Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11011

Projektin nimi: Lapin yritysten tervehdyttämisohjelma

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.3.2009 ja päättyy 31.3.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 8060

Puhelinnumero: 029 503 7000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/lappi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Tuija Ohtonen

Asema: strategiapäällikkö

Sähköposti: tuija.ohtonen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 583 4615

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Lappi

Seutukunnat: Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Tunturi-Lapin, Rovaniemen, Torniolaakson, Pohjois-Lapin

Kunnat: Salla, Kittilä, Pelkosenniemi, Enontekiö, Kemi, Rovaniemi, Pello, Utsjoki, Tornio, Ranua, Savukoski, Muonio, Posio, Inari, Tervola, Kemijärvi, Keminmaa, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Lappilaiset yritykset sekä yrityssparraajat ja sertifioidut konsultit sekä muut yksityiset yrityspalvelutoimijat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Julkiset yritysneuvontatahot ja yksityiset kansalaiset

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 120, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 172, joista naisia 46

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektilla vastataan muuttuneisiin ja varaudutaan muuttuviin yritystarpeisiin globaalissa ja kansallisessa taantuma- ja lamatilanteessa tai muissa yritysten liiketoimintaan liittyvissä muutostilanteissa.

Projekti sísältää 1) yksityisten yrityspalveluasiantuntijoiden yritysten kriisi- ja muutostilanteisiin liittyvää täydennyskoulutusta ja osaamisen vahvistamista 2) yritysten tervehdyttämis- ja elvytys tai muihin muutostilanteisiin tarkoitetun alueellisen tuotteistetun asiantuntijapalvelun kehittämisen ja jakelun sekä 3) muut tarvittavat toimenpiteet, jotka suunnitellaan yhdessä yrittäjäjärjestöjen ja sidosryhmien kanssa.

Projektin toimenpiteillä:
1) vahvistetaan yksityisten yrityspalveluyritysten osaamista yritysten tervehdyttämis-, elvytys- ja muutostilanteissa sekä
2) pyritään ylläpitämään ja vahvistamaan yritysten elinvoimaisuutta ja tuottavuutta erilaisissa muutostilanteissa sekä saattelemaan yritykset hallitusti yli kriisivaiheen tai ennaltaehkäisemään niiden syntyä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan seudullisten ja maakunnallisten julkisten yrityspalveluorganisaatioiden yhteistyönä sekä Lapin ELY-keskuksen yrityspalveluiden uutiskirjeen ja nettisivujen avulla. Tiedottamisesta muutoin sovitaan Lapin ELY-keskuksen ja sen sidosryhmien välisissä tapaamisissa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Luotavan elvytys- ja terveyttämistuotteen, jota käytetään erilaisissa liiketoiminnallisissa ja muissa yrittämiseen liittyvissä muutostilanteissa sisällöstä tiedotetaan seudullisille yrityspalvelutoimijoille, yrittäjäjärjestöille sekä keskeisille muille yhteistyökumppaneille ja asiakkaille projektin toteuttamisaikana.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 590 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 394 208

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 590 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 394 208

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin toiminta on ollut projektisuunnitelman mukaista. Hanke on ollut sukupuolineutraali.

Tervehdyttämispalvelun vaikuuttavuus on ollut yritysten toimintaedellytysten vahvistumisessa vaikeissa taloudellisissa muutostilanteessa. Yrittäjät ovat kokeneet saaneensa uutta suuntaa yritystoimintaansa ja osa estäneensä jopa toiminnan lopettamisen.

Keskeiset tulokset ovat:
Projektin toimintaan on osallistunut yhteensä 118 yritystä ja tavoite on ollut 120 (tässä luvussa on mukana kaikki tervehdyttämispalveluihin osallistuneet yritykset, myös konsultit jotka ovat osallistuneet tervehdyttämispalvelukoulutukseen). Yrityksistä 70 on ollut alle 5 henkilöä työllistäviä, 30 yritystä 5-9 työllistäviä, 10 yritystä 10-19 henkilöä työllistäviä ja 10 yritystä 20-49 työllistäviä yrityksiä.

Yrityksistä 76:lle on tehty yhteensä 104 tervehdyttämispäätöstä. Yritysten seudullinen sijainti: 30 Rovaniemen seutu, 25 Pohjois-Lappi, 22 Tunturi-Lappi, 14 Itä-Lappi, 8 Kemi-Tornio, 5 Tornionlaakso.

Hankkeen palveluiden vaikuttavuus on muutostilanteissa olevien yritysten toimintamallien kehittäminen ja osaavan konsulttiverkoston muodostaminen. Palveluiden myötä on pystytty vahvistamaan yritysten toimintaedellytyksiä. Hankkeen palveluihin osallistuneista valtaosa yrityksistä on selvinnyt pahimman yli ja työpaikkoja on säilynyt.

Tervehdyttämispalveluihin osallistuneille yrityksille on laadittu vaikuttavuusselvitys joka on lähetetty sähköisesti yhteensä 66 yritykselle. Vastauksia saatiin yhteensä 22. Yrittäjät ovat saaneet tiedon palveluista ELY-keskuksen kautta, neuvonta ja internet (15), konsultilta (5), TE-toimistosta (5), toiselta yritykseltä (1) tai paikalliselta kehittämisyhtiöltä (1). Palvelu on auttanut muutosvaiheesta selviämiseen ja osaamisen kehittämiseen. Yritykset ovat pitäneet konsultointia tehokkaana tapana kehittää yrityksen toimintaa. Kehittämistoimiksi havaitaan asiaan riittävän ajoissa reagointia ja palvelun pidempää kestoa sekä jälkiseurantaa. Projektin toteuttamassa jälkiseurannassa Tervehdyttämispalvelua hankkineista yrityksistä 7 on konkurssissa, 1 selvitystilassa ja 1 lopettanut toimintasa. Muut yritykset jatkavat toimintaansa ja osa on pystynyt jopa vahvistamaan toimintaansa.

Raporttien perusteella yritykset ovat löytäneet ratkaisuja mm. prosessien kustannustehokkuuteen ja talouseurantaan. Yritykset ovat tiivistäneet yhteistyötää tilitoimistojen kanssa. Kilpailutilanteen kiristyessä kustannustehokkuuden seuranta kirjanpitojärjestelmästä saatavuien raporttien osalta vaatii jatkossakin yhteistä tarkastelua.

Koulutus- ja henkilötyöpäiviä on toteutunut yhteensä 669 ja tavoite on ollut 670.