Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11020

Projektin nimi: Opin Ovi Keski-Pohjanmaalla

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2009 ja päättyy 31.10.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä / Keski-Pohjanmaan aikuisopisto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208916-8

Osoite: Talonpojankatu 6

Puhelinnumero: 06-8258111

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kpakk.fi

Projektin kotisivun osoite: Projektin Internet-osoite on www.opastin.fi, joka on samalla myös TNO-palvelun verkkosivusto.

Vastuuhenkilön nimi: Iiris Niemonen

Asema: Kehityspäällikkö

Sähköposti: iiris.niemonen(at)kpakk.fi

Puhelinnumero: 044-7250801

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa

Seutukunnat: Kaustisen, Kokkolan

Kunnat: Kannus, Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Kokkola, Veteli

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin varsinaisena kohderyhmänä ovat Keski-Pohjanmaalla toimivien aikuiskoulutuksen palveluntuottajien henkilöstö; aikuisten neuvonta- ja ohjaustehtävissä toimivat henkilöt oppilaitoksissa ja muissa koulutusorganisaatioissa, TE-toimistoissa, yrityksissä ja työpaikoissa toimiva hr- ja koulutuksista vastaava henkilöstö sekä kolmannella sektorilla (palvelujen ja verkostoyhteistyömallien kehittäminen ja niiden pilotointi/testaus, aikuiskoulutuksen markkinointi).

3.3 Välilliset kohderyhmät

1. Alueen elinkeinoelämä

2. Alueen aikuisväestö yleensä työssäolevat, ammatinvaihtajat ja työttömät työnhakijat;
neuvonta- ja ohjauspalveluiden käyttö sekä kehittämiseen ja pilotointiin/testaukseen osallistuminen.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 462, joista naisia 319

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Opin Ovi K-P:lla hankkeen tavoitteena on kehittää ja yhtenäistää yhteistyössä alueen aikuiskoulutuksen palveluntuottajien ja TE-toimistojen kanssa aikuiskoulutukseen hakeutumista tukevaa verkostomaista TNO- palvelua ja sen saatavuutta. Laaditaan TNO- palvelun markkinointisuunnitelma (10-14) sekä aikuiskoulutuksen TNO-strategia.
Toimenpiteet:
a) Verkostotyökalujen kehittäminen eri toimijoiden välille asiakashallinnan ja palveluprosessin kehittämiseksi ja toteuttamiseksi (pilotointi),
b) Aikuiskoulutuksen TNO-palvelumallin kehittäminen K-P:lle ja sen pilotointi,
c) Organisaatiokohtaisen (eri oppilaitokset ja TE-toimistot jne.) yhdyshenkilö-, neuvoja- että ohjaustoiminnan (sisäinen tiedottaminen ja asiakkaiden jatko-ohjaus) sekä TNO-toimijoiden verkostoyhteistyömallien kehittäminen ja pilotointi,
d) Yhteisen TNO- markkinointisuunnitelman laatiminen 2010-2014, toteuttamisen ja TNO-toiminnan juurruttamisen käynnistäminen (vuosittainen toteutuksen seuranta ja arviointi, suunnitelman päivitys em.pohjalta sekä ennakointi.
e) Eri organisaatioiden ja TE-toimistojen TNO- toimijoiden perehdyttäminen toistensa koulutus- ja palvelutarjontaan ja niiden erityisvaatimuksiin. Neuvonta-/ohjausmalleista kootaan yhteenveto, jossa nostetaan esille hyvät käytännöt hankkeessa edelleen kehitettäväksi,
f) Osatoteuttajien ja yhteistyökumppaneiden organisaatioissa tiedottaminen ja henkilöstön perehdyttäminen ja kouluttaminen verkostomaiseen toimintamalliin ja kehitettyihin yhteisiin verkko- työkaluihin.
g) Kehitettävään aikuiskoulutuksen TNO -palvelumalliin integroidaan myös kehitettävän työelämäläheisen ohjauksen koulutus neuvojapalvelu sekä henkilökohtaistamisen työkalun testaaminen ja käyttöönotto (=Opin Ovi SME -projekti).
h) Alueen aikuiskoulutuksen yhteisen TNO- strategian laatiminen.
Tulokset:
a) alueellinen aikuiskoulutuksen palveluntuottajien yhteistyöverkosto, jonka asiantuntijuus/tietous eri organisaatioiden aikuiskoulutustoiminnasta ja yhteinen verkostotyöskentely on kehittynyt ja mallintunut projektin myötä,
b) aikuiskoulutuksen tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelumalli K-P:lle ja sen pilotointi,
c) yhteiset verkkotyökalut; asiakas- ja asiantuntijarekisteri, tietopankki TNO- työn lomakkeista,linkit, tiedotuskanava ajankohtaisista asioista, FAQ, sekä seuranta- ja palautetyökalut, mittarit
d) palveluprosessiin ohjauksen yhtenäinen toimintamalli,
e) oppilaitos/organisaatiokohtainen yhdyshenkilötoiminnan malli ja sen pilotointi ohjaustyössä,
f) yhteinen TNO markkinointisuunnitelma ja sen toteuttamisen/TNO-toiminnan juurruttamisen käynnistäminen ,
g) aikuiskoulutuksen TNO- strategia alueelle,
h) yhteenveto (selvitys) alueen koulutus- sekä neuvonta-ja ohjauspalveluista ja niiden edelleen kehittämisen tarpeesta

