Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11079

Projektin nimi: PROTEK - Osaamispääoman kehittämisohjelma Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2008 ja päättyy 1.3.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä / Keski-Pohjanmaan aikuisopisto

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 0208916-8

Osoite: Talonpojankatu 6

Puhelinnumero: 044 725 0803

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.kpakk.fi

Projektin kotisivun osoite: www.kpakk.fi/protek; www.vakk.fi/fi/hanketoiminta/yritysten_kehittaminen/protek

Vastuuhenkilön nimi: Iiris Niemonen

Asema: kehityspäällikkö

Sähköposti: iiris.niemonen(at)kpakk.fi

Puhelinnumero: 044 725 0801

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Vaasan, Sydösterbottens, kustregion, Kyrönmaan, Kaustisen, Jakobstadsregionen, Kokkolan, Ylivieskan

Kunnat: Kruunupyy, Kannus, Vähäkyrö, Korsnäs, Isokyrö, Maalahti, Luoto, Mustasaari, Närpiö, Kristiinankaupunki, Vöyri, Laihia, Pietarsaari, Uusikaarlepyy, Halsua, Kaustinen, Vaasa, Kaskinen, Pedersöre, Lestijärvi, Kalajoki, Perho, Toholampi, Kokkola, Veteli

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Manner-Suomen valtakunnallisessa ohjelmaosiossa määritellyt tahot ja alueen painopistetoimialat kuten metalli- ja energiateollisuus, rakennusteollisuus ja vene- ja muoviteollisuus. Myös muut toimialat voivat olla kohderyhminä, mikäli yritykset tarvitsevat muutoksen ja kasvun tukemiseen toimenpiteitä.

Kohderyhmänä ovat pk-yritysten johto ja yrittäjät sekä henkilöstö. Lisäksi kohderyhmänä voi olla myös julkisen sektorin johto, luottamushenkilöt ja henkilöstö palvelurakenteen muutosta tukevissa toimenpiteissä. Koulutusta kohdennetaan tarvittaessa myös työttömiin ja työttömyysuhanalaisiin työntekijöihin ml. lomautetuille. Lisäksi työttömien kohderyhmälle pilotoidaan työelämän rekrytoitumispolkuja monitaitaja-koulutusten avulla

Kohderyhmistä erityistä huomiota kiinnitetään ikääntyviin, epätyypillisissä työsuhteissa oleviin, maahanmuuttajiin, alhaisen koulutuksen ja vanhentuneen ammattitaidon omaaviin pk-yritysten työntekijöihin.

Pk-yritysten osalta erityistä huomiota kiinnitetään yritysverkostojen aktivointiin ja mukaan saamiseen monipuoliseen kehittämiseen.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiä kohderyhmiä ovat muut yhteisverkostossa olevat toimijat, koulutusorganisaatiot, sidosryhmät ja rahoittajat sekä niiden henkilöstö toimintamallien kehittämisen yhteydessä.
Välillisiä kohderyhmiä ovat myös koulutusorganisaatioiden opetushenkilöstö koulutusten toteuttamisen osalta.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 970, joista naisia 290

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2185, joista naisia 971

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 90, joista naisten työpaikkoja 30

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 131, joista naisten työpaikkoja 45

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

PROTEK - Osaamispääoman kehittämisohjelman tavoitteena on yritysten henkilöstön ja johdon osaamisen kehittäminen siten, että yritysten kilpailukyky paranee. Projektin toimenpiteet/koulutukset toteutetaan yritys- ja opiskelijakohtaisesti räätälöiden perustuen yrityksen kanssa tehtyyn kartoitukseen ja kehittämissuunnitelmaan. Koulutusten tavoitteena on erityisesti parantaa osallistuvien yritysten työyhteisöjen hyvinvointia, johtajan osaamista, työntekijöiden ammatillista osaamista siten, että osaaminen vahvistaa yritysten kehittymistä ja kasvua sekä parantaa ammatitaitoisten työntekijöiden saatavuutta RekryKoulutuksen avulla. Myös määräaikaisten lomautusten aikaiset lomautustoimenpiteet ovat mahdollisia. Kehittämisohjelmilla pyritään parantamaan myös yritysten edellytyksiä ottaa uutta teknologiaa käyttöön sekä kansainvälistyä.

