Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11102

Projektin nimi: Manageroinnin ja tuottamisen koulutus- ja osaamiskeskus

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.9.2009 ja päättyy 31.1.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Suomen Urheiluopisto

Organisaatiotyyppi: Muu oppilaitos

Y-tunnus: 0202512-1

Osoite: Kaskelantie 10

Puhelinnumero: 03-842411

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.vierumaki.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Pertti Pohjola

Asema: Johtoinstituutin johtaja

Sähköposti: pertti.pohjola(at)vierumaki.fi

Puhelinnumero: 03-84241221

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Päijät-Häme

Seutukunnat: Lahden

Kunnat: Hartola, Heinola, Sysmä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhmät ovat seurojen, liittojen ja muiden järjestöjen markkinointiorientuneet henkilöt, aiheesta kiinnostuneet henkilöt, joilla on jokin liikunnan tai markkinointialan koulutus sekä uraansa lopettelevat urheilijat

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisesti projekti hyödyttää yritysten markkinointivastaavia, urheilun seuraajia ja katsojia ja median edustajia sekä kansainvälisiä liikunnan ja urheilun järjestöjä ja tapahtuman järjestäjiä.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 24, joista naisia 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 27, joista naisia 8

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten työpaikkoja 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 5, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Suomalaiset huippu-urheilijat ja huipulle pyrkivät urheilijat tarvitsevat optimaalisen valmentautumisen toteuttamiseksi asiantuntevia henkilöitä huolehtimaan taloudellisista edellytyksistä. Näitä henkilöitä kutsutaan managereiksi.
Kysymys on suomalaisen huippu-urheilun ja urheilun kannalta elintärkeästä asiasta. Urheilun "kentällä" on huutava puute managereista erityisesti yksilöurheilijoiden mutta myös joukkueurheilun kohdalla. Suomessa on n. 20-30 henkilön managerien ammattikunta, joista vain muutama tekee työtä päätoimisesti. Muualla Euroopassa tilanne on merkittävästi parempi. Tarvitsemme nopeasti managerien koulutusjärjestelmän, jossa on mukana keskeiset liikunnan ja urheilun toimijatahot. Tärkeäksi asiaksi on noussut myös se, että painotamme managerien koulutuksessa ja työssä urheilijoiden kokonaisvaltaista elämänhallintaa ja osaamme liittää siihen tasapainoisesti opiskelun, työn ja perheen sekä eettisesti kestävän urheilun. Liikunta- ja urheilu soveltuu hyvin tienavaajaksi managerikoulutuksessa. Myöhemmin siihen voi liittyä mukaan kulttuurin alan työntekijöitä.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan omien nettisivujen välityksellä sekä Suomen Urheiluopiston nettipohjaisen News letterin avulla. Lisäksi hyödynnämme erityisesti Suomen Liikunnan ja Urheilun ja Veikkauksen tiedotuskanavia. Tämän lisäksi projektista tehdään erillinen tiedotussuunnitelma.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Hyviä käytäntöjä levitetään Suomen Olympiakomitean järjestämissä seminaareissa ja urheilijakohtaamisissa Vierumäellä. Tämän lisäksi Suomen Liikunta ja Urheilu sekä Diges ry toimii tiedon levittäjänä ja hyvien käytäntöjen levittäjänä perustehtäviensä mukaisesti.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 90 400

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 84 271

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 91 617

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 84 882

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projekti vastasi erinomaisesti suomalaisen urheilun kannalta tärkeään tarpeeseen luoda koulutus urheilijoiden tukena toimiville urheilumanagereille. Projektin aikana koulutettiin 26 henkilöä sekä päätoimisiin, että osa-aikaisiin manageri tehtäviin. Koulutukseen hakeutuneiden runsas määrä (125 hlöä) osoitti, että urheilumanagerointi on uusi kiinnostava tehtävä ja ammatti. Tulevaisuudessa vastaavaa koulutusta jatketaan yhteistyössä projektin aikana perustetun urheilumangeri-yhdistyksen kanssa.