Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11192

Projektin nimi: Etelä-Pohjanmaan pajoilta urille

Osio: Länsi-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 2: Työllistymisen ja työmarkkinoilla pysymisen edistäminen sekä syrjäytymisen ehkäiseminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2009 ja päättyy 30.9.2013

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Koulutuskeskus Sedu

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1007629-5

Osoite: Törnäväntie 26

Puhelinnumero: 020 124 5000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sedu.fi

Projektin kotisivun osoite: www.pajoiltaurille.fi, facebook.com/pajoiltaurille, youtube.com

Vastuuhenkilön nimi: Reija Lepola

Asema: Koulutuskeskuksen johtaja

Sähköposti: reija.lepola(at)sedu.fi

Puhelinnumero: 040 830 4256

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Pohjanmaa

Seutukunnat: Seinäjoen, Kuusiokuntien, Järviseudun, Suupohjan

Kunnat: Ilmajoki, Kauhajoki, Alajärvi, Kuortane, Karijoki, Kauhava, Lappajärvi, Isojoki, Kurikka, Evijärvi, Jalasjärvi, Lapua, Alavus, Seinäjoki, Soini, Vimpeli, Ähtäri, Teuva, Töysä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

- Etelä-Pohjanmaan työpajojen asiakaskunta ( pääosin alle 25-vuotiaat nuoret) ja pajojen henkilökunta
- Ammattiin opiskelevat, ammattiin valmistuneet ja valmistumassa olevat nuoret.
-Etelä-Pohjanmaa ammatillisten oppilaitosten henkilöstö sekä oppilashuolto

3.3 Välilliset kohderyhmät

-muu oppilaitoskenttä
-Työnantajat
-TE-toimistojen virkailijat
- Kuntien sosiaali-, terveys- ja nuorisotoimet sekä elinkeinotoimet

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 270, joista naisia 167

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 21, joista naisten työpaikkoja 17

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 7, joista naisten perustamia 3

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 2, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Etelä-Pohjanmaan pajoilta urille-projektin tavoitteena on tukea alueen toisen asteen ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden, niistä valmistuvien ja valmistuneiden sekä pajoilla olevien nuorten työllistymisvalmiuksien ja ammattitaidon kehittymistä ja luoda työelämään ja yrittäjyyteen valmistava tukiverkosto.

Hankkeen tuloksena ammattiin valmistuvien työelämävalmiuksia voidaan ylläpitää työpaikan saannin vaikeutuessa talouden suhdanteiden vuoksi. Työnhakuvalmiuksien kehittämisen ja työnhaun välineenä on uralla alkuun koulutukset, joita järjestetään ohjatusti niin pajoilla kuin oppilaitosten tiloissa ero puolilla maakuntaa.

Projektin tuloksena syntyy esitys eteläpohjaisesta pajamallista, joka lisää pajojen riippumattomuutta hankesidonnaisesta rahoituksesta, takaa nuorille laadukkaat (mallissa esitetyn mukaiset) pajapalvelut kotipaikkakunnasta riippumatta sekä luo rakenteet pajojen yhteisen kehittämistoiminnan edistämiseksi.

Erilaiset oppimistyylit ja -valmiudet huomioivien oppimisympäristöjen ( KesäJeesi ja osuuskuntatoiminta) kehittäminen pajojen ja toisen asteen ammatillisten oppilaitosten yhteistyönä on hankkeen yksi keskeinen tulos. Yrittäjyyskasvatus (sis. omaehtoinen, sisäinen ja ulkoinen yrittäjyys) opetusmenetelmänä voimaannuttavine vaikutuksineen tuodaan pajojen ja oppilaitosten yhteistyönä nuorten ulottuville. Nämä menetelmät tukevat tutkintojen loppuunsaattamista pajojen ja oppilaitosten yhteistyöllä.

Hankkeessa selvitetään ja kokeillaan osuuskuntatoiminnan soveltuvuutta toimintamallissa: miten osuuskuntayrittäjyyttä voidaan toteuttaa ja hyödyntää oppimisympäristönä pajoilla sekä oppilaitoksissa opiskelujen aikana.

