Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11151

Projektin nimi: Tekninen tuki, viestintä

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Tiedotus ja viestintä

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2007 ja päättyy 31.12.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 2296962-1

Osoite: PL 8060

Puhelinnumero: 020 636 0010

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi/lappi

Vastuuhenkilön nimi: Alli Arajärvi

Asema: henkilöstöasiantuntija

Sähköposti: alli.arajarvi(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 037 155

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Projektilla turvataan ESR-ohjelman tiedottamista ja viestintää. Keskeisiä tiedottamisen ja viestinnän välineitä ovat hakukierroksista tiedottaminen, hakuilmoitukset, tiedotustilaisuudet, teemapäivät, ohjelmien etenemisestä ja hyvistä käytännöistä tiedottaminen, tiedotteet ja ESR-tiedotusmateriaalin hankinta.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 3 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 3 000

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 7 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 3 000