Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11046

Projektin nimi: Henkilöstön osaamisen vahvistaminen muuttuneessa markkinatilanteessa ja tulevaisuuden uudet oppimismallit

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.5.2009 ja päättyy 17.9.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Saarijärven Seudun Yrityspalvelu Oy

Organisaatiotyyppi: Muu yhteisö

Y-tunnus: 0709415-0

Osoite: Sivulantie 11

Puhelinnumero: 014 - 459 8217

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.saarijarvi.fi/ssyp/

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Risto Lahti

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: risto.lahti(at)saarijarvi.fi

Puhelinnumero: 044 - 459 8202

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Kannonkoski, Kuhmoinen, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Kivijärvi, Saarijärvi, Karstula

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmänä ovat mukana olevien yritysten henkilöstö

3.3 Välilliset kohderyhmät

Projektin toiminta-alueiden asukkaan mm. hyvinvointipalevlujen parempana laatuna ja saatavuutena. Komposiitti-oppimisympäristön osalta oppilaitokset opiskelijat saavat enemmän tietoa työelämän tarpeista ja vaadittavasta osaamisesta alalla.

Projektin rahoituksesta kohdistuu Saarijärvi-Viitasaaren seudulle noin 60%

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 150, joista naisia 23

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 264, joista naisia 73

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 1, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hankekokonaisuus muodostuu viidestä eri osahankkeesta joiden kaikkien toiminta keskittyy Keski-Suomen alueelle. Hankkeessa ovat mukana:

Ariterm Oy ja sen 15 alihankkijaa, joiden tavoitteena on lisätä tarvittavaa osaamista koko toimitusketjussa ASME -järjestelemän osalta. Yritysverkoston tavoitteena on löytää uusia kasvavia markkinoita Pohjois-Amerikasta.

Lisäksi mukana on talovalmistusteollisuudessa toimiva yritys ja sen koko materiaalitoimitusketju. Hankkeen aikana toimitusketjuun luodaan uusi toiminnaohjausjärjestelmä joka vaatii paljon ketjussa mukana olevien yritysten kouluttamista.

Hankkeessa kehitetään myös uutta oppimisympäristöä yhdessä Jyväskylän ammattiopiston Jämsän yksikön kanssa. Mukana oppilaitoksen lisäksi ovat alueen yritykset, muita oppilaitoksia sekä alan opiskelijat.

Hankkeen avulla kehitetään myös hyvinvointialan yrityksiä sekä Jämsän että Keuruun seudulla. Yhteensä alan yrityksiä on mukana noin 30.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedottaminen hoidetaan projektin aikana ohjausryhmän ja projektiryhmien kautta. Projektin lopputuloksesta tiedotetaan mukana olevien yritysten kanssa erikseen sopien.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin aikana mahdollisesti syntyvät hyvät käytännöt ja tulokset tiedotetaan projektin päättyessä (lyhyt toteutusaika).

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 339 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 305 635

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 349 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 327 209

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

1. Honka CRM asiakkuushallintajärjestelmän käyttöönotto- ja koulutusprojekti:
TAVOITTEET:
Järjestelmän käyttöönotto
TOTEUTUS JA TOIMINTA:
Hankkeen aikana hiottiin järjestelmä sopivaksi Hongan toimitusketjuun, otettiin se käyttöön ja koulutettiin sidosryhmät sen käyttäjiksi
TULOKSET:
Järjestelmä käytössä ja siinä on yli 2000 uutta Hongan taloista kiinnostunutta asiakasta, ensimmäiset järjestelmän kautta hankitut tilaukset on toimitettu asiakkaille.

2. Keulink Oy, hyvinvointialan yritysten osaamisen lisääminen Keuruun seudulla:
TAVOITE: Keuruun seudun hyvinvointialan yritysverkoston kilpailukyvyn vahvistaminen sekä yritysten osaamistason nostaminen.
TOTEUTUS JA TULOKSET: Projektissa järjestettiin yritysverkostolle koulutustarvekyselyn mukaisia koulutuksia sekä yrityskohtaista valmennusta. Koulutuksia olivat: kaksipäiväinen lääkehoidon koulutus yhteistyössä Jämsän alueen osahankkeen kanssa, kolmipäiväinen esimiesvalmennus, laadunhallinta sekä myynti- ja markkinointi -koulutus (järjestettiin vain kolmen yrityksen osallistuttua yrityskohtaisena ohjauksena) ja työyhteisön hyvinvointikoulutus, joka järjestettiin yhteistyössä Jämsekin ja Jämsän seudun yritysten kanssa.

