Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11169

Projektin nimi: Koordinaatio

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Toimeenpano, hallinnointi

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2007 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetus- ja kulttuuriministeriö

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Opetusministeriö

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 0245872-8

Osoite: PL 29

Puhelinnumero: 0916077249

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Jyrki Tanskanen

Asema: Ylitarkastaja

Sähköposti: jyrki.tanskanen(at)minedu.fi

Puhelinnumero: 0916077249

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Opetusministeriön hallinnonalan tai sille korvamerkityn ESR-rahoituksen koordinointi-, ohjaus-, valvonta-, arviointi- ja seurantatehtävät.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 188 960

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 183 282

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 188 960

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 183 282