Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11138

Projektin nimi: PK-RAKENTAJAN KEHITTÄMISOHJELMA

Osio: Pohjois-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 1: Työorganisaatioiden, työssä olevan työvoiman ja yritysten kehittäminen sekä yrittäjyyden lisääminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2009 ja päättyy 31.5.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Rakennusteollisuuden Koulutuskeskus RATEKO.

Organisaatiotyyppi: Ammatillinen oppilaitos

Y-tunnus: 0215303-5

Osoite: Kaupintie 2

Puhelinnumero: 09 12 991

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.rateko.fi

Projektin kotisivun osoite: Linkki: tiedot on osoitteessa: rateko.fi / Projektit

Vastuuhenkilön nimi: Munukka Heikki

Asema: Koulutuspäällikkö

Sähköposti: heikki.munukka(at)rateko.fi

Puhelinnumero: 017 240250

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi

Seutukunnat: Kaustisen, Oulunkaaren, Kemi-Tornion, Itä-Lapin, Nivala-Haapajärven, Tunturi-Lapin, Kokkolan, Rovaniemen, Torniolaakson, Oulun, Koillismaan, Pohjois-Lapin, Ylivieskan, Haapavesi-Siikalatvan, Raahen

Kunnat: Kannus, Halsua, Kaustinen, Salla, Lestijärvi, Kittilä, Pelkosenniemi, Siikajoki, Enontekiö, Muhos, Utajärvi, Pyhäjoki, Taivalkoski, Kemi, Yli-Ii, Merijärvi, Kärsämäki, Liminka, Raahe, Rovaniemi, Kempele, Kalajoki, Pyhäntä, Pello, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Oulunsalo, Kuusamo, Perho, Utsjoki, Tornio, Haapajärvi, Ranua, Savukoski, Toholampi, Ylivieska, Muonio, Tyrnävä, Posio, Kiiminki, Haukipudas, Ii, Inari, Nivala, Alavieska, Kokkola, Tervola, Oulainen, Hailuoto, Kemijärvi, Sievi, Veteli, Vihanti, Keminmaa, Haapavesi, Oulu, Sodankylä, Ylitornio, Kolari, Simo, Lumijoki, Pudasjärvi, Siikalatva

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Pohjois-Suomen suuralueella Rakentamisen toimialalla toimivat Talo-, talotekniikka-, maa- ja vesira-kennuksen urakointia, suunnittelua, valmistusta ja rakennuttamista harjoittavat pk-yritykset.
Ohjelmat toteutetaan yritysryhmälle. Ryhmäkoko tämän suunnitelman perustana on 12 yritystä.
Valmennus- ja kehitysryhmään osallistuvat henkilöt ovat yritysten kehitysvastuussa olevia avainhenki-löitä n. 3-5 hlöä / yritys.
Henkilöstökoulutus- ja valmennus osuuksiin yritysten sisällä voi osallistua koko yrityksen henkilöstö.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Osallistuja yritysten tilaajatahot ja sidosryhmät, Osallistuja yritysten tuotannon arvoketjuun liittyvät toimijat.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 174, joista naisia 36

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 77, joista naisia 4

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

PK-RAKENTAJAN KEHITTÄMISOHJELMA

Kohderyhmä: Talo-, maa- ja vesirakennuksen urakointia, suunnittelua ja rakennuttamista harjoittavat PK-yritykset. Pohjois-Suomen suuralueella.

Tavoite: Kehitysohjelman tavoitteena on toteuttaa yrityksen toimintajärjestelmän päivittäminen ja an-taa yritykselle valmius toimintatason osoittamiseen ja mittaamiseen. RALA tai RSA-toimintajärjestelmäarvioinnissa hyväksyntätasolle. Lisäksi kehitetään yrityksen liiketoimintavalmiuksia ja henkilöstön osaamistasoa ja edistetään työtyytyväisyyttä.

Toimintajärjestelmän hyöty yritykselle: Toimintajärjestelmä on yrityksen johtamisen, tuotannon suunnittelun sekä toteutuksen ohjauksen ja kehittämisen väline. Järjestelmä sisältää laadunhallinnan, ympäristömenettelyn ja työturvallisuuden menettelyjen kuvaukset ja ohjeet.

Toiminnan tason mittaaminen, jatkuva kehittäminen ja palautemenettelyt ovat oleellinen osa järjes-telmää. Riippumattoman ulkopuolisen tahon (RALA tai muu vastaava) suorittama toiminnan tason arviointi ja todentaminen hyväksyttävälle tasolle toimii myös yrityksen näyttönä tilaajalle.

Kehittyneellä ja järjestelmällisellä toiminnalla pystyy yritys osaavan ja motivoituneen henkilöstönsä avulla varmistamaan tuottavuustasonsa ja kilpailukykynsä.

Kehittämisohjelman toteuttamisperiaatteet
Ohjelma koostuu seitsemästä yritysryhmäkohtaisesta valmennuspäivästä ja viidestä yrityksessä toteutettavasta konsultointipäivästä. Jokaiselle yritykselle tehdään yrityskohtainen lähtötasoanalyyseihin perustuva kehitysohjelma. Yritys voi määritellä itse halutun tavoitetason ja painotukset tarpeitaan vastaavaksi.

