Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11170

Projektin nimi: Tiedotus ja viestintä

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Tiedotus ja viestintä

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2007 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetus- ja kulttuuriministeriö

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Opetusministeriö

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 0245872-8

Osoite: Pl 29

Puhelinnumero: 0916077249

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Merja Niemi

Asema: Neuvotteleva virkamies

Sähköposti: merja.niemi(at)minedu.fi

Puhelinnumero: 30229

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Huolehditaan ESR-rahoitukseen liittyvistä tiedotus- ja viestintätoimenpiteistä sekä opetusministeriön sisällä että myös suhteessa opetusministeriön ulkoisiin sidosryhmiin.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 435 440

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 429 712

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 435 440

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 429 712