Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10990

Projektin nimi: PROTEK Etelä-Pohjanmaa

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2009 ja päättyy 31.8.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Etelä-Pohjanmaan Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Huhtalantie 2

Puhelinnumero: 020 636 0030

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/etela-pohjanmaa

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Kari Välimäki

Asema: kehittämispäällikkö

Sähköposti: kari.valimaki(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 5402378

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen, Kuusiokuntien, Järviseudun, Suupohjan

Kunnat: Ilmajoki, Kauhajoki, Alajärvi, Kuortane, Karijoki, Kauhava, Lappajärvi, Isojoki, Kurikka, Evijärvi, Jalasjärvi, Lapua, Alavus, Seinäjoki, Soini, Vimpeli, Ähtäri, Teuva, Töysä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhminä ovat E-P:lla toteutettavien Protek-tyyppisten hankkeiden yritykset ja toteuttajat. . Erityisenä painopisteenä ovat sellaiset pk-yritykset ja verkostot, joissa on tähän mennessä tehty vain vähän henkilöstön kehittämistoimenpiteitä. Projekti toimii koordinaatiohankkeena sekä rakentaa yritysten välisiä verkostoja että hakee koulutusratkaisumalleja Pk sektorille yhteishankintakoulutuksella. Asiantuntijapalvelujen käytetään silloin, kun muita palvelumahdollisuuksista ei löydy soveltuvaa rahoitusta.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Oppilaitokset, koulutusorganisaatiot, kunnat, konsultit, työvoimatoimistot, yrityspalveluyritykset

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 285, joista naisia 65

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 324, joista naisia 122

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 15, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 13, joista naisten työpaikkoja 4

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankkeen tavoitteena on tukea pk-yritysten muutoksen hallintaa toimintaympäristön ja talouden muutoksessa,turvata työpaikkojen säilyttämistä ja työhyvinvointia osana liiketoiminnan kehittämistä. Hankkeessa tuetaan alueen pk-yrityksiä hallitsemaan talouden laskusuhdanteen aiheuttamia ongelmia liiketoiminnan ja henkilöstön kehittämisessä.

Hankkeessa kehitetään erityisesti pk-yritysten tarpeisiin ja resursseihin sopivia henkilöstön kehittämisen ja johtamisen malleja, jotka perustuvat yrityksen liiketoimintastrategiaan, ja joilla on yhteys toimintaympäristöön ja sen jatkuviin muutoksiin. Tavoitteena on aikaan saada pysyvää henkilöstövoimavarojen ennakoivaa hallintaa yrityksissä, joka ottaa huomioon myös niiden henkilöstöryhmien ammatilliset kehittämistarpeet, joiden pääsy ja osallistuminen osaamisen kehittämiseen on vähäistä. Kehittämisohjelma auttaa yrityksiä ja niiden muodostamia verkostoja ja henkilöstöä hallitsemaan muutostilanteita ja löytämään niihin sopivia ratkaisuja. Hankkeen aikana pyritään luomaan pysyväisluonteinen organisaatio- ja toimintamalli henkilöstön kehittämistoimien toteuttamiseen yrityslähtöisesti.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hyvistä käytännöistä tiedotetaan ohjausryhmän hyväksymän viestintäsuunnitelman pohjalta.
Laaditaan aikataulutettu viestintäsuunnitelma, jonka kohderyhminä ovat hanketoteuttajat ja sidosryhmät, yrittäjät ja laaja yleisö.
Projektin yhteydenpitoa toimijoihin ja osallistuviin yrityksiin sekä toiminnasta tiedottamista tehostetaan internetin avulla tarpeen mukaan. Hanke tiedottaa sisäisesti Ely- keskusta että TE-toimistoja toiminnasta ja sekä sen tavoitteista. Projektin ulkoisessa viestinnässä ja tiedon levittämisessä käytetään paikallista median ja lehdistön mahdollisuuksia.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin kuluessa tiedotetaan erityisesti hyvien yritysesimerkkien ja toteutuneiden verkostojen kehitystoimenpitdeiden ja muiden osahankkeiden kautta. Hyvien käytäntöjen tiedotus on jatkuvaa hankkeen aikana.Hanke toimii yhteistyössä alueen Protek hankkeiden kanssa sekä valtakunnallisella verkostotasolla kehittäen hyviä käytännön malleja.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 617 644

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 605 892

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 659 100

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 647 348

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan

9. Loppuraportin tiivistelmä

Protek Etelä-Pohjanmaa kautta alueen yhteishankintakoulutuksia ja kehittämispalveluja on lisätty aktiivisella työotteella. (yrityskäyntejä 450). Uusien asiakkuuksien saaminen palvelujen piiriin ja toiminnassa olevien yritysten kehittämisaktiivisuutta on lisätty. Proaktiivisuus toiminta näkyy aktiivisena yrityskäynneissä sidosryhmien kanssa. Protek- EP hanke on luonut aktiivisesti yhteistyötä esim: Te.-Toimistot, ELy-keskus toimijat rahoitus, Tekes,alueiden elinkeinotoimien kanssa. Protek-hanke ESR-toiminnassa on toteutunut hyvin kumppanuus ja yhteistyön kehittämistyö. Projekti on lisännyt lisäarvoa suhteessa ELY-keskusten ja hankkeita hallinnoivien organisaatioiden normaaliin toimintaan. Protek-hankkeen yhteistyö yritysten kanssa on onnistunutta ja asiakaslähtöistä. Yritykset ovat motivoituneita osallistumaan yhteiseen kehittämistoimintaan myös jatkossa hyvien kokemusten kautta. Protek toimintaa voidaan kuvata asiakkuusstrategian jalkauttajana. Yhteishankinnan mahdollisuuden henkilöstön kehittämistyössä on Protek toiminassa avainasemassa. Protek toiminta on luonut asiakaslähtöistä palveluohjasta ja toiminut linkkinä E -toimijoiden välillä. Protek tuloksena yritysasiakkuuksien kehittämistyössä yritys on siirtynyt seuraavalle palvelutasolta seuraavaan tasoon kehittämispolullaan.
Toteutuneilla henkilöstökoulutuksilla on lisätty osaamisen tasoa ja panostuksia tulevaisuuteen.