Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11240

Projektin nimi: Laadukkaat kotityöpalvelut Itä-Suomessa

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa on henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.6.2009 ja päättyy 31.12.2011

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Savon koulutuskuntayhtymä

Organisaatiotyyppi: Kuntayhtymä

Y-tunnus: 1852679-9

Osoite: PL 87 (Presidentinkatu 3 E 1)

Puhelinnumero: 017 214 3000

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.sakky.fi

Projektin kotisivun osoite: www.sakky.fi - hankkeet, jokaisella osatoimijalla on omat sivut

Vastuuhenkilön nimi: Hannele Karhunen

Asema: Rehtori

Sähköposti: hannele.karhunen(at)sakky.fi

Puhelinnumero: 044 785 4801

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Etelä-Savo, Pohjois-Savo, Pohjois-Karjala

Seutukunnat: Koillis-Savon, Pielisen, Karjalan, Keski-Karjalan, Savonlinnan, Mikkelin, Varkauden, Pieksämäen, Joensuun, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Nurmes, Keitele, Tervo, Juuka, Rautalampi, Kitee, Rääkkylä, Kaavi, Pieksämäki, Iisalmi, Kerimäki, Ristiina, Varkaus, Hirvensalmi, Pertunmaa, Kiuruvesi, Mikkeli, Sonkajärvi, Puumala, Joroinen, Siilinjärvi, Liperi, Valtimo, Rantasalmi, Kesälahti, Lieksa, Sulkava, Rautavaara, Enonkoski, Nilsiä, Mäntyharju, Savonlinna, Kuopio, Pielavesi, Joensuu, Ilomantsi, Leppävirta, Kangasniemi, Outokumpu, Tohmajärvi, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Punkaharju, Lapinlahti, Suonenjoki, Juva, Kontiolahti, Polvijärvi, Vieremä, Heinävesi

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Kotityöpalvelualan kouluttajat Itä-Suomen ammatillisissa oppilaitoksissa. Kotityöpalvelualan kouluttajia tarvitaan lisää kaikille alueille ja erityisesti koulutuksen kehittäminen laatukriiteteerien lähtökohdista. Jatkossa hankkeessa mukana olevissa oppilaitoksissa on 3 laatutyön kouluttajaa.

Laatujärjestelmä pilotoidaan Kotityöpalvelun laatuverkoston valituille yrityksille.
Kuopiossa verkostossa on mukana 20 yrittäjää ja 15 on halukasta laatujärjestelmän pilotointiin.
Iisalmessa verkostossa on 10 yrittäjää ja laatutyö pilotoidaan kaikille
Mikkelissä verkostossa on 15 yrittäjää verkostoitunut ja laatyö pilotoidaan 10 yrittäjälle.
Joensuussa verkostossa on 15 yrittäjää ja laatutyö pilotoidaan kaikille.

Muut kotityöpalveluyrittäjät sekä hoivayrittäjät, jotka haluvat olla mukana laatutyössä kehittämässä yritystoimintaansa sekä alaa ja suunnittelevat laatusertifikaattia myöhemmin toteutettavaksi.
Iäkkäämmät yrittäjät haluavat olla kehitystyössä mukana, mutta eivät enää koe itse saavansa sertifikaatista hyötyä. Uudet kotityöpalvelualan tutkinnon suorittaneet, jotka suunnittelevat oman yrityksen perustamista tai haluavat tehdä jo alalla olleiden kanssa yhteistyötä.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Kuntien kotipalvelusta vastaavat sekä kotipalveluhenkilöstö. Kuntien kotipalveluun ostetaan yrityksiltä palveluja täydennykseksi sekä kuntien palvelutalojen asukkaat tai heidän omaisensa ostavat yrityksiltä niitä palveluja, joita kunta ei tuota. Kuntien ja heidän kotipalveluasiakkaidensa tarpeet ja palautteet auttavat kotityöpalveluiden kehittämisen asiakaslähtöisyyttä
Pienet palvelu- ja hoivakodit, jotka tuottavat myös kotipalveluja oman toimintaympäristönsä ulkopuolelle, asiakaskoteihin.
Sosiaali- ja terveysalan kouluttajat sekä lähihoitaja opiskelijat, jotka voivat olla yrittäjinä tai kotityöpalveluja tuottavissa hoivayrityksissä.
Kotityöpalvelualan ammattitutkinnon valmistavassa koulutuksessa olevat henkilöt.

