Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11057

Projektin nimi: Palkkastartti-hanke

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 28.2.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 250, Cygnaeuksenkatu 1

Puhelinnumero: 020 636 0040

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/keski-suomi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Sirpa Lehto

Asema: kehittämispäällikkö

Sähköposti: sirpa.lehto(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 050 390 2434

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Jyväskylän, Äänekosken, Saarijärven-Viitasaaren, Jämsän, Joutsan, Keuruun

Kunnat: Kinnula, Keuruu, Jämsä, Pihtipudas, Konnevesi, Kannonkoski, Kuhmoinen, Toivakka, Petäjävesi, Kyyjärvi, Multia, Viitasaari, Muurame, Joutsa, Uurainen, Luhanka, Kivijärvi, Saarijärvi, Laukaa, Jyväskylä, Hankasalmi, Karstula, Äänekoski

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Rahoituksesta kohdentuu Saarijärvi-Viitasaarialueelle 32 %. Työttömät, lomautetut ja irtisanotut työnhakija-asiakkaat sekä työttömänä olevat erityisryhmät (nuoret alle 25- vuotiaat, pitkäaikaistyöttömät, vajaakuntoiset, vaikeasti työllistyvät, maahanmuuttajat ja kotoutujat).

3.3 Välilliset kohderyhmät

Palkkatuen avulla toteutetaan myös alueella toimivien muiden ESR-hankkeiden ja työllisyyspoliittista avustusta saavien hankkeiden toimenpiteitä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 736, joista naisia 362

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 736, joista naisia 364

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 100, joista naisten perustamia 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 178, joista naisten perustamia 61

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Palkkastartti-projekti on Keski-Suomen ELY-keskuksen itse hallinnoima projekti. Projektilla vastataan äkilliseen rakennemuutostilanteeseen ja välityömarkkinoilla olevien työttömien työvoimapoliittisten toimenpiteiden (palkkatuettu työ ja starttiraha) käynnistämiseen ja toimeenpanoon.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

ELY-keskuksen ja TE-toimiston normaalien tiedotuskäytäntöjen kautta. TE-toimistoille laaditaan erillisohje hankkeen mukaisten työvoimapoliittisten toimenpiteiden käyttöönottamiseksi ja tiedotetaan hankkeen tavoitteista.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Ei erillistä suunnitelmaa, käytännön työn yhteydessä annettava vertaisohjaus ELY-keskuksessa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 880 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 820 984

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 3 633 287

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 3 616 848

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Palkkastartti-hanke on Keski-Suomen ELY-keskuksen itse hallinnoima projekti, jonka tärkein tehtävä oli työvoimapoliittisten palkkatukeen perustuvien toimenpiteiden käynnistäminen TE-toimiston asiakaskunnalle. Projektin määrähoista osoitettiin 28 % starttirahapäätöksiin ja 68% osoitettiin tukityöllistämiseen. Noin 4 % käytettiin osa-aikalisä- ja työelämävalmennuspäätöksiin. Määrärahalla tuettiin starttirahan muodossa 178 yrityksen syntymistä. Merkittävimpiä palkkatuella työllistäviä tahoja olivat ns kolmas sektori (30%) ja yritykset (18%).