastusyrittäjän ja -oppaan koulutuksessa koulutettiin henkilöitä kalastusmatkailijoille oppaiksi.
4. Maaseutumatkailuyrittäjien seminaarissa järjestettiin eriaiheisia luentoja ja tutustumisretkiä eteläkarjalaisiin yrityksiin sekä mahdollisuus verkostoitumiseen ja hyvien käytäntöjen levittämiseen paikallisille sekä eri puolilta Suomea tulleille osallistujille.

Projektin aikana tuli esille monenlaisia osaamisen tason nostoon ja verkostoitumiseen liittyviä toiveita. Koska aika ja resurssit olivat rajallisia, kaikkia kehittämis- ja koulutusehdotuksia ei voitu vielä toteuttaa. Projektissa järjestetty opetus oli hyvin tarpeellista ja lisää koulutusta on saatava järjestettyä. Fistran aikana nousi esille mm. tarve vuokraveneen kuljettajatutkintoon, jonka osa koulutuksessa mukana olleista oli kiinnostunut suorittamaan. Kehitysyhtiö järjesti koulutuksen ja tutkinnon läpäisi varsinaisena tutkintopäivänä neljätoista osallistujaa.

Koulutuksen tavoitteena oli mm. lisätä paikallista osaamista ja yritystoimintaa sekä matkailualan liikevaihtoa Etelä-Karjalassa. Mukana olleet koulutettavat osallistuivat aktiivisesti toimenpiteisiin. Yrittäjien verkostoituminen ja toisiin yrittäjiin tutustuminen sekä tutustuminen mahdollisiin tuleviin työntekijöihin koettiin positiivisena ja tarpeellisena. Kouluttajista ja mukana olleista yrittäjistä muutama on valmis ottamaan joitakin mukana olleita henkilöitä tarvittaessa töihin ja ainakin yksi kalastusmatkailuun liittyvä yritys on perustettu.