Toteuttajat:
Keski-Pohjanmaan aikuisopisto (koord), Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulu,
Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius
Toteuttamisaika:
07/2009-06/2013
Toteuttamisalue:
Keski-Pohjanmaa

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedottaminen toteutetaan Keski-Pohjanmaan aikuisopiston hanketoimintaa koskevan yhteisen tiedotussuunnitelman mukaisesti. Yhteistä tiedotussuunnitelmaa täydennetään projektikohtaisella tiedotussuunitelmaosuudella.

Projektin tiedottamista tukee myös hankkeessa tehtävä aikuiskoulutuksen markkinointisuunnitelma ja sen toteuttaminen hankkeen aikana.

Valtakunnallinen Opin Ovi -koordinointihanke tiedottaa hyvistä käytännöistä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tiedottamisen ja hyvien käytänteiden levittämisen aikataulutus määritellään myös em. Keski-Pohjanmaan aikuisopiston yhteisessä tiedotussuunnitelmassa. Yhteisten käytäntöjen levittämistä tehdään koko prosessin aikana yhteistyössä muiden aikuiskoulutustoimijoiden ja muun verkoston kanssa.

Projektin hyvien käytäntöjen levittämistä tukee hankkeessa tehtävä aikuiskoulutuksen markkinointisuunnitelma 2010-2014 ja sen toteuttamisen käynnistäminen jo hankkeen aikana.

Hyviä käytäntöjä levitetään myös yhteistyössä valtakunnallisen Opin Ovi -koordinointihankkeen kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 440 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 438 484

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 531 055

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 533 024

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osuvuutta ja kysyntälähtöisyyttä aikuisopiskeluun tieto-, neuvonta-, ja ohjauspalveluiden valtakunnallisella kehittämisohjelmalla

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohta oli aikuisten lisääntynyt tiedon, neuvonnan ja ohjauksen tarve ja ohjauspalvelujen saavutettavuuden, laadun ja näkyvyyden parantaminen. Projektin varsinaisena kohderyhmänä olivat Keski-Pohjanmaan alueen aikuiskoulutuspalvelujen tuottajat ja erityisesti neuvonta- ja ohjaustehtävissä toimivat henkilöt. Välillisenä kohderyhmänä olivat alueen elinkeinoelämä ja alueen aikuisväestö.

Projektin tavoitteena oli kartoittaa aikuiskoulutuksen TNO -palveluiden nykytila, mallintaa ja pilotoida verkostomainen TNO -palvelu ja kehittää sitä tukevia verkkotyövälineitä, tehdä yhteinen markkinointisuunnitelma ja alueellinen TNO -strategia sekä edistää ohjaushenkilöstön asiantuntijuutta

