Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11064

Projektin nimi: Työtä ja osaamista välityömarkkinoille

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hämeen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: Kirkkokatu 12

Puhelinnumero: 010 19 1450

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Jarmo Paukku

Asema: Yksikönpäällikkö, Työllisyys, Yrittäjyys ja Osaaminen

Sähköposti: jarmo.paukku(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 050-3955389

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kanta-Häme, Päijät-Häme

Seutukunnat: Hämeenlinnan, Forssan, Lahden, Riihimäen

Kunnat: Riihimäki, Lahti, Ypäjä, Forssa, Hämeenlinna, Humppila, Hausjärvi, Hartola, Heinola, Orimattila, Padasjoki, Nastola, Hollola, Tammela, Hämeenkoski, Janakkala, Asikkala, Hattula, Kärkölä, Loppi, Sysmä, Jokioinen

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Työttömät työnhakijat, joilla on suuri riski syrjäytyä, esim. nuoret, ikääntyvät ja vajaakuntoiset, jotka valitaan työvoimakoulutukseen tai joille hankintaan palkkatuettu työpaikka.

Kohderyhmänä ovat ESR-projektien asiakkaat, joille on määritelty projektikohtaiset osallistumiskriteerit ja muut mainittuihin ryhmiin kuuluvat TE-toimiston asiakkaat.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työvoimatoimiston henkilökunta, työpaikat (joissa palkkatuettu työ toteutuu), koulutusorganisaatiot.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 614, joista naisia 272

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 499, joista naisia 239

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 50, joista naisten työpaikkoja 25

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 30, joista naisten työpaikkoja 15

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 35, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 7, joista naisten tutkintoja 1

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektissa toteutetaan ja rahoitetaan ammatillista ja valmentavaa työvoimakoulutusta ja palkkatuettu työtä, joiden avulla ennaltaehkäistään nuorten, ikääntyvien ja muuten heikossa työmarkkina-asemassa olevien syrjäytymistä ja parannetaan mahdollisuuksia työllistyä. Projektissa kehitetään näihin liittyviä toimintoja, jotka liittyvät ja täydentävät muiden Hämeen ELY-keskuksen ESR-osarahoittamien projektien kehittämistoimintaa (ns. kumppanuusprojekteihin), joissa varsinainen työvoimakoulutukseen ja palkkatuettuun työhön liittyvä kehittämistyö tapahtuu (prosessit, uudet mallit, hyvät käytännöt).

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projekti osallistuu TE-toimistojen ja kumppanuusprojektien tiedottamiseen siltä osin, kuin se liittyy projektista maksettaviin toimenpiteisiin.

Tiedottamisessa noudatetaan viestinnästä annettuja ohjeita.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projekti osallistuu resurssien puitteissa kumppanuusprojektein hyvien käytäntöjen levittämiseen.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 2 171 857

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 2 081 249

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 2 821 857

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 870 447

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Välityömarkkinat/siirtymätyömarkkinat

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektissa tuettiin työllistymistä palkkatuen avulla ja uusien työpaikkojen syntymistä. Työvoimapoliittisia koulutuksia oli kaikkiaan yhdeksän. Niiden tuloksena n. 20% työllistyi. Koulutuksista suurin osa oli valmentavia, jotka ohjasivat opiskelijat (pääosin maahanmuuttajia) jatko-opintoihin.

Projektin alkuperäisessä suunnitelman mukaista toteuttamista ja tavoitteita tarkistettiin, koska samassa organisaatiossa toimi toinen rinnakkaisprojekti, joka oli resurssoitu rahoitusvolyymiinsa nähden huomattavasti paremmilla mahdollisuuksilla kehittämistyöhön, kun sen sijaan T&O välityömarkkinoille projektilla ei projektipäällikön työajan käyttöä ja verkostotyötä lukuunottamatta muita resursseja kovin laajaan välityömarkkinoiden kehittämiseen ollut.

Projektiin osallistui yrityksiä odotettua enemmän, palkkatukea käytettiin erityisesti pienissä kaupan, rakentamisen ja huoltopalveluiden yrityksissä. Välityömarkkinoiden perinteiset työnantajat, kunnat, säätiöt ja yhdistykset eivät olleet suurimpia työnantajia, vaikka ne määrällisesti saattoivat sijoittaa työhön useamman kuin yhden henkilön kerrallaan.

Maahanmuuttajille kohdennettuja koulutushankkeita oli viisi yhdeksästä. Maahanmuuttajien työllistyminen ELY-keskuksen ja TE-toimistojen palvelujen avulla on edelleenkin haasteena, koska projektin hankkimat koulutukset eivät olleet ammatillisia, vaan valmentavia ja ohjaavia, kielitaidossa ja hoiva-alalle jatkokouluttautumista varten.

Jokaisesta koulutuksesta ja palkkatuen kohdentumisesta on laadittu taustatiedoksi yhteenvetoraportti.

Osallistujat olivat pääosin työikäisiä 15-44 vuotiaita työttömiä henkilöitä. Työmarkkinatilanne muuttui n. 20%, joista 60% sijoittui työmarkkinoille ja 40% toiseen koulutukseen. Uusia työpaikkoja odotetaan syntyvän 50.
Maahanmuuttajien osaamisen ja työn siirtäminen yritysten käyttöön on vielä alikäytössä alueella.

Hanke saavutti välityömarkkinahankkeena hyvän tuloksen uusissa työpaikoissa ja koulutuksen kohdentumisessa ja vaikuttavuudessa.