Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11001

Projektin nimi: Kakkosvaihde

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2009 ja päättyy 30.9.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1104586-1

Osoite: Ristirannankatu 1

Puhelinnumero: 0400 667604

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.firmaxi.kokkola.fi

Projektin kotisivun osoite: Projektissa tutettua materiaalia löytyy seur. osoitt. www.firmaxi.kokkola.fi 1-3 vuotta toimineet

Vastuuhenkilön nimi: Pehr-Göran Kåla

Asema: tj

Sähköposti: pehr-goran.kala(at)firmaxi.kokkola.fi

Puhelinnumero: 0400 667604

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan, Sydösterbottens, kustregion, Kyrönmaan, Kaustisen, Jakobstadsregionen, Kokkolan, Ylivieskan

Kunnat: Kruunupyy, Kannus, Vähäkyrö, Korsnäs, Isokyrö, Maalahti, Luoto, Mustasaari, Närpiö, Kristiinankaupunki, Vöyri, Laihia, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Halsua, Kaustinen, Vaasa, Kaskinen, Pedersöre, Lestijärvi, Kalajoki, Perho, Toholampi, Kokkola, Veteli

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

360 / 120 pe rvuosi. yritystä jotka jakautuvat tasan Kokkola Psaaren ja Vaasan alueen kesken

3.3 Välilliset kohderyhmät

koulutusorganisaatiot
konsultit
tilitoimistot
Kehittämisyhtiöt
Teknologiayhtiöt

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 460, joista naisia 220

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 748, joista naisia 308

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 40, joista naisten työpaikkoja 20

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7, joista naisten työpaikkoja 3

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Yritysten jatkoseuranta ns.kuoleman laakson yli. Projektissa on tavoitteena ottaa yhteyttä projektialueella 1-3 vuotta toimineisiin yrityksiin ja selvitellä niitten nykytila sekä kehitysnäkymiä.Tarkoituksena on päivittää aikaisemmin tehtyä liiketoimintasuunnitelmaa ja löytää kehittämis ja kasvu haluiset ja kykyiset. Tavoitteena on päivittää 360 yrityksen tiedot ja löytää niistä 75 jolle tehdään erillinen kehittämissuunnitelma. Projektilla saadaan aikaan päivitetty liiketoimintasuunnitelma,erillinen kehittämissuunnitelma,ohjaustoimintaa muille asiantuntijaorganisaatioille . Projektilla varmistetaan vähän aikaan toimineiden yritysten elinkelpoisuus,varmistetaan työpaikat ja mahdollistetaan niitten lisääminen.Projektilla lisätään myös yritysten verkostoitumista

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Rekrytointivaiheessa otetaan yhteyttä niihin yrityksiin jotka ovat viimeiset 3 vuoden aikana perustaneet yrityksen ja tehneet siitä liiketoimintasuunnitelman. Toiminnan aikan tuloksista raportoidaaan ohjausryhmille sekä niihin organisaatioihin joihin yritykset ohjataan . Lopputuloksista tehdään yhteen veto ja pidetään yhteissemnaari

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittäminen raportoidaan sen mukaan kun niitä alkaa kehittymään

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 237 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 229 827

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 284 400

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 275 453

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Aloittavien yrittäjien ja pk-yritysten liiketoimintaosaamisen kehittämisohjelma

9. Loppuraportin tiivistelmä

Kakkosvaihe projekti aloitettiin 01.06.2009 kolmevuotisena projektina.Myöhemmin projektiin haettiin jatkoaikaa 30.9 2013 asti. Toiminta-alueena Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan alue . Projektin hallinnosta vastasi Keski-Pohjanmaan Uusyrityskeskus ry. Käytännön toimenpiteistä vastasi Vaasassa elnkeinoyhtö Vasek ja Pietarsaaressa elinkeinoyhtiö Concordia

Tavoitteena oli 3 vuoden aikana tavoittaa 360 vähän aikaan toiminutta mikro/pk yritystä .Lähtökohtana oli selvittää mitä erikoispalveluja tällaiset vähän aikaa toimineet yritykset tarvitsevat ja minkälaisia tuotteistettuja palveluja he tarvitsevat.

Pääasialliset asiakkaat olivat kyseisten toimijoiden entiset asiakkaat jotka olivat perustaneet oman yrityksen muutamia vuosia sitten.

Kaikilla halukkailla oli mahdollisuus osallistua projektiin, heille lähetettiin myös kutsu uusyrityskeskusten CRM järjestelmän kautta.

Projektissa oli mukana niin tuotanto, kaupan kuin palvelualan yrityksiä . Projekti oli täysin neutraali siihen osallistui sekä nais että miesten kautta perustettuja yrityksiä toimialasta riippumatta.

Projektin aikana luotiin seuraavia työkaluja
1) Päivitetty liiketoimintasuunnitelma vähän aikaa toimineille suomeksi ja ruotsiksi
2) Markkiointikalvoja markkinoinnin suunnitteluun suomeksi ja ruotsiksi
3) FAQ (Frequent asked questions ) kysymykset vastauksineen suomeksi ja ruotsiksi

Yllä mainitut löytää mm. www.firmaxi.kokkola.fi -1-3 vuotta toimineet kohdalla - nämä ovat vapaasti kaikkien haluavien käytössä ilman salasanoja tai vastaavaa.

Projektin aikana tehtiin myös asiakaskysely jossa vastauksia tuli 48 kpl 19 eri kunnasta. Tutkimuksen tuloksista selvisi mm seuraavaa

1)
80% vastasi että kyseisen palvelun maksuttomuus oli syy palvelun käyttöön- alkavilla yrityksillä ei välttämättä alussa ole varaa palkata kallista konsulttia tai vastaavaa

2)
20% riitti yksi käynti lopuille 2 tai enemmän -eli tarvetta palvelulle on

3)
97,83 % arvioi asiantuntemuksen hyväksi tai erittäin hyväksi(50%+47,83%) -eli olivat kokeneet saaneensa asiantuntevaa palvelua

4)
80,85% oli saanut ongelmansa ratkaistuksi

5)
65% arvioi tarvitsevansa apua noin vuoden ja 35% yli vuoden

6)
Milloin jatkoseurantaa kannattaa aloittaa
20% ilmoitti että ensimmäisten 6 kk aikana
31,1% 7-12 kk aikana
31,1% 13-24 kk aikana

Projektin kautta tullut ehdotus vähän aikaan toimineiden yritysten auttamiseksi olisi seuraavaa

a) akuutteja kysymyksiä varten pitäisi olla taho johon vähän aikaa toiminut yrittäjä voisi kääntyä ilman että siitä koituisi heti kustannuksia

b) sama taho voisi myös palvella vähän aikaa yrittäjänä toimivaa sillä tavalla että hän pääsee pitempiaikaiseen seurantaan jolloin voidaan esim. päivittää liiketoimintasuunnitelmaa, tehdä markkinointisuunnitelmaa ja seurata sen toteutumista jne

c) tämä ensimmäinen taho voisi myös toimia apuna kun yrittäjä hakee erilaisia tukia ja koulutuksia ja ohjata yrittäjän oikealle taholle ja henkilölle