Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10953

Projektin nimi: Helppi / Työvoimapoliittiset toimet

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2009 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: Kauppakatu 40 B, PL 69

Puhelinnumero: 020 63 60110

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite: www.kiteenkansanopisto.fi/helppi.html

Vastuuhenkilön nimi: Ulla Mauranen

Asema: Työvoimapalveluasiantuntija

Sähköposti: ulla.mauranen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 044 246 4617

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Keski-Karjalan

Kunnat: Kitee, Rääkkylä, Kesälahti, Tohmajärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hankkeen kohderyhmänä ovat Keski-Karjalan pitkäaikaistyöttömät (30 henkilöä) ja työttömät
maahanmuuttajat (30 henkilöä), joilla on omaehtoinen halukkuus työllistyä tai kouluttautua ja joiden työllistymistä voidaan edistää hankkeen antaman ohjauksen ja tuen avulla.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hankkeen tuloksista hyötyvät välillisesti alueen työnantajat, julkiset organisaatiot (esim. kunnat, sosiaalitoimi, Kela) sekä kolmannen sektorin toimijat eli yhdistykset ja järjestöt.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kyseessä on työvoimapoliittinen rinnakkaishanke Kiteen evankelisen opiston hallinnoimalle HELPPI-hankkeelle. Em. hankkeen kohderyhmänä ovat Keski-Karjalan pitkäaikaistyöttömät ja työttömät maahanmuuttajat, joilla on omaehtoinen halukkuus työllistyä tai kouluttautua ja joiden työllistymistä voidaan edistää hankkeen antaman ohjauksen ja tuen avulla. Hankkeen tavoitteena on lisätä osallistujien kilpailukykyä työmarkkinoilla ja ylläpitää heidän työmarkkinakelpoisuuttaan hakemalla yksilöllisiä ja joustavia työllistymispolkuja.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Kts. hakemusnro 703295 (Helppi). Projektista tiedotetaan yhteistyössä em. hankkeen kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Kts. hakemusnro 703295 (Helppi). Hyvien käytäntöjen levittäminen tapahtuu yhteistyössä em. hankkeen kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 500 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 497 725

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 500 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 508 261

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti toimi ELY-keskuksen itsetoteuttamana hankkeena Keski-Karjalassa toimineelle Helppi-hankkeelle. Projektin tehtävänä oli rahoittaa ja hallinnoida Helpin työvoimapoliittiset toimet.

Projektissa hankittiin seitsemän Polte-ohjaavaa koulutusta, jotka olivat tarkoitettu Keski-Karjalan vaikeasti työllistyvien ja maahanmuuttajatyöttömien työmarkkina-aseman parantamiseksi. Lisäksi hankittiin kaksi Maahanmuuttajien työllistymiskoulutus -ohjaavaa koulutusta, jotka oli tarkoitettu maahanmuuttajatyöttömille. Lisäksi projektissa tehtiin 25 palkkatukipäätöstä pääasiassa edellämainituista koulutuksista tuleville henkilöille jatkopolutuksen muodossa.

Alueen vaikeasti työllistyvien tlanteeseen projektin toimilla ei ollut mainittavaa parannusta, mutta projektin toimiin osallistuneiden maahanmuuttajien osalta toiminta oli onnistunutta. Maahanmuuttajat hakeutuivat koulutuksiin ahkerasti ja koulutusten kautta he pääsivät työharjoittelun, josta moni sai ensimmäiset työkokemuksensa ja osa jatkon palkkatyössä. Moni maahanmuuttaja sai koulutusten kautta tietoa ja rohkaisua edetä ja hakeutui ammatilliseen koulutukseen tai paransi työnhakutaitojaan.

Projektin toiminta on koettu onnistunneksi myös TE-toimistossa ja Helpin emoprojektissa, jotka toimivat projektin keskeisinä yhteistyökumppaneina. Projektin on koettu parantaneen tiedonvälitystä ja tehostaneen ESR-varoin tapahtuvaa työllisyyden edistämisen toimintaa alueella.