Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11087

Projektin nimi: Työvalmennuskeskus Työsilta -hanke (S11086) /työvoimapoliittiset toimenpiteet

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2009 ja päättyy 30.6.2014

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kainuun Ely-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Kalliokatu 4

Puhelinnumero: 020 63 60100

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/kainuu

Projektin kotisivun osoite: --

Vastuuhenkilön nimi: Outi Pitkänen

Asema: asiakkuuspäällikkö

Sähköposti: outi.k.pitkanen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 023 579

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kehys-Kainuun

Kunnat: Kuhmo

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Syrjäytyneet tai syrjäytymisvaarassa olevat työttömät, pitkäaikaistyöttömät ja osatyökykyiset henkilöt. Nuoret, joilla on selkiintymätön ammatinvalinta tai puutteellinen koulutus. Maahanmuuttajat, joilla on puutteellinen kielitaito ja ammatillinen osaaminen. Osallistujat sjoitetaan palkkatuella, työelämänvalmennukseen, työharjoittelu- tai työkokeilujaksolle.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti kohderyhmänä ovat kotitaloudet, paikkakunnan yritykset ja kyläyhdistykset sekä työllisyyteen liittyvien asioiden kanssa työskentelevät tahot paikkakunnalla ja maakunnassa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 187, joista naisia 120

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 20, joista naisten työpaikkoja 12

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 3, joista naisten perustamia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 8, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kyseessä on työvoimapoliittinen rinnakkaishanke Kuhmon Työttömien yhdistys ry:n Työvalmennuskeskus Työsilta -hankkeelle (hakemusnro 703688). Tässä hankkeessa toteutetaan ja hallinnoidaan em. hankkeen työvoimapoliittiset toimenpiteet (työvoimapoliittinen aikuiskoulutus ja palkkatuet).

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Ks. Työvalmennuskeskus Työnsilta -hanke (hakemusnro 703688). Projektin tiedottaminen on em. projektin vastuulla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Ks. Työvalmennuskeskus Työnsilta -hanke (hakemusnro 703688). Hyvien käytäntöjen levittäminen toteutetaan yhteistyössä em. hankkeen kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 1 687 900

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 1 677 180

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 687 900

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 1 677 180

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tämä hanke käsittää Työvalmennuskeskus Työsilta hankkeen työvoimapoliittisten toimenpiteiden (palkkatuella työllistämisen ja työvoimapoliittisen koulutuksen hankinnan) hallinnoinnin. Palkkatuella työllistetyt on valittu projektisuunnitelman mukaisesta kohderyhmästä hyvässä yhteistyössä varsinaisen pääprojektin ja Kainuun TE-toimiston kanssa. Palkkatuella työllistettyjä on ollut yhteensä 118 eri henkilöä. Heidät on sijoitettu Kuhmon työttömien yhdistyksen eri työpisteisiin. Kainuun TE-toimisto on tehnyt palkkatukipäätökset ja tilitykset ja raportoi niistä Kainuun ELY-keskuksen Tulevaisuuden Työvoima -hankkeelle kuukausittain. Kainuun ELY-keskus on kilpailuttanut pääprojektille kolme työvoimakoulutusta: kaksi asiakaspalvelukoulutusta vuosina 2011 ja 2012 sekä Sanssi-koulutuksen vuonna 2014. Asiakaspalvelukoulutukset on toteuttanut Suomen Yrittäjäopisto ja Sanssi -koulutuksen Hyvinvointi-Idea Erkkilä Oy. Hankintasopimukset sekä maksatukset koulutuksista on tehnyt Kainuun ELY-keskuksen Tulevaisuuden Työvoima -hanke.