Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11239

Projektin nimi: Teollisen pintakäsittelyn koulutustehdas

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.10.2009 ja päättyy 30.6.2012

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Savon koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1852679-9

Osoite: PL 87, Presidentinkatu 3 E 1

Puhelinnumero: 017 214 3000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sakky.fi

Projektin kotisivun osoite: www.teollinenpintakasittely.fi ; www.sakky.fi/hanketoiminta

Vastuuhenkilön nimi: Juhani Kauppinen

Asema: rehtori

Sähköposti: juhani.kauppinen(at)sakky.fi

Puhelinnumero: 044 785 3076

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Lapinlahti, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Projektin kohderyhminä ovat Pohjois-Savon maakunnassa toimivat teollisen pintakäsittelyalan yritykset sekä niiden henkilöstö ja pintakäsittelyalan opiskelijat sekä koulutusten järjestäjien henkilökunta.

Metallialan yritykset, jotka tarvitsevat maalaus- tai pinnoituspalveluja. Teollisuuden maalaamot ja pintakäsittellylaitokset.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Maakunnan seutukuntien kehittämisyhtiöt, kuntien elinkeinotoimet sekä Pohjois-Savon teknologiateollisuuden piiriyhdistysten jäsenet.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 18, joista naisia 3

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 2

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin kohderyhminä ovat Pohjois-Savon maakunnassa toimivat teollisen pintakäsittelyalan yritykset ja niiden henkilöstö ja opiskelijat. Hankkeen päätavoitteena on toteuttaa teollisen pintakäsittelyalan koulutuksen uuden oppimisympäristön vaatima tuotantoympäristöön liittyvä opetuksen järjestämisen toimintamalli, selvittää pintakäsittelyalan työelämän osaamistarpeita sekä kehittää opetusmuotoja ja koulutussisältöjä, jotka vastaavat työelämän tarpeita.
Kokonaistavoitteena on turvata pintakäsittelyalan ammattitaitoisen työvoiman saantia ja parantaa yritysten tuotantohekilöstön osaamista ja nostaa osaamisen tasoa niin,että kasvavien yritysten alihankintatoimitukset, komponenttitoimittajat ja järjestelmätoimittajat voidaan säilyttää maakunnassa ja niiden määrää lisätä.
Yritysten henkilöstön käytön tehostamiseksi luodaan yritysten ja koulutuksen järjestäjien kesken uusi koulutusyhteistyömuoto, jossa kehitetään uusia tuotantomenetelmiä ja kokeillaan uusia teknologioita. Hankkeessa kehitetään uudenlaista työelämälähtöistä koulutusmallia, jonka tarkoituksena on vastata paremmin työelämän tarpeita. Hankkeessa syntyy uudenlainen oppimisympäristö yritysten tiloihin. Hankkeen aikana kerätään tarvittava osaaminen sekä muodostetaan toimivat prosessit ja käytännöt toiminnan jatkamiseksi hankekauden jälkeen.

Hanke kehittää mallia oppilaitosten ja yritysten osaavasta, ammattitaitoisesta ja innovatiisesta yhteistyöverkostosta, joka mahdollistaa jatkuvan yritysten ja oppilaitosten henkilöstön täydennyskoulutuksen. Osaamiskartoitusten tuloksena saatua tietoa voidaan käyttää hyväksi kehitettäessä henkilöstökoulutusta sekä pohdittaessa yksittäisen yrityksen kehityskohteita.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektin aloitusvaiheessa tehdään esitteet ja tiedotteet tiedotusvälineisiin, tehdään Internet-sivut. Projektin aikana sen toiminnasta ja tuloksista tiedotetaan tarpeen mukaaan.
Hankkeen päätyttyä tulokset julkistetaan.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

2010 tiedotetaan projektikokonaisuudesta, tehdään esitteet ja kotisivut
2010-2011 projektin etenemisestä tiedotetaan tarpeen mukaan.
2012 tulosten selvitys päätösseminaarissa

