Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11120

Projektin nimi: ESR-ohjelman tekninen tuki 2007 - 2013 Kaakkois-Suomi

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Tiedotus ja viestintä

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2007 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Hämeen ELY-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: Pl 12

Puhelinnumero: 0295029000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Vastuuhenkilön nimi: Sinikka Kauranen

Asema: yksikön päällikkö

Sähköposti: sinikka.kauranen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295025151

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Projektien/hankkeiden tarkastukseen liittyvät tehtävät.
Tiedotukseen ja erilaisten tilaisuuksien, koulutuksien ja seminaarien järjestäminen.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 28 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 26 384

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 28 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 26 384