Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11021

Projektin nimi: Kestävyyttä Itä-Suomen ruokapalveluihin -KestITÄ

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Savon koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1852679-9

Osoite: PL 87, Presidentinkatu 3

Puhelinnumero: 017 214 3000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sakky.fi

Projektin kotisivun osoite: www.ekocentria.fi > KestITÄ-hanke

Vastuuhenkilön nimi: Markku Jokela

Asema: Kehitysjohtaja

Sähköposti: markku.jokela(at)sakky.fi

Puhelinnumero: 044 785 3004

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Koillis-Savon, Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Varkauden, Joensuun, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Nurmes, Keitele, Tervo, Juuka, Rautalampi, Kitee, Rääkkylä, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Liperi, Valtimo, Kesälahti, Lieksa, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Joensuu, Ilomantsi, Leppävirta, Outokumpu, Tohmajärvi, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Kontiolahti, Polvijärvi, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmiä ovat Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ruokapalveluiden tuotantoketjun eri osat. Ruokapalveluiden tuotantoketju on jaettu Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella toimivien koulutuksen, elintarviketuotannon, ruokapalveluiden, hallinnon sekä kehityksen edustajien kohderyhmiin koulutuspakettien suunnittelua varten.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Koulutukset sopivat myös tuotantoketjun muille toimijoille, kuten viranomaisille ja järjestöjen edustajille.

Projektin hyödynsaajia ovat kohderyhmien lisäksi kaikki henkilöt, jotka voivat hyötyä projektin aikana tuotettavista koulutuspaketeista, koulutusmateriaaleista, seminaareista tai raporteista.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 267, joista naisia 246

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kestävä kehitys on horisontaalisena tavoitteena eurooppalaisissa, suomalaisissa kuin myös itäsuomalaisissa strategioissa ja toimenpideohjelmissa. Valtioneuvostossa hyväksyttiin 8.4.2009 työ- ja elinkeinoministeriön sekä ympäristöministeriön valmistelema Kestävät valinnat -periaatepäätös, jonka mukaan julkisen sektorin tulee tuntea hankintojensa ympäristövaikutukset, pienentää hankintojensa ilmastovaikutusta, jätemäärää ja ympäristön kemikalisoitumista sekä edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä ja ympäristömyötäisiä innovaatioita.

Itäsuomalaisten ruokaketjun toimijoiden kehityksen osaamisen taso on tällä hetkellä vaihteleva. Kestävän kehityksen edistämiseen liittyvää kehittämistyötä sekä ympäristöjärjestelmien käyttöönottoa varten tarvitaan jatkuvaa koulutusta, oppimateriaalin tuotantoa ja kansainvälisen verkostoitumisen tukemista sekä hyvien käytänteiden malleja muista EU-maista. Osaavat ja yhteistyössä toimivat ammattilaiset auttavat yhteisöjä saavuttamaan kestävän tulevaisuuden ja edistävät kilpailukykyisen Itä-Suomen rakentamista.

Projektin tavoitteena on kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisten elintarvikehankintojen edistäminen oppilaitoksissa ja ammattikeittiöissä henkilöstön osaamis- ja muutosvalmiuksia sekä verkottumista kehittämällä. Projektin kohderyhmiä ovat Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ruokapalveluiden tuotantoketjun eri osapuolet: koulutuksen, elintarviketuotannon, ruokapalveluiden, hallinnon sekä kehityksen edustajat.

Projekti toteutetaan ajalla 1.1.2009-31.12.2011. Projektissa järjestetään kohderyhmille suunnattuja koulutuspaketteja, workhoppeja ja seminaareja ruokaketjun kestävän kehityksen lisäämiseksi yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun ja Pohjois-Karjalan Ammattikorkeakoulun kanssa. Projektissa tehdään myös selvityksen kestävän kehityksen osaamisen tasosta ja lautaslaadusta koulutusten tueksi sekä mallinnetaan paikallisen tuotantoketjun ja sosiaalisen yrittäjyyden mahdollisuuksia ruokapalveluiden kestävän kehityksen edistämiseksi.

