Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11108

Projektin nimi: KV-Foorumi - Yrityspalvelujen verkosto Pohjois-Pohjanmaan elinkeinoelämän kansainvälistymisen vauhdittajaksi

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 4: Jäsenvaltioiden ja alueiden välinen yhteistyö ESR-toiminnassa

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2009 ja päättyy 31.12.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Pohjanmaan TE-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: Viestikatu 1

Puhelinnumero: 010 19 1450

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: www.ely-keskus.fi/pohjois-pohjanmaa/kv-foorumi

Vastuuhenkilön nimi: Pauli Berg

Asema: kansainvälistymispäällikkö

Sähköposti: pauli.berg(at)tekes.fi

Puhelinnumero: 044 436 8053

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Pohjanmaa

Seutukunnat: Oulunkaaren, Nivala-Haapajärven, Oulun, Koillismaan, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Raahen

Kunnat: Siikajoki, Muhos, Utajärvi, Pyhäjoki, Taivalkoski, Yli-Ii, Merijärvi, Kärsämäki, Liminka, Raahe, Kempele, Kalajoki, Pyhäntä, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Oulunsalo, Kuusamo, Haapajärvi, Ylivieska, Tyrnävä, Kiiminki, Haukipudas, Ii, Nivala, Alavieska, Oulainen, Hailuoto, Sievi, Vihanti, Haapavesi, Oulu, Lumijoki, Pudasjärvi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kohderyhmänä ovat kasvua ja kansainvälisyyttä sekä liiketoimintaosaamisen vahvistamista hakevien yritysten johto-ja avainhenkilöt. Erityisenä painopisteenä on kohdistaa toimenpiteitä yritysryhmille. Kohderyhmästä ei ole myöskään poissuljettu maakunnan ulkopuolisia yrityksiä (osallistumisia maakunnan ulkopuolelta hyväksytään suhteessa selvästi vähemmän kuin maakunnasta).

Toisena kohderyhmänä ovat yrityskehityspalvelua tuottavien organisaatioiden henkilöstö, jotka ovat mukana kansainvälistymisen edistämisessä. TE-keskuksen lisäksi Tekes, Tekesin EU-sihteeristö, Yritys-Eurooppa-verkosto, Finnode-verkosto, Finpro, Fintra, seudulliset yrityspalvelukeskukset, hautomot, Multipolis-verkosto, Oulun kauppakamari, Oulun Yliopisto ja muut tutkimuslaitokset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Toiminta kohdistuu välillisesti laajaan joukkoon yhteistoimintatahoja niin kotimaassa kuin ulkomailla.
Tärkeimmistä mainittakoon: TEM, Finnode-verkosto, Finnvera, Avera, Rahastot, bisnesenkelit, Pohjoismaiset rahastot, Nordforsk, NICe, NEFP, yritys-Eurooppa-verkosto (EEN-verkosto), Pohjois-Suomen EU-toimisto Brysselissä, ulkoministeriö sekä suurlähetystöt.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 5

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on pk-yritysten kansainvälistymisen (vienti ja kv-liiketoiminta) edistäminen ja tulevaisuuden kilpailukyvyn parantaminen globaaleilla markkinoilla. Tavoitteena on kehittää maakunnan toimintaympäristöä kansainvälisesti kilpailukykyisemmäksi ja vetovoimaisemmaksi toimintaympäristöksi ja lisätä maakunnan vetovoimaisuutta ja alueelle sijoittumista sekä investointeja.

Päämääriin pääsemiseksi kehitetään alueen toimintatapoja dynaamisemmiksi vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja löytämään yritysten tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja.

Projektin aikana luodaan toimijoiden välisiä toimintamalleja, joilla edistetään kansainvälisten verkostojen hyödyntämistä elinkeinoelämän tarpeisiin, ennen kaikkea jo olemassa olevien vahvojen kv-verkostojen hyödyntämistä ja vahvistamista.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin tiedotukseen ja informaation levittämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Projektille on varattu ostopalveluihin resursseja laadukkaan tiedottamisen ja hyvien yritysesimerkkien levittämiseksi. Lisäksi projektin tiedotukseen hyödynnetään TE-keskuksen ja Tekesin sähköistä uutiskirjettä ja painettua mediaa mahdollisuuksien mukaan esim. artikkelien muodossa. Projektista laaditaan myös lehdistötiedotteita yleisen median hyödynnettäväksi.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Neljännesvuosittain tiedotetaan eri aihealueisiin liittyvistä hyvistä käytännöistä ja yritysesimerkeistä.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 465 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 426 519

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 530 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 426 519

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteet
Projektin tavoitteena on pk-yritysten kansainvälistymisen (vienti ja kv-liiketoiminta) edistäminen ja tulevaisuuden kilpailukyvyn parantaminen globaaleilla markkinoilla. Tavoitteena on kehittää maakunnan toimintaympäristöä kansainvälisesti kilpailukyisemmäksi ja vetovoimaisemmaksi ja lisätä maakunnan vetovoimaisuutta ja alueelle sijoittumista sekä investointeja. Päämääriin pääsemiseksi kehitetään alueen toimintatapoja dynaamisemmiksi vastaamaan tulevaisuuden tarpeita ja löytämään yritysten tarpeisiin räätälöityjä ratkaisuja. Projektin aikana luodaan toimijoiden välisiä toimintamalleja, joilla edistetään kansainvälisten verkostojen hyödyntämistä elinkeinoelämän tarpeisiin.

