Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11091

Projektin nimi: Töihin -hanke (S11088) /työvoimapoliittiset toimenpiteet

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.8.2009 ja päättyy 31.8.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Kalliokatu 4

Puhelinnumero: 020 63 60100

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/kainuu

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Outi Pitkänen

Asema: asiakkuuspäällikkö

Sähköposti: outi.k.pitkanen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 044 536 2502

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Kainuu

Seutukunnat: Kajaanin

Kunnat: Kajaani

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Länsi-Kainuun TE-toimiston ja Kainuun työvoiman palvelukeskuksen kajaanilaiset työttömät työnhakijat, jotka ovat pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia, alle 25-vuotiaita tai maahanmuuttajia.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Yritykset, Te-toimisto, vanhukset, vähäosaiset.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 180, joista naisia 80

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 15, joista naisten työpaikkoja 7

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 25, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kyseessä on työvoimapoliittinen rinnakkaishanke Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistys ry:n Töihin hankkeelle (hakemusnro 703697). Tässä hankkeessa toteutetaan ja hallinnoidaan em. hankkeen työvoimapoliittiset toimenpiteet (työvoimapoliittinen aikuiskoulutus, starttirahat ja palkkatuet).

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Ks. Töihin -hanke (hakemusnro 703697). Projektista tiedottaminen on em. hankkeen vastuulla.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Ks. Töihin -hanke (hakemusnro 703697). Hyvien käytäntöjen levittäminen toteutetaan yhteistyössä ko. hankkeen kanssa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 712 112

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 704 593

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 1 109 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 704 593

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tämä hanke käsitti Töihin -hankkeen työvoimapoliittiset toimenpiteet, palkkatuen ja työvoimapoliittisen koulutuksen. Projektin kohderyhmänä olivat henkilöt, jotka eivät työllisty suoraan avoimille markkinoille, vaan tarvitsivat tukea ja ohjausta työelämäpolkua rakentaessaan eli pitkäaikaistyöttömät, vaikeasti työllistyvät, vajaakuntoiset ja nuoret. Tavoitteena oli järjestää hankkeeseen osallistujille paikka välityömarkkinoilla ja sitä kautta mahdollisuus koulutukseen tai vapaille työmarkkinoille siirtymiseen. Lisäksi tarjottiin järkevää tekemistä ja elämänhallinnan taitoja.Projketin määrällisenä tavoitteena oli 180 henkilöä projektin eri toimenpiteissä.

Länsi-Kainuun TE-toimisto ja työvoiman palvelukeskus on valinnut henkilöt projektin kohderyhmiin kuuluvista pitkäaikaistyöttömistä tai muuten vaikeasti työllistettävistä työttömistä. Osa kohderyhmään kuuluvista on itse aktivoinut hakeutumaan projektin toimenpiteisiin.

Henkilöt on työllistetty välityömarkkinoille, suurin osa . Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistyksen eri työtehtäviin. Määrälliset tavoitteet ovat täyttyneet.


Pitkäaikaistyöttömien ja muiden vaikeasti työllistettävien edelleensijoittaminen yrityksiin ei ole toteutunut suunnitellulla tavalla. Projektin päätyttyä kuitenkin 95 palkkatukityöllistetystä 45 on työllistetty määräaikaisesti Nakertaja-Hetteenmäen kyläyhdistykseen.

Nuorille suunnatun media-alan valmentavan koulutuksen aloitti 15 opiskelijaa ja loppuun sen suoritti 7 opiskelijaa.


Työkeskustyyppisen toiminnan kehittäminen vajaakuntoisten ja maahanmuuttajien työllistämisessä on siirtynyt Kajaanin kaupungin vastuulle.