Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11201

Projektin nimi: AKTIIVI -tukihanke

Osio: Valtakunnallinen osio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.1.2010 ja päättyy 31.3.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu

Organisaatiotyyppi: Ammattikorkeakoulu

Y-tunnus: 2109309-0

Osoite: Kauppakatu 5

Puhelinnumero: 010 38350

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www-tokem.fi

Projektin kotisivun osoite:

Vastuuhenkilön nimi: Markku Tarvainen

Asema: vararehtori

Sähköposti: markku.tarvainen(at)tokem.fi

Puhelinnumero: 040 5468706

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Valtakunnallinen projekti

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Tukihankkeella ei ole varsinaista kohderyhmää. Rahoitusohjelmasta vuonna 2008 ja 2009 rahoitetut hankkeet osallistuvat projektin toimintaan.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Tukihankkeella ei ole sellaisia kohderyhmiä tai tahoja, joihin toiminta kohdistuu. Tällainen toiminta tapahtuu AKTIIVI-hankkeessa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

AKTIIVI on OPM:n hallinnoiman valtakunnallisen ESR kehittämisohjelman Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi koordinaatiohanke. Koordinaatiohankkeessa varmistetaan kehittämisohjelmasta rahoitusta saaneiden hankkeiden välistä verkostoitumista ja yhteistyötä, tutkitaan ja ennakoidaan alan tulevaa kehitystä, jalostetaan ja levitetään hyviä käytäntöjä ja toimintatapoja, arvioidaan kehittämisohjelman tavoitteiden toteutumista sekä uusien toimintamallien toteutumista ja palveluiden laatua loppuasiakkaiden näkökulmasta sekä kehitetään avoimia oppimisympäristöjä.

AKTIIVI-hanke järjestää yhteisiä tilaisuuksia, joiden tarkoituksena on edistää hankkeiden välistä yhteistyötä, verkostoitumista sekä parhaiden käytänteiden levittämittämistä. Tilaisuuksien ja verkostoitumisen avulla haetaan synergiaetuja välttämällä projektien päällekkäisiä toimintoja. Tukihankkeen avulla hankkeet saavat taloudellisen mahdollisuuden osallistua tilaisuuksiin.

AKTIIVI-hanke järjestää myös online-seminaareja OPM:n toimeksiannosta. Tukihankkeen avulla varaudutaan tila- ja yhteyskustannuksiin.

Syksyllä 2010 järjestetään avoin seminaari, jossa käsittellään avoimiin oppimisympäristöihin liittyvä teemoja.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista ei tiedoteta erikseen ulkoisesti. Tiedottaminen on osa AKTIIVI-projektin tiedotussuunnitelmaa.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Tukihankkeen avulla voidaan levittää hyviä käytäntöjä muiden projektien kautta.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 64 147

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 8 244

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 74 320

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 9 594

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Ei erityistä innovatiivisuutta projektin tavoitteena

Valtakunnallisen osion kehittämisohjelma

Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi

9. Loppuraportin tiivistelmä

Aktiivi-tukihanke käynnistettiin resursoimaan osittain Avoimissa oppimisympäristössä aktiviiseksi kansalaiseksi -kehittämisohjelmasta rahoitettujen hankkeiden verkostoitumista sekä tulosten levittämistä.

AKTIIVI-hanke (Avoimissa oppimisympäristöissä aktiiviseksi kansalaiseksi -koordinointihanke) järjestää yhteisiä tilaisuuksia, joiden tarkoituksena on edistää hankkeiden välistä yhteistyötä, verkostoitumista sekä parhaiden käytänteiden levittämittämistä.

Hankkeilla ei hankehakemusta ja kustannusarviota tehtäessä ollut tiedossa AKTIIVI-hankkeen toiminta eivätkä he siten olleet voineet varautua yhteisten tilaisuuksien aiheuttamiin kustannuksiin. Tukihankkeen avulla hankkeet saivat taloudellisen mahdollisuuden osallistua tilaisuuksiin. Aktivii-tukihanke osallistui verkostotapaamisten resursointiin:
- 13.-14.1.2010 verkostotapaaminen Torniossa, teemana hyvät ja lupaavat käytännöt
- 23.9 2010 verkostotapaaminen Helsingissä, teemana viestintä
- 20.- 22.9.2011 verkostotapaaminen Inarissa, teemana arviointi ja kehittämisohjelman suuntaviivat tulevaisuudessa

AKTIIVI-hanke järjestää online-seminaareja OKM:n toimeksiannosta, seminaarien järjestämiseen ei ole varauduttu AKTIIVIn omassa kustannusarviossa, koska niiden tarve ilmeni vasta AKTIIVIn aloittamisen jälkeen. OKM:n toimeksiannosta päätettiin järjestää syksyllä 2010 avoimiin oppimisympäristöihin liittyvä avoin seminaari.

Varsinaiset sisällölliset tulokset saavutetaan toisaalta AKTIIVIssa ja toisaalta niissä kehittämishankkeissa, jotka ovat tukihankkeeseen osallistuneet.