Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11171

Projektin nimi: Tiedotus ja viestintä

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Tiedotus ja viestintä

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2007 ja päättyy 31.12.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Opetus- ja kulttuuriministeriö

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Opetusministeriö

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 0245872-8

Osoite: PL 29

Puhelinnumero: 0916077249

Toteuttajaorganisaation Web-osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Jyrki Tanskanen

Asema: Ylitarkastaja

Sähköposti: jyrki.tanskanen(at)minedu.fi

Puhelinnumero: 0916077249

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Huolehditaan ESR-rahoitukseen liittyvistä tiedotus- ja viestintätoimenpiteistä sekä opetusministeriön sisällä että myös suhteessa tarvittaviin ulkoisiin sidosryhmiin.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 117 040

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 105 840

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 117 040

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 105 840