Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10966

Projektin nimi: PROTEK - Toimenpiteet

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjanmaan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Hovioikeudenpuistikko 19 A

Puhelinnumero: 020 636 0140

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Hanna Aaltonen

Asema: ESR-koordinaattori

Sähköposti: hanna.aaltonen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 050 312 8728

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hanke on PROTEK - Osaamispääoman kehittämisohjelma Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla -projektin (S11079) ainoastaan työvoimapoliittisia toimenpiteitä sisältävä rinnakkaishanke. Hankeen varsinainen sisältö löytyy hankkeen S11079 projektisuunnitelmasta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hanke on PROTEK - Osaamispääoman kehittämisohjelma Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla -projektin (S11079) ainoastaan työvoimapoliittisia toimenpiteitä sisältävä rinnakkaishanke. Hankeen varsinainen sisältö löytyy hankkeen S11079 projektisuunnitelmasta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke on PROTEK - Osaamispääoman kehittämisohjelma Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla -projektin (S11079) ainoastaan työvoimapoliittisia toimenpiteitä sisältävä rinnakkaishanke. Hankeen varsinainen sisältö löytyy hankkeen S11079 projektisuunnitelmasta.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hanke on PROTEK - Osaamispääoman kehittämisohjelma Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla -projektin (S11079) ainoastaan työvoimapoliittisia toimenpiteitä sisältävä rinnakkaishanke. Hankeen varsinainen sisältö löytyy hankkeen S11079 projektisuunnitelmasta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hanke on PROTEK - Osaamispääoman kehittämisohjelma Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla -projektin (S11079) ainoastaan työvoimapoliittisia toimenpiteitä sisältävä rinnakkaishanke. Hankeen varsinainen sisältö löytyy hankkeen S11079 projektisuunnitelmasta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 794 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 782 064

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 794 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 939 997

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti S10966, PROTEK - toimenpiteet, on projektin S11079, PROTEK -Osaamispääoman kehittämisohjelma Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla, tekninen rinnakkaishanke, josta on hankittu pääprojektin kohderyhmän työvoimapoliittiset palvelut (yhteishankinnat, työvoimapoliittinen aikuiskoulutus). Hankekokonaisuutta koskevat tiedot projektin toteutuksesta ja tuloksista löytyvät pääprojektin loppuraportilta.