Oppilaitosten tilojen kesäkäytön ja lukuvuoden aikana tapahtuvan iltakäytön selvitys ja pilotointi selvitetään hankkeen aikana Etelä-Pohjanmaan alueella.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Alkuvaiheessa projektista tiedotetaan:
Projektia hallinnoiva taho tiedottaa oman organisaationsa luottamushallinnon eli johtokunnan jäsenet, toimialajohtajat, koulutuspäälliköt sekä vastuuopettajat, erityisopettajat ja opinto-ohjaajat.
Etelä-Pohjanmaan työpajojen, alueen toisen asteen ammatillisten oppilaitosten ja työhallinnon edustajille on tiedotettu hankkeesta kiinteästi jo valmisteluvaiheessa.
Muut tiedotettavat tahot:
Opinlakeusverkoston rehtoriryhmä
Etelä-Pohjamaan liitto
Etelä-Pohjanmaan TE-keskus
Tiedottamisessa hyödynnetään projektista tehtyä esittelymateriaalia (power-point esitys) sekä tiedotetaan verkkosivuosoitteesta.
Paras tapa tiedottamisessa on "jalkauttaa" eri kanavien kautta tietoa toimijatahoille. -
Projektin toimijat järjestävät toiminnan ajankohtaiskatsauksia pajojen, Pohjanmaan ALU-verkoston, opetuspisteiden/oppilaitosten henkilöstöiltapäivissä/-kokouksissa.

Hankkeesta tiedotetaan myös vuosittain järjestettävillä Opinlakeus-koulutusmessuilla ja pyritään saamaan maakunnan lehdet tekemään juttuja hankkeessa testatuista toimintamalleista.
Projektille luodaan ajantasaiset nettisivut.
Sedun benchmarking-verkoston tapaamiset.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektissa saaduista tuloksista tiedotetaan laadittavan tiedotussuunnitelman mukaisesti. Hyödynnetään kohdassa 11.1. olevia tiedottamisen kanavia.
Hanke on esillä valtakunnallisessa Yrittäjyyskasvatuskonferenssissa 2012 ja 2013, joissa esitellään jokin valmistunut toimintamalli.
Projekti on esillä maakunnallisilla Opinlakeus Koulutusmessuilla v. 2010,2011, 2012 ja 2013 aikana.
Projektin tuloksia levitetään myös Koulutuskeskus Sedun ammattiosaamisen toimielimen ja Koulutuskeskus Sedun toimialakohtaisten työelämäyhteistyön laaturyhmien välityksellä.

Koulutuskeskus Sedu tekee benchmarking-yhteistyötä Oulun seudun ammattiopiston, Koulutuskeskus Salpauksen ja Kainuun ammattiopiston kanssa. Tämän projektin toimintaa ja tuloksia voidaan levittää koulutuksenjärjestäjien yhteistapaamisessa v. 2012.

Hankkeen tuloksia levitetään eri alueiden ALU-verkostjen säännöllisissä tapaamisissa hankkeen kaikissa vaiheissa.

EP:n pajoilta urille on mukana Building a pyramid - hankkeessa, jossa levitetään hankkeessa luotuja hyviä käytänteitä ja haetaan uusia ideoita oman toiminnan kehittämiseksi ulkomailta. Matka suuntautuu Belgiaan ja siellä toimiville työpajoille. Ajankohta on touko-kesäkuu 2012.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 667 500

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 655 962

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 890 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 876 494

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Tavoitteen saavuttamiseksi kehitettiin työpajatoimintaa eteläpohjalaisten työpajojen kanssa. Osalle pajoista rekrytoitiin kehittäjäcoach, joka yhdessä pajan henkilöstön kanssa konkreettisesti miettivät toiminan kehittämistä. Tuloksista merkityksellisimpinä voisi mainita mm. tekniikkapajan syntymisen ja yhteistyön lisäämisen kaupungin kanssa.

Projektin aikana perustettiin työpajojen yhteinen markkinointityöryhmä yhdistämään voimavarat mm. markkinoinnissa. Eteläpohjalaisten pajojen lisäksi mukana on Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaa työpajat. Merkittävä päänavaus oli esisopimuksen allekirjoittaminen 14.2.2013 työpajojen tuotteiden myynnistä Kyläkauppa Keskisellä.

Liiketoimintaosaamisen lisäämiseksi järjestettiin tuotteistus- ja hinnoittelu -koulutusta sekä markkinointikoulutusta työpajoille. Työpajoille luotiin omat nettisivustot. Nettisivustoon liitettiin mukaan nettikauppa -mahdollisuus. Työpajoille järjestettiin sosiaalisen tilinpidon -koulutus. Sosiaalisen tilinpidon kautta on mahdollista tuoda näkyväksi myös sellainen toiminta, jota ei voida mitata euromääräisesti. Tämä julkituominen on tärkeää myös pajan imagon kannalta. Myös pajahallinnon päättäjät tulevat paremmin tietoiseksi pajan toiminnasta kuten myös yhteistyötahot.

