Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11022

Projektin nimi: PYÖRRE

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2009 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0206289-7

Osoite: Valkeakoskenkatu 28

Puhelinnumero: 03 57421

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.vaakk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.vaao.fi/aikuiskoulutus/projektitoiminta/pyorre-hanke_2009_2012/

Vastuuhenkilön nimi: Raimo Alarova

Asema: Kuntayhtymän johtaja

Sähköposti: raimo.alarova(at)vsky.fi

Puhelinnumero: 0400 800972

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pirkanmaa

Seutukunnat: Etelä-Pirkanmaan

Kunnat: Akaa, Urjala, Valkeakoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä on koko Etelä-Pirkanmaan lyhyen aikaa työttömänä olleet irtisanotut ja pääsääntöisesti muutosturvaan oikeutetut ihmiset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Prjojektin välillisenä kohderyhmänä on toimijaverkosto. Perustetaan verkosto, jossa on mukana koulutusalan ammattilaisia, paikallisen kehitysyhtiön edustajia, työ- ja elinkeinotoimiston edustajia, kuntatoimijoita kuten sosiaali- ja terveysalan edustajia ja seurakunnat. Verkosto etsii toimintatavan, jolla työttömäksi jääneet ihmiset pidetään työelämävaatimusten tasolla ja nostetaan työllistymiskykyä. Tärkeää on estää työttömäksi jääneiden ihmisten syrjäytyminen työelämästä.

Verkosto toimii koulutusten ja muiden jatkotoimien suunnittelemisessa ja tuottaa informaatiota ennakoinnin kautta työnhakijoille

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 350, joista naisia 90

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 178, joista naisia 96

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

PYÖRRE-hanke kehittää verkostomaisen yhteistoimintamallin ja osaamispalveluja Etelä-Pirkanmaan alueelle irtisanottujen työnhakijoiden ohjaamiseen tiiviissä yhteistyössä elinkeinoelämän kanssa. Yhteistyökumppaneina on toimijaverkosto, johon kuuluu työllisyyden ja työttömien asioita hoitavia julkisen sektorin toimijoita, koulutusalan edustajia sekä yritysorganisaatioiden edustajia. Hankkeen tavoitteena on, että irtisanotut löytävät itselleen mielekkään polun työelämään.
Hanke rahoitetaan Manner-Suomen ESR-ohjelmassa Länsi-Suomen suuralueosiossa. Toimintalinja hankkeessa on Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen.
Hankkeessa kehitettävällä verkostomallilla pyritään vastaamaan kaikkien työikäisten aikuisten tarpeisiin; erityisesti puutteellisen pohjakoulutuksen, vanhentuneen ammatillisen koulutuksen omaavien aikuisten, eri syistä ammattia vaihtavien sekä pk-yritysten ja niiden henkilöstön tarpeisiin. Myös ikääntyvien työikäisten tarpeet sekä sukupuolten välinen tasa-arvo otetaan huomioon.
PYÖRRE-hankkeen tavoitteena on ensinnäkin perustaa palveluverkosto ja kehittää sille toimiva yhteistyömalli irtisanottujen, vähän aikaa työttömänä olleiden henkilöiden kouluttautumiseen ja jatkotyöllistymiseen. Verkosto toimii ohjausjaksojen ja muiden jatkotoimien suunnittelemisessa ja tuottaa informaatiota ennakoinnin kautta työnhakijoille.
Hankkeen tuotteina ovat PYÖRRE-toiminta ja ammattipoolit, joita verkostotoimijoiden toivotaan jatkavan hankkeen jälkeenkin. Ammattipooleihin kutsutaan asiantuntijoiksi yrityselämän ja koulutuksen edustajia ja työnhakija-osallistujat liittyvät haluamiinsa ammattipooleihin, joiden kautta he työllistyvät, hakeutuvat suorittamaan ammatillisten osatutkintojen näyttöjä tai sijoittuvat koulutukseen. Tukimateriaaliksi toimintamallista laaditaan verkostokartta ohjeineen kaikille verkostotoimijoille. Hankkeen aikana kehitettävä ohjausmateriaali ja menetelmäkuvaukset jäävät verkostotoimijoiden käyttöön.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Hankkeesta tiedotetaan mahdollisimman laajasti ja monipuolisesti irtisanottaville ihmisille, sidosryhmille ja yrityksille (INFO:t yrityksissä, joissa tulee irtisanomisia ja YT-neuvotteluja). PYÖRRE-hankkeelle tehdään esite, jotä käytetään myös VAAO:n nettisivuille tehtävien esittelysivujen pohjana. Esitettä ja hankkeen tarkempia omia esitteitä muokataan tarpeen mukaan. Em. esitteet ovat käytettävissä paperi- ja sähköisenä versiona. Toiminta-alueen sanomalehtiin ja paikallisradioihin tehdään juttuja ja mahdollisuuksien mukaan maksettuja ilmoituksia. Ensisijaisena tiedottamisen kohderyhmänä ovat työttömyysuhan alaiset henkilöt.
Tiedotusta tehdään myös voimallisesti markkinoinnin yhteydessä vierailemalla yhteistyöverkostosa yrityksissä, työpaikoilla, yrittäjäjärjestöissä, messuilla, tapahtumissa jne. Esitteitä ja materiaalia on jaossa julkisilla paikoilla Etelä-Pirkanmaan alueella mm. kirjastoissa, oppilaitoksissa, työvoimatoimistoissa. Esitteitä levitetään työpaikoille myös oppilaitoksen opiskelijoiden työssäoppimisen ohjauskäyntien yhteydessä.
Hankkeelle tehdään tiedotus- ja markkinointisuunnitelma.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Vuosi 2009:
Projektipäällikkö jalkautuu yrityksiin ja yhteistyökumppaneiden työympäristöihin.
Laaditaan lehtiartikkeli tavoitteena julkaista se alueen lehdissä.
Osallistutaan messuille, markkinointitilaisuuksiin ja hankeyhteistyöhön.