Muut hyödynsaajat:
Kotityöpalveluja käyttävät asiakkaat ja kuluttajat, jotka harkitsevat kotityöpalvelujen ostamista.
Henkilöt, jotka ostavat kotityöpalveluja omille vanhemmilleen.
Omaishoitajat, jotka voivat kunnan palvelusetelillä ostaa kotityöpalveluja.
Yritykset, jotka tarjoavat työntekijöilleen esim. sairaan lapsen hoitopalvelua, jotta työntekijä voi tehdä työtä yrityksessä. Perhekodit, joissa tarvitaan sijaisapua. Kotisairaanhoito, joka voi tarvittaessa osoittaa tai suositella kotityönpalveluiden tuottajaa.
Kotityöpalvelujen käyttäjien palautteista kehitetään toimintoja edelleen asiakastyytyväisyyden parantamiseksi.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 333, joista naisia 316

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 10, joista naisten työpaikkoja 10

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 15, joista naisten työpaikkoja 13

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 6, joista naisten perustamia 4

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 6, joista naisten perustamia 5

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Kuntien tuottaman kotityön rinnalle on kehittymässä yrittäjien tuottamat moniammatilliset kotityöpalvelut, joiden kirjo pitää sisällään lähes kaikki kotitalouden työt ja palvelut. Kasvava ala ja kotitalousvähennys ovat edesauttaneet yritysten syntyä. Alalle on tullut monenlaisia palvelutuotteita ja niiden tuottajia, samalla kilpailu on kiristynyt ja toisaalta alalle tarvitaan lisää ammattitaitoista työvoimaa. Yritysten on osoitettava monelle eri taholle kykynsä tuottaa laadukkaita kotityöpalveluja. Monet palvelun tarjoajat ovat pieniä yrityksiä, joille näiden asioiden kehittäminen on iso haaste.

Laadukkaat kotityöpalvelut Itä-Suomessa -hankkeessa ovat verkostoituneet Etelä-Savon ammattiopisto, Ylä-Savon ammattiopisto, Pohjois-Karjalan aikuisopisto ja Savon ammatti- ja aikuisopisto sekä alueen 60 kotityöpalveluyrittäjää, jotka haluavat kehittää alaa ja yritystoimintaansa. Hankkeen tavoitteena on levittää kotityöpalvelun laatujärjestelmää koulutuksen ja ohjauksen avulla itä-suomalaisiin yrityksiin sekä kohottaa osaamista valtakunnallisten laatukriteereiden tasolle. Kotityöpalvelujen kehittämisellä vastataan eri-ikäisten, erilaisissa elämäntilanteissa ja ympäristöissä elävien ihmisten arjen hyvinvointiin tuottamalla laadukasta työtä. Palvelujen ostajat haluavat saman henkilön kotiinsa, jolloin tarvitaan moniammatillisia palvelujen tuottajia. Kotityöpalvelujen tuotteistaminen mahdollistaa yrityksiä tarjoamaan monipuolisia, asiakkaan tarpeisiin kohdennettuja palveluja. Verkostoitumalla yritykset voivat varmistaa asiakkaille tarvittaessa laadukkaat palvelut muilta alan yrittäjiltä.

Hankkeessa kehitetään laatukriteereistä lähtevää opetusmateriaalia tuotteistamisen ja laatutyön työvälineeksi. Oppilaitokset ovat sopineet työnjaon, tuloksia arvioidaan ja kehitetään vertaisarviointina. Toimenpiteiden edelleen kehittäminen tapahtuu koulutuksissa ja ohjaustilaisuuksissa. Yrittäjien ja heidän henkilöstönsä osaamistason kartoitus tehdään valtakunnallisesti yhtenäisellä osaamisen hallintajärjestelmällä. Alan ajankohtaisia asioita käsitellään seminaareissa ja workshopeissa. Koulutuksen järjestäjän on vaikea tavoittaa aikuisia ja yrittäjiä ja siksi oppimisympäristöjä kehitetään kiinnostavammaksi, joustavammaksi ja työaikoihin soveltuviksi. Hankkeessa valmennetaan ja ohjataan pilottiyrityksiä laatutyössä kohti yrityksen sertifiointia. Kotityöpalvelualan kouluttajat perehdytetään laatujärjestelmään, joka tulee toimimaan kotityöpalvelualan ja alan koulutuksen työvälineenä. Koulutuksen kehittäminen vaatii kotityöpalvelualan yritystoiminnan vahvaa tuntemusta sekä saumatonta yhteistyötä yrittäjien kanssa, siksi hankkeessa on veturiyrityksiä, jotka toimivat mentoreina yritystoiminnnan ja koulutuksen kehittämisessä. Verkostoituminen vaatii saumatonta yhteistyötä kuntien tuottamien palveluiden kanssa.

Hanke mahdollistaa Itä-Suomen kotityöpalveluyritysten liittymistä valtakunnalliseen kotityöpalvelun laatujärjestelmään sekä yritysten toiminnan sertifioinnin.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

