Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11129

Projektin nimi: Tapahtumatuotannon mikroklusteri

Osio: Etelä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.7.2009 ja päättyy 28.2.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Uudenmaan liitto

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Posintra Oy

Organisaatiotyyppi: Yritys

Y-tunnus: 1481499-6

Osoite: Kipinätie1

Puhelinnumero: 0108367700

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.posintra.fi

Projektin kotisivun osoite: www.posintra.fi/37

Vastuuhenkilön nimi: Ulla Poppius

Asema: Toimitusjohtaja

Sähköposti: ulla.poppius(at)posintra.fi

Puhelinnumero: 0405498849

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Itä-Uusimaa, Uusimaa

Seutukunnat: Helsingin, Loviisan, Porvoon

Kunnat: Porvoo, Lapinjärvi, Myrskylä, Askola, Loviisa, Sipoo, Pukkila

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Varsinainen kohderyhmä ovat ne itäuusmaalaiset tapahtumatuottajat, jotka haluavat verkostoitua maakunnallisesti ja kansallisesti, kehittää omaa osaamistaan ja toimintatapoja. Ne luovan alan yritykset, jotka myyvät palveluitaan tapahtumille.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Välillisiin kohderyhmiin kuuluvat ne muiden alojen yritykset, jotka myyvät palveluitaan tapahtumille, kuten esim. matkailualan yritykset ja mediatalot. Välillisiin kohderyhmiin kuuluvat myös maakunnan kunnat ja maakuntaliitto sekä näiden päätöksen tekijät.
Mukana olevat koulutusinstituutiot ja heidän oppilaansa kuuluvat myös välillisiin kohderyhmiin.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 9, joista naisia 7

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 4, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 2, joista naisten perustamia 1

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektilla kehitetään itäuusmaalaista tapahtumatuotantoa kokonaisuutena. Luodaan mahdollisuuksia luovan alan yrittäjyyteen vahvistamalla tapahtumatuottajien osaamista ja kehittämällä heidän yhteistyötä tapahtumien sidosryhmien kanssa.

Projektissa kartoitetaan maakunnan toimijat, tapahtumatuottajat ja ne sidosryhmät joilta tapahtumatuottajat ostavat tai vaihtavat palveluita. Luodaan tämän kartoituksen pohjalta uusia toimintamalleja heidän välille. Luodaan maakuntaa tapahtumatuotannon mikroklusteri.
Kehitetään kansallista yhteistyötä muiden merkittävien tapahtumatuotannon keskittymien kanssa.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin ulkoinen tiedottaminen hoidetaan pääsääntöisesti Polte-ohjelman internetsivuston kautta. Projektille perustetaan myös ryhmä/identiteetti sosiaalisen median sovellukseen Facebookiin. Medialle tiedotetaan perinteisten tiedotteiden ja tiedotustilaisuuksien välityksellä.

Sisäisessä tiedottamisessa käytetään sähköpostilistaa ja perustetaan Haaga-Helian osaamisfoorumille oma työhuone, johon kerätään kaikki kirjallinen materiaali työstettäväksi ja jaettavaksi toimijoiden kesken.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2009
Kartoituksen tuloksista ja hyvistä käytänteistä kerrotaan Polte- ohjelman internetsivustolla olevalla projektin omalla sivulla. Samat tiedot laitetaan myös Facebook- ryhmään. Samoin näitä tuloksia ja käytänteitä levitetään erilaisissa seminaareissa ja verkostotapaamisissa kansallisesti.
2010
Kartoituksen tuloksista ja hyvistä käytänteistä kerrotaan Polte- ohjelman internetsivustolla olevalla projektin omalla sivulla. Tuota sivustoa päivitetään aina tarvittaessa uudella informaatiolla. Samat tiedot laitetaan myös Facebook- ryhmään. Samoin näitä tuloksia ja käytänteitä levitetään erilaisissa seminaareissa ja verkostotapaamisissa kansallisesti, kuten KOKO:n luovien alojen verkoston tapahtumissa.
Kaikki koottu informaatio sisällytetään myös vaadittaviin väli- ja loppuraportteihin. Projektin päättyessä kerätään hyvien käytänteiden pankki joka jää kehitysyhtiö Posintra Oy:n haltuun

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 90 080

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 63 454

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 113 200

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 80 054

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin aikana on mukana olleiden toimijoille osaamista ja yhteistyötä on lisätty. Vaikka toimijoiden sitouttaminen toimintaan on ollut haasteellista, voidaan heille tehdyistä palautekyselyistä päätellä, että olemme pystyneet aktivoimaan yhteistyötä eri toimijoiden välille, herättämään uudenlaista ajattelua ja auttamaan heitä tapahtumatuotannoissa. Ollaan onnistuttu yhdistämään kulttuuri ja liikuntayhdistyksiä toteuttamaan yhteistä tapahtumaa. Tärkeimmäksi verkostotoiminnaksi on todettu toimijoiden suunnalta tiedottamisen ryhmän sisällä. Vaikka ei aina ehditä mukaan tapaamisiin, halutaan kuitenkin viestiä muilta siitä mitä tapahtuu tai mitä ollaan tekemässä. Tällainen virtuaalinen aivoriihityyppinen ideoiden ja tarpeiden esittely on varmasti se merkittävin tarve joka yhdistää kolmannen sektorin toimijat. Yhteistä tilaa kokoontumisia varten ei välttämättä enää tarvita vaan sen voi korvata esim. Facebookin ryhmächat-toiminto.

Konseptoitiin monisisältöinen kaupunkitapahtuma, jossa erilaiset kolmannen sektorin toimijat voivat tuottaa yhdessä isomman tapahtuman. Tätä konseptia sovelletaan kesällä 2011, kun Ok Orient järjestää suunnistuksen maailman cupin osakilpailun Porvoossa.
Saatiin kartoitettua nykyiset tapahtumia tuottavat yhteisöt alueella ja heidän sidosryhmiä.

Toteutettiin aluevaikutusten kartoitus kolmessa alueen isossa yleisötapahtumassa Avantin Suvisoitossa, Kalkkiranta Jazzissa ja Loviisan Wanhat talot tapahtumissa. Näistä tuloksista tapahtumatuottajat saavat itselleen tärkeää tietoa asiakkaistaan ja myös tapahtumiensa taloudellisesta merkityksestä alueelle. Tällä tiedolla on heille erityisesti merkitystä, kun he neuvottelevat yhteistyökumppaniensa kanssa tulevien vuosien yhteistyösopimuksista.