Kouluttajat ja yritysvalmentajat edustavat erityisasiantuntijatasoa ja omaavat tarvittavat, tässä ohjelmassa esitettyjen kriteereiden ja standardien mukaiset valmentaja- ja arvioijapätevyydet.


KEHITTÄMISOHJELMAN TOTEUTUS: TOIMINTA YRITYKSISSÄ (5 PV / YRITYS)

LÄHTÖTASON ANALYYSI YRITYKSESSÄ JA KEHITYSOHJELMA 1 PV
YRITYSKOHTAINEN ETÄTYÖ, KONSULTOINTI JA OHJAUS YHTEENSÄ 4 PV/YRITYS

LÄHIVALMENNUSJAKSO YRITYSRYHMILLE 7 PV
1.Toimintajärjestelmän perusteet ja laadunhallinta osa I. Sovellukset tällä hetkellä ajankohtaisiin menettelytapoihin
2.Yrityksen strateginen suunnittelu ja operatiivinen johtaminen
3.Ympäristönhallinta- ja turvallisuusmenettelyt. Lainsäädännön muutokset rakennusyrityksen toimintaa koskevissa asioissa
4.Toimintajärjestelmäkehitys, valinnaiset moduulit ja Henkilöstökehitys I
5.Liiketoimintastrategian seuranta ja Henkilöstökehitys II
6.Toimintajärjestelmän perusteet ja laadunhallinta osa II.
7.Päätösseminaari

Lisätietoja:
Koulutuspäällikkö Heikki Munukka, puhelin 050 574 7426, heikki.munukka@rateko.fi
Aluepäällikkö Ensio Pynninen, puhelin 040 583 3812, ensio.pynninen@rakennusteollisuus.fi

Tietoja toteuttajasta www.rateko.fi

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Tiedotussuunnitelma

Rekrytointi-/markkinoitivaihe
Hankkeen markkinointi tahtuu lehti-ilmoituksella toteutus paikkakunnan valtalehdessä. Tarpeen ja kysynnän mukaan järjestetään hanketta esittelevät infotilaisuudet kolmella paikkakunnalla. Suoramarkkinointi yrityksiin tehdään Rakennusteollisuus RT:n ja RATEKO:n toimesta. Yleistiedot hankkeesta laitetaan RATEKO:n internet-sivuille rateko.fi.

Toteutusvaihe
Toteutusvaiheen tiedotuskanavana käytetään sähköpostia ja tiedotuskirjeitä yhdessä internet sivuston kanssa. Tulokset dokumentoidaan sähköiseen muotoon ja jaetaan osallistujille, kouluttajille, rahoittajille ja muille tarpeellisille sidosryhmille.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Käytäntöjen levittämisessä käytetään projektiin valittuja tiedotuskanavia. Pääsääntöisesti levitys tapahtuu yritysryhmien yhteisillä lähikoulutuspäivillä sekä ennen ja jälkeen lähipäiviä tapahtuvalla tiedottamisella. Yrityskonsultointipäivien vakioasia listalla on aina projektin tiedotusasiat.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 102 122

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 102 122

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 102 122

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 102 122

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtaisen perustavoitteena on ollut päivittää tai tuottaa rakennusalan pk-yrityksille toimintajärjestelmä, joka täyttää ulkopuolisen sertifiointitahon kriteereiden vaatimukset (Rakentamisen Laatu RALA ja / tai ISO 9000).
Toimintajärjestelmän rungon näissä muodostavat:
- laadunhallinta
- yrityksen strateginen ja operatiivinen johtaminen
- henkilöstön hallinta ja työhyvinvointi
- turvallisuus
- ympäristön hallinta
Lähivalmennuspäivät ja yrityskohtaiset konsultoinnit oli järjestetty ym. tavoitteiden saavuttamiseksi.
Tulokset: Koko projektin määrälliset ja laadulliset tavoitteet saavutettiin ja osin ylitettiin.
Projektin liiketoimintaosaamisen valmennuksella saatiin avattua uusia menettelytapoja strategiseen suunnitteluun ja operatiiviseen johtamiseen.
Toimintajärjestelmämenettelyt saatiin päivitettyä kaikissa yrityksissä. Projektin aikana tuotetut toimin-nanohjausvälineet saatiin vietyä kentälle ja käytäntöön. Valtaosa em. ohjausvälineistä tehtiin sähköiseen muotoon helposti yritysten käyttöön otettavaksi ja muokattavaksi edelleen yrityskohtaiseen haluttuun muotoon.
Projektiin osallistui kaksitoista yritystä. Toteutus onnistui ajallisesti alkuperäisen aikataulun mukaisesti.
Lopputulokset ovat edelleen hyödynnettävissä muissa vastaavan tyyppisissä hankkeissa. Toteuttajan RATEKO:n kautta tuotettua aineistoja ja hyviä käytäntöjä on mahdollista levittää edelleen alan oppilai-toksiin. RATEKO:n omistajatahon Rakennusteollisuus RT ry:n kehitysosaston ja verkostojen kautta lopputulosten edelleen kehittäminen ja jatkohyödyntäminen on mahdollista toteuttaa laajemmaltikin.
Osallistujat saivat valmennusta toimintajärjestelmänsä ylläpitoon ja edelleen itseohjautuvasti tapahtuvaan kehittämiseen.