Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11032

Projektin nimi: Uusi Silta Yrittäjyyteen

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lahden alueen uusyrityskeskus ry

Organisaatiotyyppi: Järjestö tai yhdistys

Y-tunnus: 1929152-2

Osoite: Askonkatu 9 B, 4.krs

Puhelinnumero: 010 420 8110

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.uusyrityskeskus.fi/lahti

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Pekka Mantila

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: pekka.mantila(at)uusyrityskeskus.fi

Puhelinnumero: 040-7733 937

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Lahti, Hartola, Heinola, Orimattila, Padasjoki, Nastola, Hollola, Hämeenkoski, Asikkala, Kärkölä, Sysmä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Yrittäjyydestä kiinnostuneet työttömät, työssäkäyvät, opiskelijat ja yhteisöt. Yrittäjyyden alkutaipaleella olevat yrittäjät sekä uusyrityskeskuksen neuvonnan avulla käynnistyneiden yritysten jälkihoito.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Hämeen TE-keskus
Päijät-Hämeen ja Heinolan TE-toimistot
Lahden Alueen Kehittämisyhtiö Oy LAKES
Finnvera Oyj
Yrittäjäjärjestöt
Elinkeinoelämän edustajat
Oppilaitokset, Koulutuskeskus Salpaus ja LAMK

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 1950, joista naisia 975

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2296, joista naisia 1055

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1500, joista naisten työpaikkoja 750

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1312, joista naisten työpaikkoja 565

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 1140, joista naisten perustamia 570

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1137, joista naisten perustamia 490

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Lahden alueen uusyrityskeskus tarjoaa yritysten perustamiseen ja vähän aikaa toimineiden yritysten kehittämiseen liittyviä palveluita koko Päijät-Hämeessä. Lahden alueen kilpailukyky- ja elinkeinostrategia 2009 - 2015 määrittelee yritysten perustamisneuvontaan liittyvät tehtävät uusyrityskeskuksen keskeisimmäksi toiminnaksi. Alkavan yrittäjän palveluihin sisältyy yritysidean arviointia, liikeidean kehittämisneuvonta, talouslaskelmien teko ja liiketoimintasuunnitelman laatimisessa avustaminen, rahoitusmahdollisuuksien selvittäminen, yritysmuodon valinnan neuvonta sekä lupa- ja ilmoitusasioiden selvittäminen. Uusyrityskeskus tekee vähän aikaa toimineiden yrittäjien koulutustarpeiden kartoitusta ja järjestää tarvittaessa yhteistyötahojensa kanssa pienimuotoista koulutusta tälle kohderyhmälle.

Lähes 40 % Päijät-Hämeen uusista yrittäjistä käyttää perustamisvaiheessa Uusyrityskeskuksen palveluita. Uusyrityskeskus on aktiivisesti verkottunut yksityisen ja julkisen sektorin kanssa, asiakkaan neuvonta jatkuu usein asiantuntijayrityksissä ja muissa sidosryhmissä. Uusyrityskeskus myös tekee starttirahalausunnot Päijät-Hämeen ja Heinolan TE-toimistoille. Uusyrityskeskus edistää yrittäjyyttä toteuttamalla yrittämiseen ja yrityspalveluihin liittyviä koulutuksia ja tietoiskuja Lahden alueella.

Uusyrityskeskuksen palvelukonsepti on selkeä ja se on osoittautunut erinomaisen toimivaksi. Lahden alueen uusyrityskeskukselle on myönnetty ISO 9001:2000 laatusertifikaatti. Uusyrityskeskuksella on toimiva asiakastietojärjestelmä YPRek, sekä muut ajantasaiset työvälineet. Käytössä on sähköpostitse toteutettava jatkuvasti käynnissä oleva asiakastyytyväisyys- ja asiakaspalautekysely. Uusyrityskeskuksen yritysneuvojat tulevat suorittamaan auktorisoidun yritysneuvojan tutkinnon vuoden 2009 aikana.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotussuunnitelma:
Uusyrityskeskusten yhteiset ja Lahden alueen uusyrityskeskuksen omat www-sivut
Työvoimahallinnon yrittäjäksi ohjaavat koulutukset
Eri oppilaitosten opiskelijaryhmät
Muut sidosryhmätilaisuudet
Lehdistötiedotteet toiminnan tuloksista vuosittain

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Yrittäjyyden edistäminen ja pysyvien uusien yritysten sekä työpaikkojen luominen jatkuvana prosessina ja toimintatapana koko hankkeen ajan, sekä hankkeen päätyttyä. Tuloksista ja hyvistä käytännöistä jatkuva tiedottaminen ja yhteistyö sekä kokemusten jakaminen eri sidosryhmien ja oppilaitosten kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 326 300

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 296 396

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 502 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 466 507

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja työmarkkinoiden toimivuuden moottorina

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin päätarkoitus oli antaa kattavaa neuvontaa ja kannustusta aloittaville yrittäjille ja yritystoimintaa suunnitteleville henkilöille, sekä vähän aikaa yritystoimintaa harjoittaneille yrittäjille. Järjestää ja olla mukana kehittämässä informaatiotilaisuuksia alkaville yrittäjille ja tehdä oppilaitosyhteistyötä yrittäjyyden edistämiseksi. Selvittää yrittäjien koulutustarpeita ja järjestää koulutustilaisuuksia yhteistyössä asiantuntijatahojen kanssa. Tavoitteet saavutettiin projektin edetessä hyvin.

Neuvontaprojektia kehitettiin jatkuvasti neuvontapalveluista saadun kokemuksen ja asiakaspalautteen pohjalta. Pienten kasvuyritysten tunnistaminen ja siihen liittyvät palvelut ja kumppanuudet olivat alueella tärkässä roolissa. Muun muassa tämän takia pyrittiin asiantuntijayhteistyötahojen tehokkaaseen hyödyntämiseen ja oikean kohdentumisen varmistamiseen. Asiakastietojärjestelmään pohjautuvaa asiakastyytyväisyyskyselyä hyödynnettiin neuvonnan laadun jatkuvassa tarkkailussa ja kehittämisessä. Pyrittiin olemaan alkavien yrittäjien ja vähän aikaa toimineiden yritysten apuna niiden verkostoitumisessa muiden elinkeinoelämän toimijoiden kanssa. Näissä tavoitteissa onnistuttiin hyvin.

Uusyrityskeskuksen toimintamalli vakiinnutettiin Päijät-Hämeeseen. Uusyrityskeskuksen toimintamalli siirrettiin projektin päätteeksi osaksi Lahden alueelle perustettavaa uutta kehittämisyhtiötä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:tä, jonka sisällä perustamisneuvontaa jatketaan entiseen tapaan.