Projektin ja Pyramid -hankkeen yhteistyön tuloksena Kaks`Kättä työpaja on lähtenyt laajentamaan toiminta-aluettaan kansainvälisesti. Syksyllä 2013 Kaks`Kättä työpaja on mukana verkostohankkeessa. Tavoitteena on koota hyviä käytäntöjä Europpasta liittyen osuuskunta- ja työpajatoimintaan. Ensimmäinen käytännön liikkuvuuden hyödyntäminen tapahtuu lokakuussa 2013, jolloin tavoitteena on paikan päällä miettiä mitä tuotteita paja voisi mahdollisesti viedä Belgiaan ja Espanjaan.

Ensimmäinen osuuskunta KAMP käynnistyi huhtikuun alussa v. 2011 Ähtärissä. Tämän jälkeen perustettiin Ilmajoen Pappilantielle Artesaaniosuuskunta Pohjanmaa, joka toimii omana itsenäisenä osuuskuntana. Osuuskuntatoiminta laajeni nopeasti Koulutuskeskus Sedussa ja KAMP:n alle on perustettu uusia osuuskuntia, jotka toimivat aputoiminimellä. KAMP toimii tässä ns. sateenkaariosuuskuntana. Tällä hetkellä osuuskunta KAMP:n alla toimii kahdeksan aputoiminimeä: Ähtärin ahertajat, Seinäjoen Kimara, ICT-Seinäjoki, Seinäjoen Septar, Kurikan Kätevä, Seinäjoen HighLights ja Seinäjoen Tapkom. Viimeisin on kesällä 2013 perustettu datanomien Sedunet. Kiinnostusta osuuskuntatoimintaan on edelleen ja toiminta tulee edelleen laajenemaan. Tällä hetkellä jäseniä osuuskunnassa on kaikkiaan 154 henkilöä.

KesäJeesi toimintaa (ent. kesätoiminta) on pilotoitu neljänä kesänä. Toiminnan tavoitteena on ollut tarjota ammattiin valmistuville tai valmistumassa oleville nuorille mahdollisuuden tehdä oman alan töitä oppilaitoksen tiloissa kesäaikana ellei nuori ole työllistynyt valmistumisen jälkeen tai saanut muutoin kesätöitä. KesäJeesiin mukaan tulevat alat ovat keskittyneet joko yhteen alaan tai ne ovat olleet eri alojen ns. yhdistelmäpajoja.

Uraohjauksen tavoitteena on ollut tuoda pajoille ja oppilaitokselle työvälineitä opiskelijoiden tukemiseen työmarkkinoille sijoittumisessa. Uralla alkuun koulutuksia ja työnhaun teemapäiviä on suunniteltu ja toteutettu yhdessä muun henkilökunnan kanssa, jotenka heille on jäänyt käyttöön toimintamallit ja asiaan liittyvät materiaalit. Lisäksi projektissa on luotu kaikkien käytettäväksi työnhaun selkokielinen materiaali.

Työpajoille laadittiin laatukäsikirja. Laatukäsikirjan tarkoituksena on antaa sekä ulkoisille- että sisäisille asiakkaille ja omalle henkilökunnalle kuva työpajan toimintaa ohjaavasta järjestelmästä. Laatukäsikirjan kautta työpajan toiminnan sisältöä voidaan tehdä näkyväksi. Työpajojen laatukäsikirja käsittää seuraavat kokonaisuudet: 1. työpajan toimintaympäristön kuvaus, 2.työpajatoiminnan missio, toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategia -sisältää myös työpajatoiminnan yksilö-, yhteisö- ja yhteiskunnallinen merkitys, 3.toimintaa ohjaava lainsäädäntö, 4.työpajan sidosryhmät, 5.palveluprosessit, ydinprosessi ja tukiprosessi, 6.henkilöstöresurssit ja 7.tiedottaminen ja viestintä.

Projektin lopputuloksena syntyi esitys eteläpohjalaiseksi pajamalliksi.
Eteläpohjalaiset työpajat muodostavat yhdessä esim. avoimen verkoston, ry:n, osuuskunnan tms, jonka kautta toteutetaan yhteistyötä ja organisoidaan kehitystyötä pajoilla.

Esitys eteläpohjalaiseksi pajamalliksi ei muuta työpajojen nykyistä toimintamuotoa tai hallintoa millään tavoin. Malli ottaa huomioon jokaisen pajan yksilöllisyyden ja itsenäisyyden sekä paikalliset erityistarpeet.

Eteläpohjalaisen pajamallin mukaan muodostetaan toimintalinjat. Jokaisella toimintalinjalla on koordinaattori/koordinoiva paja vastaamassa toiminnan kehittämisestä yhdessä työpajojen muiden henkilöiden kanssa. Toimintalinjajaoksi esitetään seuraavaa: Laatu ja arviointi, markkinointi ja viestintä, osaamisen kehittäminen, henkilöasiakkaan palvelut, oppilaitosyhteistyö sekä työnantaja- ja yritysyhteistyö