Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11182

Projektin nimi: Tekninen tuki, Hallinto

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 5: Tekninen tuki

Projektityyppi: Toimeenpano, hallinnointi

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2009 ja päättyy 30.11.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjanmaan liitto

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjanmaan liitto

Organisaatiotyyppi: Maakuntaliitto

Y-tunnus: 0970063-6

Osoite: Hietasaarenkatu 6

Puhelinnumero: 06-320 6500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.obotnia.fi

Vastuuhenkilön nimi: Ann Holm

Asema: Kaavoitusjohtaja

Sähköposti: ann.holm(at)obotnia.fi

Puhelinnumero: 06-320 6540

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

Tavoitteena on huolehtia Länsi-Suomen ESR-ohjelman tehokkaasta toimeenpanosta Pohjanmaalla. Tavoitteena on myös yhteensovittaa alueella toteutettavien keskeisimpien EU-ohjelmien ja kansallisten ohjelmien toimenpiteitä. Pohjanmaan liiton rahoitettavaksi tulevien ESR-projektien osalta mahdollistetaan maksatuskäytäntöjen sujuvuus ja huolehditaan hallinnollisista tarkastuksista.

Toiminta käsittää MYR:n, MYR:n sihteeristön ja MYR:n hankeryhmän kokousvalmistelun ja -järjestelyt, maakunnan yhteistyöasiakirjan valmistelun, erilaista määräaikaisraportointia ja seurantaa, osallistumista Länsi-Suomen suuralueen yhteistyöhön.

4. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 61 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 61 494

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 61 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 61 494