Projektilla vahvistetaan valmiuksia seurata toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ja ammatillista joustavuutta muuttuvassa. Kestävät valinnat -periaatepäätöksen tunnettavuus kasvaa Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla. Projekti parantaa kohderyhmien toiminnan laatua, kilpailukykyä, toiminta- sekä muutosvalmiuksia verkottumisen, kansainvälistymisen ja hyvien käytäntöjen avulla.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedottamisesta vastaa projektipäällikkö. Projektin aloitusvaiheessa tehdään painettu projekti-esite, internet-sivut ja tiedotussuunnitelma. Tiedotussuunnitelmassa määritellään tiedotusvälineille tiedotettavat projektin toimenpiteet, aikataulu ja suunnitelma kuinka tiedotus toteutetaan.

Sisäistä tiedottamista ja markkinointia projektin toimenpiteistä toteutetaan koko projektin ajan yhteistyökumppaneille ja kohderyhmille sähköisesti projektin henkilöstön ja suunnitteluryhmän kautta. Sisäiseen tiedottamiseen ja markkinointiin kootaan alueellinen kattava sähköinen postituslista. Yhteistyökumppaneiden valmiita tiedotuskanavia organisaatioiden sisällä ja välillä hyödynnetään tiedotuksessa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektista tiedotetaan sekä tuloksia esitellään projektin kohderyhmäseminaareissaja 2010 sekä loppuseminaarissa 2011. Tutkimusraportit julkaistaan valtakunnallisesti ja projektista sekä projektin tuloksista julkaistaan raportti Savon ammatti- ja aikuisopiston julkaisusarjassa 2011.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 615 395

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 587 372

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 699 815

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 717 656

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Ylimaakunnallisen Kestävyyttä Itä-Suomen ruokapalveluihin (KestITÄ) -hankkeen hallinnoija ja päätoteuttaja oli Savon ammatti- ja aikuisopisto, EkoCentria. Hanke käynnistyi vuonna 2009 ja kesti kesäkuun 2012 loppuun saakka. Osatoteuttajina olivat Savonia -ammattikorkeakoulu ja Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu.

KestITÄ -hankkeen suunnittelu lähti tarpeesta välittää ruokapalveluille tietoa Valtioneuvoston periaatepäätöstä kestävistä julkisista valinnoista ja tukea kohderyhmää käytännön toimintaan. Hankkeen tavoitteena oli kestävän kehityksen ja ympäristövastuullisten hankintojen ja toimintatapojen edistäminen oppilaitoksissa ja ammattikeittiöissä henkilöstön osaamis- ja muutosvalmiuksia sekä verkottumista ja työelämävalmiuksia kehittämällä. Lisäksi tavoitteena oli luoda uusia innovatiivisia pedagogisia ratkaisuja kasvatukseen ja opetukseen sekä edistää julkisen sektorin lautaslaatua ravitsemuksellisten analyysien avulla.

Hankkeen välittömän kohderyhmän muodostivat Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan alueilla toimivat ruokapalveluiden tuotantoketjun eri osien edustajat. Pääkohderyhmää olivat julkisen ruokapalvelun henkilöstö, opettajat ja kehittäjät. Välillisiä kohderyhmiä olivat tuotantoketjun muut toimijat, kuten viranomaiset, järjestöjen edustajat ja elintarvikealan yrityksissä toimivat. Kohderyhmien lisäksi yhteistyökumppaneina olivat hankealueella ruoan ja ravitsemuksen kanssa tekemisissä olevien organisaatioiden organisaatioiden edustajia. Hankkeen toteutuksen avuksi koottiin kohderyhmän edustajista koostuva suunnitteluryhmä, joka osallistui koulutusten suunnitteluun ja tiedottamiseen sekä suunnitelmien kommentointiin.

