Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11028

Projektin nimi: TE-kolmonen - työvoimapoliittiset toimenpiteet

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2009 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 250, Cygnaeuksenkatu 1

Puhelinnumero: 020 636 0040

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/keski-suomi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Marja Pudas

Asema: yksikön päällikkö

Sähköposti: marja.pudas(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0400 373 686

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Kuhmoinen, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat kaikki työnhakijat ja yrityksien olemassa oleva henkilöstö.

Rahoituksesta arvioidaan kohdistuvan 20% Saarijärvi-Viitasaaren seutukunnalle.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Tässä rinnakkaisprojektissa toteutetaan/hankintaan työvoimakoulutusta ( ammatillinen työvoimakoulutus, yhteishankintakoulutus: Rekry-, Täsmä,- ja MuutosKoulutus) em. kohderyhmälle, varsinaisessa ESR-projektissa on tarkemmin määritelty välilliset kohderyhmät.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1004, joista naisia 542

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1093, joista naisia 608

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 112, joista naisten tutkintoja 73

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projekti on TE-Kolmonen projektin S10689 rinnakkaisprojekti.
Kohderyhmänä ovat kaikki työnhakijat ja yritysten olemassa oleva henkilöstö. Toimenpiteinä on työvoimakoulutusten hankinta ja toteuttaminen (ammatillinen työvoimakoulutus, yhteishankintakoulutustuotteet: Rekry-, Täsmä-, ja MuutosKoulutus).

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedottaminen hoidetaan varsinaisen ESR-projektin kautta. Työvoimakoulutuksista tiedottaa työ- ja elinkeinotoimisto normaalin käytännön mukaisesti.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Ei ole.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 3 860 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 3 704 750

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 3 860 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 3 704 750

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtana oli Työ- ja elinkeinoministeriön valtakunnallinen suositus ESR-rahoituksen kohdentamisesta työttömyysongelmien ennaltaehkäisyyn ja hoitoon työvoimapoliittisten toimenpiteiden kautta. Keski-Suomen alueen nopeasti vaikeutuneen työmarkkinatilanteen vuoksi perustettiin TE-kolmonen projektille hallinnollinen rinnakkaishanke, jotta saatiin ESR-varoja täydentämään kansallisin varoin tuotettuja työvoimakoulutuspalveluita.

Projektin kautta hankitut koulutukset ovat perustuneet TE-toimiston esityksiin ja ne toteutettiin TE-toimiston toimintaa tukevassa aikataulussa.

Projektin henkilömäärätavoite saavutettiin, koulutuksissa aloitti kaikkiaan 1094 henkilöä. Myös naisten osuus aloittaneista ylitti asetetun tavoitteen (54 %) ja oli 608 henkilöä (56 %). Aloittaneista 918 henkilöä (84 %) on ollut työttömänä ennen koulutuksen aloittamista ja heistä pitkäaikaistyöttömiä on ollut 132 (14 %). Työttömistä aloittaneista naisia on ollut 503 (55 %) ja heistä pitkäaikaistyöttömiä 61 (46 %). Aloittaneista 16 % tuli projektin koulutuksiin palkkatuetun tai määräaikaisen työn tai perhevapaan päättymisen jälkeen.

Vuonna 2013 tapahtuneen TE-toimiston hallinnollisen muutoksen myötä siirryttiin Keski-Suomessakin yhden TE-toimiston malliin ja toimipaikkoja vähennettiin. Työvoimakoulutusprosesseihin muutos vaikutti siten, että työvoimakoulutusten haastattelupaikkakuntia karsittiin. Projektissa toteutettiin etäpalvelupilotti, jossa kokeiltiin työvoimakoulutuksiin liittyvien haastattelujen tekemistä etäyhteyksiä hyödyntäen. Pilotoinnin tarkoituksena oli selvittää etähaastattelujen toimivuus TE-toimiston asiantuntijan, kouluttajan ja opiskelijan näkökulmasta. Tulokset olivat positiivisia kaikkien osapuolten näkökulmasta.

Projektin alkuvuosina painopiste koulutushankinnoissa oli ohjaavissa koulutuksissa. Vuoden 2013 lakimuutoksen jälkeen työvoimakoulutuksena on hankittu ainoastaan ammatillista koulutusta. Koulutuksista 38 oli ohjaavaa koulutusta, 29 ammatillisia perusteita tarjoavaa koulutusta ja 20 tutkintotavoitteista koulutusta. Projektin kuluessa ohjaavia koulutuksia suunnattiin ammatillisten perusteiden suuntaan, ohjauksellisuuden lisäksi koulutuksiin sisällytettiin ammattialakohtaisten perusasioiden opetusta.

Opiskelijoilta kerättiin palautetta OPAL-järjestelmän kautta. Ammatillisten koulutusten palautekyselyjen vastausprosentti oli 89,9%. Näistä koulutuksista hyvin/erinomaisen arvosanan antoi 78,5%

Valmentavia koulutuksia ostettiin 40 kpl:ta, joita toteutettiin maaliskuuhun 2014 saakka. Opal-palautteen antaneita näissä koulutuksissa oli 92,6%. Hyvin/erinomaisen arvosanan osuus näissä koulutuksissa oli antanut 87,8 %.

Projektille myönnettiin vuosien 2009 - 2013 aikana 3 860 000 € työvoimapoliittisiin toimenpiteisiin, jotka haluttiin kohdentaa työvoimakoulutuksien hankintaan ja toteutukseen vuosina 2009-2014. Myönnetystä määrärahasta koulutuksien todellinen toteuma 31.10.2014 mennessä oli n. 96% (3 704 750,88 €).