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 439 580

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 424 291

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 495 580

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 477 266

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Teollisen pintakäsittelyn koulutusta ei ole ollut tai se on hyvin vähäistä maakunnassamme.Yritykset ovat kouluttaneet ammattiin itse työntekijänsä tai koulutukset on haettu muualta Etelä-Suomesta. Toimivaa koulutusmallia on ollut vaikea löytää. Samaan aikaan tuotannon kasvuvaiheessa metallialan ongelmaksi on muodostunut laadukkaan pintakäsittelyn löytäminen läheltä tuotteen valmistusta. Teollisen pintakäsittelyn koulutettuja ammattilaisia on vähän suhteessa tarpeeseen. Teollisen pintakäsittelyn koulutustehdas mahdollistaa opiskelun oikeissa olosuhteissa tuotannon mukana ja toimii alkusysäyksenä teollisen pintakäsittelyn koulutuksen kehitystyölle. Projektin päätavoitteena on rakentaa toimintamalli sekä oppimisympäristö, jotka vastaavat uusia vaatimuksia pintakäsittelyn tuotannossa ja koulutuksessa. Oppimisympäristössä on mahdollista luoda uusia innovatiivisia ratkaisuja pintakäsittelyn suhteen sekä luoda verkostoja eri toimijoiden välillä. Hankkeen tuloksena on uusi oppimisympäristö koneineen ja laitteineen sijoitettuna tuotantoympäristöön yrityksessä. Koulutukset kohdentuvat maakunnassa toimivien yritysten pintakäsittelyiden parissa toimiviin hekilöihin sekä oppilaitosten opiskelijoihin ja henkilökuntaan. Maalauslinjan valmistuttua alkoi hankkeen toiminnan testaaminen ja yhteistyön sujuvuuden kokeilu. Yritysten kanssa suoritettiin erilaisia kokeiluja ja maalien testaamista. Yhteistyökumppanit, maalausliikkeet ja metallialan yritykset olivat hyvin auttamassa ja tarjosivat omaa osaamistaan käyttöömme. Opiskelijamme saivat hyvää kokemusta työssä oppimis kierrätyksessä, esim. märkämaalaus-jauhemaalaus-kuumasinkitys-elektrolyyttiset pinnoitukset. Järjestimme myös koulutuksia maalitehtaiden kanssa yhteistyössa ja Savonia Amk:n kanssa yhteisiä seminaareja. Jakson loppupuolella tietynlainen taantuma maailman markkinoilla on aiheuttanut pintakäsittely- ja metallialan tuotannon hidastumista ja se vaikuttaa myös maalauslinjan toimintaan ja koulutuksiin hakeutumiseen. Kuitenkin olemme hakeneet uusia ideoita yrityksistä ja jopa Milanosta asti sekä käyneet keskusteluja yhteistyökumppaneiden kanssa toimintamme kehittämisestä. Olemme myös suunnitelleet uusia malleja toisen asteen koulutuksen toteuttamiseen sekä ammattitutkintokoulutuksen käynnistämiseen. Kansainvälistä yhteistyötä tulemme kehittämään siten, että haemme ns.liikkuvuushankkeen kautta yhteistömaita esim. Ruotsi-Norja, sekä Hollanti-Saksa-Italia kautta. Hankkeen vaikutuksesta olemme saaneet myös tehtäväksi teollisen pintakäsittelijän ammattitutkinnon valtakunnallisten perusteiden päivitystyön Oph:n kanssa yhteistyössä. Projektin avulla onnistuttiin luomaan mallioppimisympäristö teollisen pintakäsittelyn koulutukseen. Ensimmäiset Teollisen pintakäsittelyn perustutkinnot valmistuvat toukokuussa 2012 ja tammikuussa aloitettiin uusi ryhmä, lisäksi aloitetaan teollisen pintakäsittelyn ammattitutkinnot sekä pintakäsittelymestarin tutkinnot. Näitä koulutuksia tulemme järjestämään jatkossa yhteistyössä alueen pintakäsittelylaitosten ja teollisuusmaalaamoiden kanssa. Projektin tuloksena voidaan pitää myös synnytettyä olosuhteiden tallennusjärjestelmää sekä malausten merkintä- ja seurantajärjestelmää, mallia kuinka voidaan löytää parhaita pintakäsittelymenetelmiä. Testaus ja mittausjärjestelmän sekä laadunvalvonnan suunnitelma osana teollisen pintakäsittelijän ammattitutkintoa.Toiminta jatkuu koulutusten järjestämisen kautta. Savon ammatti- ja aikuisopisto jatkaa perus- ,ammatti- ja erikoisammattitutkintojen järjestämistä sekä suunnittelee työvoimapoliittisia koulutuksia, oppisopimuskoulutuksia sekä yrityksille suunnattuja tämäkoulutuksia. Olemme mukana uudistamassa teollisen pintakäsittelyn tutkintoja, aloitamme kansainvälisyyteen tähtäävän vaihto-oppilasjärjestelmän teolliseen pintakäsittelyyn. Aiomme siis luoda pysyvää koulutusmallia. Raportin kirjoitushetkellä kun käynnistelemme maalauslinjan toimintaa kesän jäljiltä meillä on toimiva oppimisympäristö, jossa on 12 opiskelijaa. Puolet ryhmästä harjoittelee maalauslinjalla ja puolet ovat yhteistyökumppaneiden yrityksissä harjaantumassa niillä osa-alueilla joita ei ole koulutustehtaassa. Ammattitutkintojen päivitysprojekti on alkamassa ja ammatti- /erikoisammattitutkintoihin on hakeutunut 10 työssä käyvää opiskelijaa. Koulutusten markkinointi aloitetaan syksyllä sekä tammikuussa 2013 alkaa uusi perustutkintoon (2 v. kestoltaan) tähtäävä koulutus. Suunnittelemme mittaus- ja testauspalvelujen käynnistämistä koulutustehtaassa omalla rahoituksella. Junttan Oy vapauttaa huoltopalvelukeskuksen tiloja käyttöömme, jolloin harkitsemme jauhemaalauksen koulutusmallin toteuttamista laajennusosalle. Yhteistyö jatkuu maalausalan yritysten kanssa ja suunnitteilla on palonsuojamaalauskoulutusten järjestämistä yritysten kanssa. Opetusmateriaalit ja olosuhderaportit, joita alkaa syntyä järjestelmän valmistuessa kerätään yhteen ja ovat siten opetuksen käytössä.