Vuosi 2010-11
Kerätään kokemukset PYÖRRE-toiminnasta ja sen kehittämisestä sekä tiedotetaan yhteistyötahoille.
Toimitaan aktiivisesti hankeyhteistyössä ja tuodaan siinä esille PYÖRRE-kokemuksia.
Lehtiartikkeli osallistujien kokemuksista PYÖRRE-toiminnassa.
Projektipäällikkö esittelee hanketta esim. työelämän tutkimuspäivillä ja muissa laajemmissa tilaisuuksissa.

Vuosi 2012:
Kerätään kokemukset PYÖRRE-toiminnasta, tiedotetaan yhteistyötahoille yhteisissä tilaisuuksissa.
Osallistutaan työelämän tutkimuspäiville ja mahdollisesti aikuiskasvatuksen tutkimuspäiville
Järjestetään verkostolaisille ja yhteistyökumppaneille päätösseminaari
Tehdään projektin julkaisu (verkostokartta ja siihen liittyvä ohjeistus)
Laaditaan tieteellinen artikkeli julkaistavaksi esim. työelämän tutkimus-lehdessä, Telma-lehdessä, aikuiskasvatuslehdessä tai muussa vastaavassa julkaisussa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 350 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 166 626

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 218 040

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 202 657

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

PYÖRRE-hankkeen tavoitteena oli perustaa palveluverkosto ja kehittää sille toimiva yhteistyömalli irtisanottujen ja vähän aikaa työttömänä olleiden henkilöiden kouluttautumiseen ja työllistymiseen. Verkosto toimi ohjausjaksojen ja muiden jatkotoimien suunnittelemisessa ja tuotti informaatiota ennakoinnin kautta työnhakijoille. Tavoitteena oli saada kaikki hankkeen aikana työttömäksi jääneet mukaan lyhytaikaisiin toimenpiteisiin, esim. infotilaisuuksiin, ja näistä vähintään 50 % osallistumaan varsinaiseen Pyörre-toimintaan aktiivisesti ja näistä noin 20 % lisäohjauspäiviin.Hankkeen kohderyhmänä oli koko Etelä-Pirkanmaan lyhyen aikaa työttömänä olleet irtisanotut ja pääsääntöisesti muutosturvaan oikeutetut ihmiset. Tärkeää oli estää työttömäksi jääneiden ihmisten syrjäytyminen työelämästä.

