Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11131

Projektin nimi: Länsi, sto, tiedotus

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Tiedotus ja viestintä

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2008 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Länsi-Suomen lääninhallitus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1095237-1

Osoite: PL 346

Puhelinnumero: 0718740531

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Jukka T Raivio

Asema: Sivistystoimentarkastaja

Sähköposti: jukka.raivio(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0400679476

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

ESR-ohjelman tiedottamiseen ja viestintään liittyvä teknisen tuen hanke Länsi-Suomen lääninhallituksessa.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 12 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 12 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 12 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 12 000