Toteutus
Projektia on toteutettu projektisuunnitelman ja projektille asetettujen tavoitteiden mukaisesti, kohderyhmänä eri toimialojen kasvua ja kansainvälisyyttä hakevat pk-yritykset Pohjois-Pohjanmaalla. Alueen muiden kansainvälistymispalveluita tuottavien toimijoiden kanssa on tehty aktiivisesti yhteistyötä sekä jakamalla vastuuta eri toiminnoista että toteuttamalla mm. markkina-aluekohtaisia seminaaripäiviä ja yrityskontaktimatkoja sekä niiden markkinointia yhteistyössä. Projekti toteutti yrityskontaktimatkoja sekä itse että yhteistyössä Business Oulun, Pohjois-Pohjanmaan liiton Barents-koordinaatiohankkeen, EEN:n sekä yli maakuntarajojen Lapin Ely-keskuksen ja Kainuun Edun kanssa. Seminaareja järjestettiin yhteistyössä mm. Business Oulun, kauppakamarien, Suomen Iso-Britannian suurlähetystön ja Finpron kanssa. Kansainvälistä yhteistyötä tehtiin useiden kansainvälisten toimijoiden kanssa, mm. suomalais-venäläisen kauppakamarin kanssa projekti järjesti onnistuneen yrityskontaktimatkan Pietarin Technical Fair-messuille, jossa yrityksille ammattimessuihin tutustumisen lisäksi järjestettiin kahdenkeskeisiä neuvottelutilaisuuksia potentiaalisten venäläisten liikekumppaneiden kanssa sekä tutustuttiin Pietarin alueella toimivaan suomalaisen tytäryrityksen toimintaan.

Tulokset
Projekti edisti yritysten välisen yhteistyön lisääntymistä sekä myötävaikutti yritysten t&k-hankkeiden syntymiseen sekä tuotteiden ja palveluiden kehitystyöhön erityisesti järjestämiensä kohdemaa- ja toimialakohtaisten yrityskontaktimatkojen kautta. Näiden matkojen tuloksina yritykset saivat uusia kontakteja, kumppanuuksia ja asiakassuhteita, joiden jatkotoimenpiteinä käynnistyi yrityksissä uusien tuotteiden tuotekehitysprojekteja vastaamaan uusille markkina-alueille. Yrityskontaktimatkoja toteutettiin projektin aikana yhteensä seitsemän: TechWorld Lontoo (ICT), Pollutec Pariisi (ympäristö), Technical Fair Pietari (teollisuuden alihankinta), MobileWorld Barcelona (ICT, Peli), Intermat Pariisi (infrarakentaminen) sekä Miningworld Moskova (kaivosala). MinigWorld Moskova-yrityskontaktimatkaa voidaan pitää projektin "lippulaivana", sillä matkalle osallistui lähes 50 osallistujaa Pohjois-Pohjanmaalta, Kainuusta ja Lapista. Idea matkan toteutuksesta lähti KV Foorumi-projektista ja matka toteutettiin yhdessä Lapin ELY-keskuksen "Venäjän kaupan edistäminen"-projektin sekä Kainuun Edun kanssa.

Projektin tiedotustilaisuuksiin, seminaareihin ja yrityskontaktimatkoihin osallistui yhteensä 741 osallistujaa, josta 84 on yrityskontaktimatkoille osallistuneita.

Yhteistyötä rakennettiin ja tiivistettiin eri organisaatioiden välillä. Projekti teki aktiivisesti yhteistyötä aluellisten yrityspalveluorganisaatioiden sekä kansainvälisten toimijoiden kanssa. Muun muassa Business Oulu, Oulun kauppakamari, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Raahen seudun yrityspalvelut, Viexpo, Steelpolis, Centria, Oulun Yliopisto, Pohjois-Pohjanmaan yrittäjät, Lapin ja Kainuun Ely-keskus, Kainuun Etu, suomalais-venäläinen kauppakamari, saksalais-suomalainen kauppakamari, suomalais-ruotsalainen kauppamari, Suomen suurlähetystö Moskova, Suomen Iso-Britannian suurlähetystö, EEN ja Nordic Business Link.

Pk-yritysten kansainvälistymiseen liittyviä tarpeita pystyttiin tunnistamaan. Projektihenkilöstön vaikutuksella käynnistyi muun muassa useampia pk-yritysten rahoitushankkeita.

Potentiaalisia yhteisvientihankkeita pyrittiin aktivoimaan sekä neuvottiin ja ohjattiin yrityksiä näiden palvelujen käyttöön. Projekti aktivoi useita alueen yrityksiä mm. eri vientirenkaisiin sekä näyttelyhankkeisiin.

Projekti oli käynnistämässä ja työstämässä kansainvälisille Grüne Woche-messuille Grüne Woche-historian ensimmäistä suomalaisten yritysten yhteistosastoa. Tämä toteutuu 01/2013.

Kansainväliset näyttelyhankkeet ja niiden hallinnoijat (listaa ylläpitää ja päivittää Hämeen ELY-keskus ) sekä www.yrityssuomi.fi-linkki on lisätty POP ELY:n sekä kauppakamarin Vientinyrkki-sivuille.

Projektissa toteutettiin kaksi pro gradu-tutkielmaa. "Kansainvälisten yhteistyöverkostojen tehokkaampi hyödyntäminen", tekijä Riikka Mölkänen sekä "Tieto- ja yhteistyöverkostot yritysten kansainvälistymisessä", tekijä Pauli Korkiakoski.