Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11160

Projektin nimi: Äkillinen rakennemuutos Joensuu

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.11.2009 ja päättyy 31.5.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Karjalan TE-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1563976-3

Osoite: Kauppakatu 40 B, PL 69

Puhelinnumero: 020 63 60110

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Ulla Mauranen

Asema: yksikön päällikkö

Sähköposti: ulla.mauranen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 044 246 4617

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Joensuun

Kunnat: Liperi, Joensuu, Ilomantsi, Outokumpu, Kontiolahti, Polvijärvi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Työttömät Joensuun seurun TE-toimiston alueella.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Työnantaja sekäå julkisella että yksityisellä sektorilla.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Hanke on osa Joensuun seudun äkillisen rakennemuutoksen hankekokonaisuutta, jonka aikana toteutetaan työvoimapolitiisia toimenpiteitä työttömien henkilöiden työllistymisen tukemiseksi. Käytettävissä on mm. palkkatuki julkiselle ja yksityiselle sektorille, starttiraha sekä työvoimapoliittinen aikuiskoulutus.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan asiakkaille ja maakunnan rakennemuutosryhmälle.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Väliraportti 6/2010 ja loppuraportti 12/2010

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 550 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 547 220

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 550 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 572 183

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Merkittävästi kestävää kehitystä edistävä projekti

Kumppanuus: Ei erityisesti kumppanuuteen vaikuttava projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

9. Loppuraportin tiivistelmä

Äkillinen rakennemuutos Joensuu -hankkeen tavoitteena oli turvata Joensuun seudulla toimivien ESR-hankkeiden toiminta ja edistää sitä kautta tapahtuvaa työttömien henkilöiden työllistymistä myöntämällä palkkatukea ja hankkimalla työvoimakouluusta. Hanke pystyi vastaamaan ilmenneisiin tarpeisiin ja työvoimapoliittisiin toimiin osallistui yhteensä 81 henkilöä. Työvoimakoulutuspäiviä kertyi 3904 kappaletta ja palkkatukipäiviä 2847 kappaletta.