Kohderyhmille järjestettiin koulutuksia lähtien kestävän kehityksen yleisluontoisista kokonaisuuksista jatkuen eri kohderyhmien tarpeiden mukaan suunniteltuihin yksityiskohtaista tietoa välittäviin koulutuksiin. Kouluttajiksi hankittiin kilpailutusten kautta alan parhaita kotimaisia ja ulkomaisia asiantuntijoita. Ympäristövastuullisuus ja kestävä kehitys ovat kansainvälisesti kasvavia trendejä. Hankkeessa seurattiin internetin ja EkoCentrian kansainvälisten kontaktien avulla aiheeseen liittyviä uusia innovaatioita ja hyviä käytänteitä, joita välitettiin hankekoulutusten osanottajille. Hankkeesta viestittiin sekä kansallisille että kansainvälisille kontakteille ja yhteistyökumppaneille.

Alun perin suunniteltujen pitkäkestoisten tai koko päivän kestävien koulutusten sijaan ryhdyttiin jo vuonna 2009 suunnittelemaan 3-4 h kestoisia iltapäiväkoulutuksia, koska niiden todettiin sopivan kohderyhmille aikataulullisesti parhaiten. Lyhytkestoisten koulutusten avulla varmistettiin, että mahdollisimman moni pääsi osallistumaan koulutuksiin joustavasti.

Hankkeen aloitusvaiheessa teetetyllä viestintäsuunnitelmalla luotiin linjat projektin viestinnälle, kartoitettiin viestinnän tärkeimmät kohderyhmät ja viestinnän toimenpiteet. Hankkeelle suunniteltiin myös graafinen ilme yhtenäisen viestinnän saavuttamiseksi. Hankkeen internet -sivut olivat Savon ammatti- ja aikuisopiston EkoCentrian -sivuilla osoitteessa, www.ekocentria.fi > hankkeet >KestITÄ. Sivustolla oli koulutusesitteet sekä kaikkien poimittavissa pidettyjen koulutusten materiaali. Koulutuksista tiedotettiin aktiivisesti yhteystietokantaan kirjatuille kohderyhmien henkilöille.

Hankkeen määrälliset ja laadulliset tavoitteet ovat olleet realistisia, tietyissä kohderyhmissä ja toiminnoissa jopa ylittyneet. Koko hankeaikana järjestettiin 67 koulutusta, workshoppia ja seminaaria. Niihin osallistui yhteensä 565 yksittäistä henkilöä, kun tavoitteena oli 185. Hankkeen laadullista tuloksellisuutta ja onnistumista mitattiin kestävän kehityksen osaamisen vahvistumista tukevien koulutuspakettien, workshoppien, seminaarien ja selvitysten toteutumisella suunnitellusti. Kestävät valinnat -periaatepäätöksen levitys ja tietoisuus lisääntyivät ruokaketjun toimijoiden keskuudessa, jolloin myös toimenpiteiden suunnittelu ja edelläkävijyys periaatepäätöksen toimeenpanossa mahdollistuivat. Koulutusten seurauksena keittiöissä on muutettu toimintatapoja pienistä arjen käytännöistä laajempiin muutoksiin.

Hankkeen merkittävä tulos oli ruoan ravitsemuksellista laatua analysoiva Lautaslaatuselvitys, joka on julkaisunsa jälkeen saanut paljon positiivista huomiota valtakunnallisesti. Selvitys oli ajankohtainen juuri tässä ajassa toimien onnistuneesti esiselvitystyyppisenä julkaisuna. Lisäksi hankkeen koulutusten materiaaleista koottu Opetusmateriaalipaketti (sisältäen osat: Ruokatuotantoprosessien kestävän kehityksen hyvät toimintatavat, Ruoan ravitsemuksellinen laatu, Järvikalan käytön lisääminen ammattikeittiössä, Kestävän kehityksen työkirja ammattikeittiöille, Uutiset 2040 -videon) tulee olemaan käytössä opetuksessa ja ammattikeittiöissä. Hankkeen toimeksiannosta valmistui myös 3 opinnäytetyötä. Hankkeen materiaalit löytyvät jatkossa osoitteesta www.ekocentria.fi. Uutiset 2040 -video on katsottavissa myös youtubesta.