Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10955

Projektin nimi: Porin Klubitalo Sarastuksen tuetun työn ja- koulutuksen hanke mielenterveyskuntoutujille "Klubitalolta Työuralle"

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2009 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Tukiranka ry/ Porin Klubitalo Sarastus

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1643844-5

Osoite: Vapaudenkatu 3

Puhelinnumero: 02-6341650

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite: www.klubitaloltatyouralle.fi

Vastuuhenkilön nimi: Jaana Salonoja

Asema: Porin Klubitalo Sarastuksen vt. johtaja

Sähköposti: jaana.salonoja(at)tukiranka.fi

Puhelinnumero: 044-530 4431

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Satakunta

Seutukunnat: Porin

Kunnat: Harjavalta, Pori, Luvia, Nakkila, Huittinen, Pomarkku, Merikarvia, Ulvila, Kokemäki

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Alle 40-vuotiaat Porin Klubitalo Sarastuksen ja Porin Hyvän Mielen Talon mielenterveyskuntoutujajäsenet, jotka ovat pääsääntöisesti kuntoutustuella. Mielenterveyskuntoutujien lisäksi kohderyhmä koostuu neuropsykiatrisista erityisvaikeuksista kärsivistä henkilöistä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Satakunnan alueen yrittäjät / työnantajat, oppilaitokset, sosiaalitoimi, Kela, työvoimahallinto

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 95, joista naisia 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 93, joista naisia 52

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 8, joista naisten työpaikkoja 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 11, joista naisten työpaikkoja 7

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 11, joista naisten tutkintoja 5

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Tausta: Työministeriö on ollut huolissaan kuntoutustuelta työelämään palaavien pienestä määrästä. Alle 44-vuotiaista työkyvyttömyyyseläkkeen saajista 67% on eläkkeellä mielenterveyssyistä.Tutkimusten mukaan heistä monet haluaisivat palata takaisin työelämään tai koulutukseen. Porin Klubitalo Sarastus haluaa vastata tähän haasteeseen kehittämällä työllistymis- ja koulutusohjelman satakuntalaisille mielenterveyskuntoutujille tuetun työn ja -koulutuksen hankkeen avulla. Työhön paluuta voidaan tukea monin tavoin, mm. työkokeilujen ja työvalmentajan avulla. Työllistymisestä hyötyy sekä yksilö että yhteiskunta työvoiman lisääntymisenä, vähennyksinä eläkemenoihin ja lisäyksinä verotuloihin.
Kohderyhmä: Kuntoutustuella tai työttöminä työnhakijoina olevat satakuntalaiset mielenterveyskuntoutujat, jotka ovat Porin Klubitalo Sarastuksen tai Porin Hyvän Mielen Talon kuntoutujajäseniä.
Tavoitteet: Kuntoutujajäsenten työ- ja toimintakyvyn ja työllistymisedellytysten selvittäminen, heidän työmarkkinavalmiuksiensa parantaminen ja uusien työllistymis- ja koulutuspalvelujen kehittäminen. Päätavoite on mielenterveyskuntoutujien työllistyminen tuetun työn tai -koulutuksen avulla pysyvästi avoimille työmarkkinoille.
Keskeiset toimenpiteet: Kuntotujajäsenten työkyvyn arviointi ja työvalmennus Porin Klubitalo Sarastuksessa, aktiivinen työnhaku ja työnantajasuhteiden luominen, neuvottelut eri verkostojen kanssa, koulutus ja opetus, työ- ja yksilövalmennus työvalmentajan tuella.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedottaminen on koko projektin aikana tapahtuu informaation levittämistä kaikille yhteistyötahoille sekä suullisesti että kirjallisesti. Tiedotetaan organisaation internetsivuilla ja omassa jäsenlehdessä.
Projektipäällikkö laatii hankkeen käynnistyttyä tarkennetun tiedotussuunnitelman, johon kirjataan sekä sisäinen että ulkoinen tiedotus vuosittain / kuukausittain.
Laaditaan projektiesite.
Laaditaan projektille omat www-sivut.
Viestintää tehdään runsaasti ja se on läpinäkyvää, uutiskynnyksen ylittävään tiedottamiseen tähdätään.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin loppupuolella kyetään levittämään jo käytännöstä saatujen kokemusten perusteella tomivia malleja. Vuonna 2012 uusien toimintamallien arviointi ja dokumentointi aktiivista, jolloin tietoa kyetään myös levittämään. Uudet työllistymismallit valmistuvat vuonna 2013, jolloin järjestetään muutamia julkistamistilaisuuksia eri puolilla Suomea.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 539 133

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 524 574

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 603 129

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 588 512

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Klubitalolta työuralle- projekti on kehittänyt työhönkuntoutumismallin( pitää sisällään työ-ja koulutusvalmentajapalvelun), joka vastaa hyvin tämän ajan nuorten ja nuorten aikuisten kuntoutuspalvelujen tarpeeseen. Mallin elementit ovat tärkeä osa uudenlaista ammatillisen kuintoutuksen palveluja, jotka tulisi ottaa laajemmin ja vakiintuneesti käyttöön joko itsenäisenä palveluna tai osana paja-, Klubitalo- te- toimiston, kunnan tms. toimintaa. Vuoden 2013 alusta voimaan tullut nuorisotakuu ei uusimman tutkimuksen mukaan auta riittävän hyvin syrjäytyneitä nuoria, joilla on paljon kuntoutuksellista tarvetta.