Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10951

Projektin nimi: Resurssi

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 25.5.2009 ja päättyy 31.5.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Cygnaeuksenkatu 1

Puhelinnumero: 0206360040

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/keski-suomi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Marja Pudas

Asema: Koulutuspäällikkö

Sähköposti: marja.pudas(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0400 373 686

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Kuhmoinen, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Rakennemuutoksen seurauksena työttömiksi jääneet sekä välityömarkkinoille sijoittuvat työttömät, jotka tarvitsevat työvoimapoliittisia toimenpiteitä työllistymisensä edistämiseksi.

Saarijärvi-Viitasaari-seutukunnalle toiminnasta suuntautuu 10 % alkuperäisen suunnitelman mukaan. Käytännössä prosenttimäärä on nousemassa suuremmaksi, koska ohjaavia koulutuksia on pyritty suuntaamaan kyseiselle seutukunnalle sen vaikean työttömyys-tilanteen vuoksi. Noin 34% kokonaismäärärahasta kohdistuu kyseiselle alueelle.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Koulutusorganisaatiot, työnantajat, kolmas sektori, kunnat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 142, joista naisia 97

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 143, joista naisia 92

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Resurssi-projekti on Keski-Suomen ELY-keskuksen itse hallinnoima projekti, jonka tavoitteena on toteuttaa työvoimapoliittisia toimenpiteitä eri ESR-hankkeissa rakennemuutoksen takia työttömiksi jääneille sekä välityömarkkinoille ohjattaville työttömille.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotus hoidetaan muiden rakennemuutoskysymysten ja välityömarkkinoilla operoivien tahojen ja hankkeiden kautta. Pääprojektit huolehtivat omalta osaltaan siitä, että rinnakkaisprojektien tiedotus hoidetaan.

ESR-määrärahalla toteutetusta, projektin puitteissa hankitusta työvoimakoulutuksesta on tarpeen informoida TE-toimistoja. Tietoa on levitetty mm toimistonjohtajien työkokouksissa ja sähköposteissa toimistoille.

Koulutuksen tarjoajien suuntaan on tarpeen tiedottaa ESR-projektin toimintaan ja seurantaan liittyvistä menettelyistä. Myös laskujen toimittamisessa huomioitava seikat on hyvä tuoda esille. Tiedotus on enemmänkin ohjausta tästä näkökulmasta tarkasteltuna.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Ei erillistä suunnitelmaa hyvien käytäntöjen levittämisestä, mutta eri ELY-keskusten tapaamisissa tietoa välitetään kollegojen kesken.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 412 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 352 811

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 412 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 352 811

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Resurssi projektin avulla järjestettiin vuosina 2009-2011 yhteensä 10 työvoimakoulutusta niille TE-toimistojen asiakkaille, jotka hyötyvät osaamisen kehittämisen palveluista ja joiden työllistymistä voidaan tukea välityömarkkinoiden palveluilla. Toteutetut työvoimakoulutukset vaihtelivat sisällöltään ja noudattivat TE-toimistojen laatimia suuntaviivoja alueellisesta koulutustarpeesta. Koulutuksiin osallistui yhteensä 143 henkilöä, joista 92 oli naisia.