Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11107

Projektin nimi: YTT-rinnakkaisprojekti

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 14.9.2009 ja päättyy 31.12.2010

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Cygnaeuksenkatu 1

Puhelinnumero: 0206360040

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: http://www.ely-keskus.fi/keski-suomi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Marja Pudas

Asema: koulutuspäällikkö

Sähköposti: marja.pudas(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0400373686

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Suomi

Seutukunnat: Saarijärven-Viitasaaren

Kunnat: Kinnula, Pihtipudas, Kannonkoski, Kyyjärvi, Viitasaari, Kivijärvi, Saarijärvi, Karstula

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

1) Pitkäaikaistyöttömät ja vaikeasti työllistyvät työttömät (>500 pv)
2) Kuntoutustuella olevat, mielenterveyskuntoutujat ja muut eläkkeellä olevat
Kohderyhmät ovat samat kuin YTT-projektilla.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Tässä rinnakkaisprojektissa järjestetään työvoimakoulutusta em. kohderyhmälle. Varsinaisessa ESR-projektissa on määritelty tämän kyysmyksen mukaiset kohderyhmät.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 30, joista naisia 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 51, joista naisia 13

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Työvoimapoliittisten toimenpiteiden käynnistäminen (ohjaava koulutus) rinnakkaisprojektina.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

YTT-projekti hoitaa tiedotuksen. Työvoimakoulutuksia koskevan tiedotuksen hoitaa työ- ja elinkeinotoimistot normaalin käytännön mukaisesti.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

YTT-projekti hoitaa hyvien käytäntöjen levittämisen. Myös työhallinnon sisällä voidaan levittää hyviä käytäntöjä ESR-projektien ja työvoimakoulutuksen yhdistämisen menetelmistä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 122 235

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 107 920

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 122 235

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 107 920

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

YTT-rinnakkaisprojektin kautta hankittiin pääprojektin toimenpiteiden kokonaisuuteen kuuluvaa työvoimakoulutusta. Yhteensä koulutusta hankittiin Työnhakija tieto- ja kuntopaketti-nimellä viisi eri ohjaavaa koulutusta viidellä eri paikkakunnalla.