Projektin päätulos on alueellinen verkostomainen TNO -palvelu (opastin.fi), joka vastaa hyvin lähtökohtana olleeseen ohjauspalveluiden kehittämistarpeeseen. TNO -palvelussa koulutusorganisaatioiden neuvojat ja ohjaat toteuttavat yhteistyössä keskitettyä TNO -palvelua, jossa asiakkaan ohjaustarpeisiin vastataan yksilöllisesti, nopeasti ja asiantuntijoita hyödyntäen. Verkosto on kiinteä osa TNO -palvelumallia, jossa neuvojat ovat yhteydessä verkoston muihin neuvojiin ja asiantuntijoihin. Palvelumallissa tehdään myös aktiivista hakevan vaiheen toimintaa kartoittamalla asiakkaiden ja organisaatioiden koulutus- ja ohjaustarpeita. Verkosto on tehostanut merkittävästi toimijoiden tunnettuutta ja tiedonvälitystä. TNO -palvelun tukena on verkkopalvelusivusto opastin.fi, joka sisältää asiakkaan yhteydenoton välineet, koulutuskalenterin ja asiantuntijarekisterin sekä neuvonta- ja ohjaushenkilöstön monipuoliset verkkotyövälineet asiakkaiden yhteydenottojen käsittelyyn ja asiakasprosessien hallintaan. Verkkotyövälineet mahdollistavat mm. asiakkaan kysymyksen välittämisen nopeasti palvelutarpeeseen parhaiten vastaavalle neuvojalle tai ohjaajalle. Näin verkoston asiantuntijuutta pystytään hyödyntämään kokonaisvaltaisesti. Opastin -sivusto on vahvistanut merkittävästi aikuiskoulutusorganisaatioiden yhteistä alueellista näkyvyyttä ja verkkotyövälineet tukevat hyvin neuvontaprosessien hallintaa. Asiakkaiden Opastin –palveluun on linkitetty yritysten neuvonta- ja ohjauspalvelut aikuiskoulutuksiin liittyen. Palvelumalli näyttäytyy yhtenäisenä ohjauspalveluja tarvitseville, organisaatioille ja koko verkostolle. Palvelukokonaisuuden toteutumista ja edelleen kehittämistä tukee laadittu TNO-toimintasuunnitelma, jossa määritellään mm. vuosittaiset kehittämiskohteet.

Lisäksi projektissa on laadittu yhteinen markkinointisuunnitelma. Suunnitelma sisältää Opastin -palvelun ja alueellisen aikuiskoulutustarjonnan yhteismarkkinoinnin toimenpiteet, kuten yhteiset tapahtumat, tilaisuudet, lehti-ilmoitukset ja sosiaalisen median markkinoinnin. Yhteismarkkinointi on tuonut näkyvyyttä alueen aikuiskoulutuksiin ja tehostanut toimijoiden
markkinointiresurssien käyttöä. Projektissa on myös laadittu alueellinen TNO -strategia, joka kuvaa verkostomaisen TNO -palvelun tavoitteita, toteuttamista ja vaikuttavuutta. Strategia on
linkitetty alueellisiin aikuiskoulutuksen strategioihin, jolloin se vahvistaa TNO -palvelun merkitystä osana alueen aikuiskoulutusta.

Keskitetty verkostomainen TNO -palvelumalli mahdollistaa tasa-arvoiset mahdollisuudet neuvonnan saamiseen erilaisissa neuvonta- ja ohjaustarpeissa. Projektin myötä on syntynyt uusia verkosto- ja yhteistyösuhteita, joita on hyödynnetty neuvonta- ja ohjaustyön lisäksi esim. aikuiskoulutuksen suunnittelussa ja uusissa yhteistyöprojekteissa.

Yhteenvetona voin todeta, että hankkeen tavoitteet on ylitetty verkostomaisen toimintamallin ja sen verkkotyövälineiden kehittämisessä. Palvelu on mahdollista toteuttaa kysyntälähtöisesti, osuvasti, joustavasti, katkeamattomasti yli organisaatiorajojen. Verkkotyökaluja on myös helppo hyödyntää sellaisenaan tai muunnella/kehittää edelleen tulevaan ELO- toimintaan liittyen. Markkinoinnin osalta olemme rohkeasti tehneet yhteistyötä yli organisaatiorajojen. Uusina haasteina olisi tulevaisuudessa tiiviimmän yhteistyön kehittäminen alueella myös koulutusten toteuttajana yhteisesti sekä työelämälähtöisemmän näkökulman huomioiminen ja edelleen hakevan vaiheen TNO- työn kehittämisenä työelämälähtöisemmäksi.