Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S10998

Projektin nimi: PAIKO - Painettavan elektroniikan koulutushanke

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.5.2009 ja päättyy 28.2.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattikorkeakoulu/Tekniikan yksikkö

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 0992445-3

Osoite: Kotkantie 1

Puhelinnumero: 010 2721030

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.oamk.fi

Projektin kotisivun osoite: Projektilla ei ole erillistä internet-osoitetta.

Vastuuhenkilön nimi: Jyrki Laitinen

Asema: vs. yksikön johtaja

Sähköposti: jyrki.laitinen(at)oamk.fi

Puhelinnumero: 010 27 22640

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Oulun, Raahen

Kunnat: Raahe, Ii, Oulu

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat Oulun seudun ammattikorkeakoulun opettajat ja laboratoriohenkilöstö mukaan lukien Raahen yksikön henkilöstöä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisenä kohderyhmänä ovat alueen elektroniikka- ja tietotekniikkateollisuuden pk-yritykset sekä insinööriopiskelijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 5, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Painettavan elektroniikan osalta on menossa suuria investointeja Euroopassa, Aasiassa ja Pohjois-Amerikassa. Myös Suomessa VTT:n ja yliopistojen osalta työtä painettavan elektroniikan eri menetelmien osalta on tehty jo vuosia. Uusi teknologia tulee korvaamaan osan nykyisen elektroniikan valmistumenetelmistä. Painettavan elektroniikan menetelmät tulevat myös mahdollistamaan aivan uuden tyyppisten tuotteiden ja sovellusten suunnittelun ja valmistuksen. Elektroniikkaa voidaan tuottaa suuria määriä hyvin edullisesti. Toisaalta myös volyymituotannon edut voidaan siirtää yksittäin räätälöityihin tuotteisiin.

Uudet teknologiat edellyttävät myös uusien tietotaitojen ja osaamisten hankkimista. Yliopistojen ja sektoritutkimuslaitosten tutkimustulokset on pystyttävä hyödyntämään nopeasti käytännön sovelluksiin yrityksissä. Tämä edellyttää myös ammattikorkeakouluilta investointia uusiin osaamisalueisiin ja tekniikoihin.

Paiko hankkeen tavoitteena on lisätä opettajien osaamista ja taitoja painettavan elektroniikan alalla. Tätä kautta Oulun ammattikorkeakoulun tekniikan yksikkö parantaa mahdollisuuksia vastata tulevaisuuden haasteisiin ja nostaa koulutusohjelmien sisältöä painettavan elektroniikan nykyteknologian tasolle. Hankkeessa koulutetaan opettajia omaksumaan painettavan elektroniikan tekniikoita sekä lisätään valmiuksia tehdä pienimuotoisia demonstraatioita ja sovelluksia. Tarkoituksena on nostaa opettajien osaamista painettavan elektroniikan käytöstä ja soveltamisesta tuotekehitysympäristössä ja opetuksessa. Välillisenä tuloksena alueen yritykset hyötyvät hankkeen tuottamasta osaamisesta mm. opiskelijoiden kautta. Hanke parantaa välillisesti opiskelijoiden mahdollisuuksia myöhemmin työllistyä painettavaa elektroniikkaa hyödyntäviin yrityksiin. Alueen yritykset pääsevät hankkeen aikana tutustumaan kehitysympäristöön ja uuden tekniikan mahdollisuuksiin käytännössä hankkeen päätöstilaisuudessa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista järjestetään avointen ovien päivä Oamk:n painettavan tekniikan laboratorioon joulukuussa 2010. Tässä yhteydessä yrityksille esitellään sekä kehitysympäristö että koulutusprojektin aikana saadut kokemukset ja tehdyt demostraatiot. Projektin tuloksista tiedotetaan myös Oulun seudun mikro- ja nanoklusterin kautta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

1. Työseminaari toukokuu 2010 (tehtyjen demotöiden esittely ja kokemuksien vaihto - osallistuja organisaatioiden välinen)

3. Avoin infotilaisuus joulukuu 2010 (esitellään kehitysympäristö ja kokemukset)

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 125 975

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 123 940

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 148 206

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 145 812

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin tavoitteena oli kouluttaa Oamk:n tekniikan yksikön henkilöstöä painettavaan elektroniikkaan. Kokonaisuudessaan painettavan elektroniikan koulutusoohjelman suoritti projektin aikana 5 henkilöä.

Projektin aikana on tehty tiivistä yhteistyötä Oulun yliopiston, VTT:n, alueen yritysten sekä Oulun yliopiston biotekniikan laboratorion (Sotkamo) kanssa. Tiivistä yhteistyötä on tehty VTT:n kanssa Prindemo hankkeessa, jossa on kehitetty mm. demonstraattoreita. Toiminta on ollut osa Printocent hankekokonaisuutta, mikä on mahdollistanut hyvien käytäntöjen levittämistä sekä tiedon jakamista.

Projektin aikana Oamk:n painettavan elektroniikan osaaminen on kehittynyt. Painopisteenä on mustesuihkutekniikka. Koulutuksella on ollut vaikutusta sekä opetukseen, että laboratoriotyöskentelyyn. Yhteistyö Sotkamon laboratorion kanssa on laajentanut painettavan elektroniikan toimintaa bioalalle, joka tuo uusia mahdollisuuksia teknologioiden kehittämiseen tulevaisuudessa ja sitä kautta kehittää alan toimintaympäristöä Ouluun.

Projektin aikana on kehitetty painettavan elektroniikan laboraoriota vastaamaan sisällöltään alan haasteisiin. Tekniikan yksikkö on mm. investoinut silkkipainolaitteiston omana hankintanaan. Lisäksi opetussuunnitelmaan on otettu mukaan valinnaisena opintojaksona painettavan elektroniikan perusteet kurssi (3 op), jonka suoritettuaan opiskelijalla on mahdollisuus päästä laboratoriotyöskentelyyn. Näin ollen projektilla on ollut ennakoitua enemmän vaikutusta Tekniikan yksikön koulutustarjontaan sekä toimintaympäristöön.