Kohderyhmänä ovat manner-suomen valtakunnallisessa ohjelmaosiossa määritellyt tahot ja alueen painopistetoimialat kuten metalli- ja energiateollisuus, rakennusteollisuus ja vene- ja muoviteollisuus. Myös muut toimialat voivat olla kohderyhminä, mikäli yritykset tarvitsevat muutoksen ja kasvun tukemiseen toimenpiteitä.
Kohderyhmänä voi olla myös julkisen sektorin henkilöstö, johto ja luottamushenkilöt palvelurakentameen muutosta tukevissa hankkeissa. Yrityksissä kohderyhminä ovat yritysten johto, henkilöstö sekä rekrytoitavat henkilöt, joissa erityisesti huomioidaan pk-yrityksissä työskentelevät ikääntyvä, epätyyppillisissä työsuhteissa olevat, maahanmuuttajat ja alhaisen koulutuksen tai vanhentuneen ammattitaidon omaavat. Toimenpiteitä voidaan kohdentaa myös työttömiin ja työttömyysuhanlaisiin työntekijöihin ml. lomautetuille.

Yritysten ja työyhteisöjen osalta tavoiteltavat tulokset ja vaikutukset ovat mm.
- yritysten ja työyhteisöjen osaamisen vahvuuksien löytyminen ja niiden kehittyminen
- kasvu- ja innovaatioedellytysten syntyminen
- uusien tuote-, tuotanto- ja johtamisteknologioiden kättöönottaminen
- muutoksenhallinnassa tarvittavien työyhteisökohtaisten ratkaisujen löytyminen
- yritysverkostojen sekä niissä tuotettujen palveluiden/tuotteiden kehittyminen

Julkistoimijoiden ja asiakkaiden näkökulmasta tavoiteltavat tulokset ovat mm.
- palvelumalli, jonka avulla pystytään tukemaan ja avustamaan muutosvaiheessa olevia yrityksiä niiden kasvussa ja kehittymisessä

Projektin keskeisenä lähtökohtana on yritys- ja työyhteisökohtainen palvelu- ja kehittämisprosessi, joka sisältää yritys- ja työyhteisökohtaisen sekä yksilöllisen kehittämis- ja koulutussuunnittelun sekä em. tarpeiden mukaisesti räätälöityä yrityskohtaista ja yksilöllistä koulutusta, ohjausta ja neuvontaa. Yrityksissä toteutettuvia toimenpiteitä ovat mm:
- yrityksen tai työyhteisön tilan kartoitus
- henkilöstön osaamisen kartoitus
- yrityksen kehittämissuunnitelma
- henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat
- TäsmäKoulutukseet
- uuden henkilöstön koulutus, RekryKoulutus

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedottaminen toteutetaan Keski-Pohjanmaan aikuisopiston hanketoimintaa koskevan yhteisen tiedotussuunnitelman mukaisesti ja täydentäen. Tiedotussuunnitelma on liitteenä.

Yhteistä tiedotussuunnitelmaa ja alueellisia erityispiirteitä täydennetään projektin käynnistymisen yhteydessä alueellisten tarpeiden mukaan. Tästä sovitaan erikseen työ- ja ohjausryhmässä.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tiedottamisen ja hyvien käytänteiden levittämisen aikataulutus määritellään em. Keski-Pohjanmaan aikuisopiston yhteisessä tiedotussuunnitelmassa. Yhteisten käytäntöjen levittämistä tehdään koko prosessin aikana yhteistyössä muiden projektitoimijoiden sekä yhteistyökumppaneiden kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 163 932

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 140 334

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 738 932

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 2 150 158

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Osaamisella ja työelämän laadun kehittämisellä parempaan muutoksenhallintaan

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti toteutettiin Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla yhteistyössä Keski-Pohjanmaan aikuisopiston, Vaasan aikuiskoulutuskeskuksen ja Yrkesakademin kanssa. Lisäksi koulutuksia olivat toteuttamassa Teak ja Yrityspalvelu Saarenpää.
Projektissa järjestettiin alueen yrityksille konsultointiapua moniin tarpeisiin, tehtiin täsmäkoulutusta ja rekrykoulutusta sekä myös koulutettiin työttömiä monitaitaja-konseptin alla.
Projektin toiminta kosketti melko suurta määrää ihmisiä ja yrityksiä (yli 2000 henkeä ja yli 160 yritystä) ja projektin kautta myös työllistyi yli sata henkeä.