3. Jämsek Oy, Kotihoidon tukipalvelualalla toimivien yritysten kehittämishanke Jämsän seudulla:
TAVOITE: parantaa hyvinvointialan yritysten kilpailukykyä ja parantaa yritysten valmiuksia toimia palvelusetelituottajina.
TOIMINTA JA TULOKSET: Projektissa järjestettiin tapaamisia hyvinvointialan verkostolle ja kartoitettiin yritysten kehittämis- osaamis- ja koulutustarpeita. Selvitys lääkehuollon toimintatavan kehittämisestä toteutettiin yhteistyössä Jämsän apteekin ja Jämsän kaupungin sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Palvelusetelin kokeilutoiminta käynnistettiin. Koulutuksia järjestettiin seitsemän: toiminnallinen työergonomiailta, työyhteisön hyvinvointikoulutus järjestettiin yhteistyössä Keulinkin kanssa (kts. edellä, arvonlisäverollinen vai veroton koulutus, hankintalain kiemurat koulutus, tuotteistamiskoulutus,
markkinoinnilla menestykseen koulutus sekä yrttilääkinnän koulutus.

4. JAO, Komposiiteista innovaatioksi pk-teollisuudessa, Feduco-hanke:
TAVOITE: muodostaa verkottunut toimintamalli, jossa hyödynnetään ammatillisen toisen asteen, korkeakoulujen, yritysten, kehitysyhtiöiden ja muiden asiantuntijoiden osaamista innovaatioiden ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien havaitsemisessa ja kaupallistamisessa.
TOTEUTUS JA TULOKSET:
Hankkeessa rakennettiin muovi- ja komposiittialan oppimisympäristö, joka mahdollistaa opiskelijoiden osallistumisen yritysten tuotekehitykseen. Perustettiin tuotekehityspaja, protopaja, joka toimii yritysten testaus- ja tuotekehitysympäristön lisäksi osaamiskeskuksena. Tehdyn yritysyhteistyön tuloksina syntyi mm. komposiittialan sovelluksia maastohiihto ja autoalalle. Hankkeen aikana rakennettiin myös malli yritysten innovaatioprosesseja tukevasta koulutuskokonaisuudesta. Projektissa rakennettiin yhteistyöverkostoa sekä Lahden että Jyväskylän ammattikorkeakoulujen, Tampereen teknillisen yliopiston että toteuttajan välille. Lisäksi hankkeen aikana toteutettiin kartoitukset yritysten henkilöstökoulutustarpeista sekä tuotekehitykseen ja ideoiden kaupallistamiseen liittyvistä tieto- ja verkostoitumistarpeista.

5. Ariterm Oy, verkoston kehittäminen:
TAVOITTEET:
Alihankintaverkosto-yhteistyön kehittäminen, ASME-sertifikaatin saaminen, strategiatyö / kansainvälistymisselvityksen tekeminen ja toiminnanohjausjärjestelmän hankkiminen ja käyttöönotto.
TOTEUTUS JA TULOKSET:
ASME sertifiointiprosessi käynnistyi keväällä 2009 ja Ariterm läpäisi auditoinnin joulukuussa 2009. Aritermille ja verkostolle luotiin hankkeessa uusi toimintaa ohjaava strategia. Kansainvälisten markkinoiden kartoituksen tuloksena syntyivät mallit uusien vientimaiden potentiaalin selvittämiseen ja toimintaan liittyvien verkostojen kehittämiseen. Alihankintayhteistyön kehittämisen keskeisenä sisältönä oli toiminnan ohjauksen kehittäminen koko verkostossa ja Aritermin sisällä. Uudesta toiminnanohjausjärjestelmästä saadut kokemukset ja palautteet alihankintaverkostolta ovat myönteisiä.