Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11049

Projektin nimi: Osaamiskeskusten kansainvälisyysvalmiuksien kehittäminen ja vetovoimaisuuden hyödyntäminen

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 31.12.2009

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: TEKEL Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 2296464-4

Osoite: Tekniikantie 12

Puhelinnumero: +358 40 541 7971

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.tekel.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Kyösti Jääskeläinen

Asema: toimitusjohtaja

Sähköposti: kyosti.jaaskelainen(at)tekel.fi

Puhelinnumero: +358 40 541 7971

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Osaamiskeskukset sidosryhmineen ja -toimijoineen. Alueiden invest IN-toimijat ja yhteisöt. Kunnalliset elinkeinoyhtiöt.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kunnalliset Invest In - toimijat, teknologiakeskukset ja kunnalliset elinkeinoyhtiöt.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektissa annetaan kansallista Osaamiskeskusohjelmaa toteuttaville paikkakunnille / innovaatioympäristöille mahdollisuus tunnistaa ja määritellä kansainvälisen vuorovaikutuksen ja kansainvälisten yritysten ja tutkimusyksiköiden sekä tutkijoiden sijoittumisen kannalta vahvimmat osaamis- ja teknologialähtöiset sisällöt ja vetovoimatekijänsä. Kertyvää tietoa käytetään jatkossa niiden toimenpiteiden suunnitteluun, joissa Suomen osaamis- ja teknologiaperustaista vetovoimaisuutta käytetään hyväksi kansainvälisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Käytettävissä on OsKeNyt-intranet, joka tavoittaa kaikki osapuolet. Käytössä ovat www.osKe.net ja www.tekel.fi-sivustot ja niissä käytettävät sähköiset ajankohtaispalvelut. Ulkoista tiedotusta hoitaa Tekelin viestintäpäällikkö ja aluetasolla koordinoidusti Tekel / OsKen viestintäverkosto.
Viestintäpäällikkö osallistuu hankkeen toteutukseen ja toteuttaa johtoryhmän päätökset ulkoisen ja sisäisen viestinnän osalta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Selvitys on perusta, jonka pohjalta voidaan suunnitella tarkoituksenmukaista toimintaa osaamislähtöisten alueellisten vetovoimatekijöiden hyödyntämiseksi kansainvälisen vuorovaikutuksen lisäämiseksi.

Projektin aikana tuloksia ja tietoja hyviksi koetuista käytännöistä levitetään aktiivisesti koko verkostolle edellä mainituin työkaluin.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 170 805

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 113 049

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 170 805

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 113 049

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Aluelähtöisten osaamisklustereiden toiminnan edistäminen ja kansainvälistäminen

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti toteutui täysin suunnitellulla tavalla ja sen tuloksena syntyi materiaalia, jota hyödyntäen jatkohanke on mahdollinen. Tuloksena syntyneiden vetovoimatekijöiden määrittelyillä on merkitystä aluelähtöisessä toiminnassa