Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11078

Projektin nimi: Start Up Yrityspalveluohjelma

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 31.12.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä / Keski-Pohjanmaan aikuisopisto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208916-8

Osoite: Talonpojankatu 6

Puhelinnumero: 044 725 0803

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kpedu.fi

Projektin kotisivun osoite: Projektilla ei ole omaa internet-osoitetta.

Vastuuhenkilön nimi: Iiris Niemonen

Asema: kehityspäällikkö

Sähköposti: iiris.niemonen(at)kpedu.fi

Puhelinnumero: 044 725 0801

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan, Sydösterbottens, kustregion, Kyrönmaan, Kaustisen, Jakobstadsregionen, Kokkolan, Ylivieskan

Kunnat: Kruunupyy, Kannus, Vähäkyrö, Korsnäs, Isokyrö, Maalahti, Luoto, Mustasaari, Närpiö, Kristiinankaupunki, Vöyri, Laihia, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Halsua, Kaustinen, Vaasa, Kaskinen, Pedersöre, Lestijärvi, Kalajoki, Perho, Toholampi, Kokkola, Veteli

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Yrittäjiksi aikovat ja ammatinharjoittajat, mikro- ja pk-yrittäjät
Potentiaaliset yrittäjät, ml. työttömät ja lomautetut
Omistajanvaihdostilanteissa olevat uudet yrittäjät.
Yrittäjyyttä edistävä opetushenkilöstö

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kuntien palvelurakenneuudistusta edistävä uusyrittäjyystoiminta sekä kunnallinen yritysneuvonta.

Kunnallinen yritysneuvonta on hankkeessa mukana YritysSuomi -palvelukonseptin mallintamisessa koulutus- ja kehittämisorganisaatioiden näkökulmasta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 873, joista naisia 140

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 1298, joista naisia 623

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 30, joista naisten perustamia 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 50, joista naisten perustamia 33

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projekti tuottaa Pohjanmaan ELY-keskuksen alueen laajuisen toimijaverkoston asiantuntijuuden pohjalta palvelun tukemaan ja avustamaan uusia yrityksiä niiden perustamisvaiheessa sekä ohjaamaan ja saattamaan kasvu-uralle toimivia mikro- ja pk-yrityksiä.Tuloksena on myös uusia, kokeilujen kautta syntyviä toimintamalleja.

Projektin toimijoita ovat Keski-Pohjanmaan aikuisopisto (koordinaattori), Vaasan aikuiskoulutuskeskus ja Yrkesakademin i Österbotten (Korsnäs Kurscenter). Projekti toteutetaan Pohjanmaan TE-keskuksen alueella 10/2008-06/2014.

Aloittavien yrittäjien osalta tulokset ovat:
- Yrittäjien osaamisen lisääntyminen
- Uusien yritysten syntyminen
- Työttömien työnhakijoiden työllistyminen

Toimivien yritysten osalta tulokset ovat:
- Yritysten osaamisperustan vahvistuminen
- Kasvu- ja innovaatioedellytysten syntyminen
- Liiketoiminnan kehittyminen
- Yritysten saattaminen kasvu-uralle


Projektin keskeisenä lähtökohtana on yrittäjä- ja yrityskohtainen palveluprosessi, joka sisältää yksilöllisen ja/tai yrityskohtaisen kehittämis- ja koulutussuunnitelun sekä em. mukaista koulutusta, ohjausta ja neuvontaa.

Keskeiset toimenpiteet palvelumallissa ovat lyhyesti seuraavat:
1.Yritysten aktivointi palveluun muun muassa tiedottamisella, suorin kontaktein ja yhteistyöverkostojen avulla.
2. Yrittäjän / yrityksen tilanteen kartoitus (LTS:n arviointi, yrittäjän / henkilöstön osaamisen kartoitus, kehittämistoimien suunnittelu)
3. Yrittäjien / yritysten tarpeiden mukainen koulutus (aloittavat yrittäjät, toimivat yritykset) työelämäläheisin, monimuotoisin menetelmin.
4. Ohjaus (yrityksen kehittäminen, palveluverkosto, muut rahoituslähteet)
5. Toimijoiden kehittämistyö palvelumallin luomiseksi ja kokoamiseksi
6. Projektin koordinointi ja hallinnolliset toimenpiteet

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedottaminen toteutetaan Keski-Pohjanmaan aikuisopiston hanketoimintaa koskevan yhteisen tiedotussuunnitelman mukaisesti. Tiedotussuunnitelma on liitteenä. Yhteistä tiedotussuunnitelmaa täydennetään tarvittaessa projektin ja osatoteuttajien tarpeiden mukaan. Tästä sovitaan erikseen osatoteuttajien kanssa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tiedottamisen ja hyvien käytänteiden levittämisen aikataulutus määritellään em. Keski-Pohjanmaan aikuisopiston yhteisessä tiedotussuunnitelmassa. Yhteisten käytäntöjen levittämistä tehdään koko prosessin aikana yhteistyössä muiden projektitoimijoiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 823 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 793 689

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 193 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 163 621

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Yrittäjyys työvoiman käyttötapana ja työmarkkinoiden toimivuuden moottorina

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin toteutus sujui erinomaisesti yhteistyössä hankkeen toteuttajien Keski-Pohjanmaan aikuiskoulutuksen, Yrkesakademin I Östarbottenin ja Vaasan aikuiskoulutuksen kanssa. Projektin toimintaa ovat tukeneet hienosti myös muut alueen kehittämisorganisaatiot kuten uusyrityskeskukset, Te-toimistot, Kosek, Vasek, Concordia ym. Toteutukseen on saatu luotua selkeät toimintamallit, joiden avulla yrityksiä ja henkilöitä on voitu joustavasti ja tehokkaasti palvella.

Tästä on ollut seurauksen se, että hankkeen tavoitteisiin on päästy ja monelta osaa tavoitteet on jopa selkeästi ylitetty.

Start Upin tavoitteet olivat:
yrityksiä 395 (joista uusia yrityksia 30)
henkilöitä 873
oppilastyöpäiviä 27 667

Start Up:ssa saavutetut määrät:
yrityksiä 445 (joista uusia yrityksiä 50)
henkilöitä 1 298
oppilastyöpäiviä 27 641