Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11076

Projektin nimi: Pohjois-Karjala TL2 rinnakkaishankkeiden hallinto ja tukirakenne

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2009 ja päättyy 31.8.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Kauppakatu 40 B, PL 69

Puhelinnumero: 020 63 60110

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Ulla Mauranen

Asema: työvoimapalveluasiantuntija

Sähköposti: ulla.mauranen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 044 246 4617

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Joensuun

Kunnat: Nurmes, Kitee, Rääkkylä, Liperi, Valtimo, Kesälahti, Lieksa, Joensuu, Ilomantsi, Outokumpu, Tohmajärvi, Kontiolahti, Polvijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Hanke tukee toimintalinja 2 hankkeiden hallinnointia ja siten niiden toimeenpanoa.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Tukee toimintalinja 2:n emohankkeiden toimeenpanoa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kyseessä on toimintalinja 2:n itse toteutettavien työvoimapoliittisten toimien rinnakkaishankkeiden yhteinen tukirakennetta kehittävä hanke, johon on sijoitettu rinnakkaishankkeiden henkilöstöresurssit sekä toimintamenot.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan yhteistyössä työvoimapoliittisten rinnakkaishankkeiden sekä emohankkeiden kanssa. Hallinnoinnin ja tukirakenteen kehittämisen yhteydessä tehdään prosessikuvaukset ja menettelytapaohje. Hankkeista kootut hyvät käytänteet kootaan yhteen ja niistä tiedotetaan sekä TE-hallinnon sisällä että alueen toimijoille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyvien käytäntöjen levittäminen tapahtuu yhteistyössä työvoimapoliittisten rinnakkaishankkeiden sekä emohankkeiden kanssa. Hyvät käytännöt työvoimapoliittisten toimien levitetään sekä TE-hallintoon että muille toimijoille.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 560 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 540 334

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 560 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 540 334

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Pohjois-Karjala TL2:n rinnakkaishankkeiden hallinto ja tukirakenne -hankkeessa kehitettiin toimintamalli, jossa työvoimapoliittisten rinnakkaishankkeiden henkilöstöresurssit ja toimintamenot yhdistettiin yhteen hankkeeseen. Kehittämistoiminnan tuloksena rinnakkaishankkeiden hallinnointi muuttui tehokkaammaksi hallinnollisen rakenteen keventymisen ja resurssien joustavuuden ansiosta. Kehitettyä tukirakenne -mallia jatkokehitetään Pohjois-Karjalan Ely-keskuksen hallinnoimassa Työvoima 2013+ hankkeessa (ESR).