PYÖRRE-hankkeen aikana järjestettiin 25 kolmen päivän PYÖRRE-ryhmää sekä 64 yhden päivän kestävää toiminnallista teemapäivää osallistujille. Syksyn 2011 aikana kohderyhmäpainotus siirtyi ammattipoolien suuntaan. Tämän jälkeen toteutettiin seitsemän (7) ammattialakohtaista PYÖRRE-ryhmää (3 hyvinvointialat, 2 metalli ja 2 kauppa). Aamukahvitilaisuuksia järjestettiin viisi kertaa työnantajille (metalli kaksi kertaa sekä lisäksi sosiaalialat, kaupan alat ja muoviala). Pyörre-hankkeessa oli mukana 23 yritystä tai yhteisöä. Yritykset ja yhteisöt osallistuivat PYÖRRE-ryhmiin ja tai PYÖRRE-hankkeen järjestämiin aamukahvitilaisuuksiin, joissa käsiteltiin PYÖRRE-toimintaa sekä yritysten ja yhteisöjen yhteistyömuotoja oppilaitoksen kanssa. PYÖRRE-hanke järjesti ennakointitilaisuudet yhteistyössä Pirkanmaan ennakointipalvelun, Valkeakosken kaupungin sekä Akaan kaupungin kanssa. Näihin tilaisuuksiin osallistui 94 henkilöä Valkeakosken kaupungista ja Akaan kaupungista. Loppuseminaari järjestettiin yhdessä Opin Ovi Etelä Pirkanmaan kassa 30.5.2012.

Hankkeen määrälliset tulokset saavutettiin. Pitkäkestoisiin toimenpiteisiin osallistui 178 henkilöä ja lyhytkestoisiin toimenpiteisiin osallistui 513 henkilöä. Näistä naisia oli 53 % ja miehiä 47 %.
Miesten osuus vaikuttaa hyvältä, sillä miehet ovat monesti hitaampia lähtemään mukaan toimenpiteisiin. PYÖRRE-ryhmien ohjaustyö ja teemapäivät olivat laadukkaita. Ihmiset kokivat, että he hyötyivät PYÖRRE-toiminnasta. PYÖRRE-ryhmien osallistujat aktivoituivat selvästi ja aloittivat tarmolla miettimään joko työllistymisvaihtoehtoja tai koulutuksen kautta työelämään pääsemistä. Henkilöiden etenemisessä oli ohjaajan tuki erittäin tärkeää. Ohjaajan toiminta PYÖRRE-ryhmissä oli ennakkoluulotonta ja henkilöitä autettiin luovalla työotteella eteenpäin sekä kartoitettiin eri vaihtoehtoja. Ohjaajan innostuneisuus sai passiivisetkin henkilöt aktiiviseksi ja miettimään sekä tekemään toimenpiteitä tulevaisuuttansa varten. Keväällä 2012 puhelimella ja sähköpostilla erikseen tehdyn kyselyotoksen perusteella vuodelta 2011 41 henkilöä 56:sta oli joko töissä, koulutuksessa työkokeilussa,työelämävalmennuksessa. 15 henkilöä oli vielä edelleen työttömänä.

PYÖRRE-ryhmiin osallistuneet antoivat toiminnasta pääosin hyvää tai jopa kiitettävää palautetta. Osallistujat saivat paljon tietoa koulutusmahdollisuuksista sekä tietoa työllistävistä yrityksistä. He pitivät hyvinä yritysvierailuita. Osallistujia ohjattiin joko ryhmänä tai yksilönä PYÖRRE-hankkeen ja Opin Ovi Etelä-Pirkanmaan hankkeen avulla. Erityisesti ohjaajien ohjaustoiminnantaa osallistujat olivat tyytyväisiä. Henkilöt aktivoituivat PYÖRRE-päivien aikana ja pyrkivät löytämään jatkopolun työelämäänsä.

Verkoston toiminta oli läheistä, aktiivista ja hyvää. Verkoston eri osapuolet osallistuivat PYÖRRE-ryhmien toteutukseen, joko asiantuntijana PYÖRRE-ryhmissä tai työelämän edustajana, kun PYÖRRE-ryhmä vieraili yrityksessä tai yhteisössä.Valkeakosken kaupungissa ja Akaan kaupungissa PYÖRRE-hanke järjesti yhteistyössä Pirkanmaan ennakointipalvelun kanssa ennakointitilaisuudet molempien kaupunkien henkilöstöille toukokuussa 2012. PYÖRRE-hanke oli esillä Opin Ovi -työelämäteemaryhmän seminaareissa ja yhteistyö Opin Ovien ohjaavan Laituri-projektin kanssa oli tiivistä.Valtaosa Opin Ovi Etelä-Pirkanmaan henkilöasiakkaista tuli tuli PYÖRRE-hankkeen kautta.PYÖRRE-hanke teki yhteistyötä työllistämispaja Akselin, Etelä-Pirkanmaan työvoiman palvelukeskuksen (TYP) ja Välike-hankkeen kanssa yhteistyötä, kun osallistujille mietiittiin ryhmäohjauksessa jatkopolkuja.