1. Aloitusvaihe: Projektista tehdään oma jaettava esite sekä hallinnoija- ja osatoteuttajaorganisaatioiden www-sivuille omat sivut. Jokaisessa koulutusorganisaatiossa projektin vastuuhenkilö esittelee hankkeen alojen omissa palavereissa ja jatkossa tiedottaa sen etenemistä ja tuloksista. Aloitusseminaareista tiedotetaan alueiden tiedotusvälineille ja pyritään saamaan tätä kautta hankkeelle julkisuutta. Kuntien kotipalvelusta vastaaville, kotipalveluhenkilöstölle sekä kolmalle sektorille tiedotetaan projektista.
Valtakunnalinen tiedotus välitetään Kotityöpalvelun kehittämiskeksuksen kautta sekä www.kotityopalvelut.fi -sivilla
2. Toteuttamisvaihe: Seminaareissa esillään projektin tilannetta ja tuloksia. Näihin kutsutaan yrittäjiä, kuntien edustajia ja eri alojen kouluttajia. Seurataan mahdollisia muita tapahtumia, joissa voidaan esitellä projektia ja sen toimintaa. Projektin toimintaa markkinoidaan alueiden muille kotityöpalvelu- ja hoivayrittäjille tavoitteena on saada heitä mukaan toimintaan. Sosiaali- ja terveysalan sekä kotityöpalvelualan ammatillisessa koulutuksessa oleville esitellään projekti ja sen mahdollisuudet yritystoiminnan käynnistämisen tukemiseen tai projektissa mukana olevaan yritykseen työhön. Järjestetään yhdessä yrittäjien kanssa "kotityöpalvelumessut" kuluttajaille.
3. Projektin loppuvaiheessa järjestetään seminaari, jossa esitellään tulokset ja mahdollisuus jatkossa laatukoulutukseen.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Saadut kokemukset ja koulutusmateriaali juurrutetaan projektin toteuttaja organisaatioiden kotityöpalvelualan koulutuksiin projektin etenemisen myötä. Laadunohjaus ja sen resurssointi siirretään työelämäpalvelujen kotityöpalvelun koulutukseen projektin loputtua. Tavoitteena on, että kotityöpalveluyritysten laatutyö ja yritysten sertifiointi jatkuu. Kotityöpalveluyritysten on osoitettava jatkuvasti toimintansa kehittäminen ja kouluttautuminen, jotta sertfikaatti on voimassa, auditointi tehdään 2-3 vuoden välein. Hankkeessa käytetty osaamiskartoitusjärjestelmä otetaan käyttöön ja tarvittaessa kehitetään edelleen ammattitutkintojen sekä kotityöpalveluhenkilöstön täydennyskoulutuksen henkilökohtaistamisen työvälineeksi. Projektin etenemisen aikana saaduista tuloksista tiedotetaan TTS:n koordinoimien hankkeiden työseminaareissa. Hankkeen tulokset, laatukäsikirja sekä sertifiointi esitellään kuntien kotipalvelusta vastaaville sekä kotipalveluhenkilöstölle.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 660 200

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 638 379

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 754 500

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 735 691

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Tasa-arvopainotteinen projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Laadukkaat kotityöpalvelut Itä-Suomessa -hanke oli yhteistyöhanke, jota koordinoi Savon ammatti- ja aikuisopisto. Osatoimijoina hanketta toteuttivat Ylä-Savon ammattiopisto, Pohjois-Karjalan aikuisopisto sekä Etelä-Savon ammattiopisto.

Oppilaitokset olivat osallistuneet Työtehoseuran innovaatioverkostossa kotityöpalveluille luodun laatujärjestelmän koulutuksiin. Ne verkostoituivat myös omien alueittensa kotityöpalveluyritysten kanssa.

Hanke mahdollisti kotityöpalveluyritysten osaamistason kohottamisen valtakunnallisten laatukriteereiden tasolle. Yrityksen tekemä itsearviointi ja laatukäsikirja olivat toiminnan arvioinnin ja kehittämisen työkaluja. Laatujärjestelmällä haluttiin lisätä kotityöpalvelunyritysten kilpailukykyä ja kannattavuutta, toimialan näkyvyyttä, yritystoiminnan ammatillisuutta sekä yritysten tarjoamien palvelujen luotettavuutta. Yrityksillä oli mahdollisuus hakea laaduntunnustusta, sertifikaattia, joka oli tunnustus kehittämistyöstä.

Hankkeen aikana järjestettiin kotityöpalveluiden laatujärjestelmästä tiedotustilaisuuksia yritykslle, yhteisöille sekä kuntien edustajille. Laatutyöstä kiinnostuneille yrityksille ja yhteisöille järjestettiin laatukäsikirjakoulutusta. Hankkeessa pilotoitiin koko kotityöpalvelun laatujärjestelmä, johon kuuluivat yritysten laatukäsikirjakoulutus-, auditointi- sekä sertifiointi-prosessit. Koulutusta ja laatukäsikirjaohjausta järjestettiin eri paikkakunnilla.

Laadukkaat kotityöpalvelut Itä-Suomessa-hankkeen jokaisella toimijalla oli omat vastuualueensa ja tavoitteensa hankkeen tavoitteiden toteutumiseksi. Projektissa kehitettiin kotityöpalveluihin laatukriteereistä lähtevää opetusmateriaalia palveluiden tuotteistamiseen ja laatutyöhön. Yhteisissä projektiryhmän tapaamisissa tehtiin vertaisarvioitia hankkeen tuotoksista.

Kotityöpalvelualan laatujärjestelmään liittyviä asioita käsiteltiin seminaareissa, workshopeissa sekä learning cafe työskentelyssä. Seminaareihin, koulutuksiin sekä messu- ja opintomatkoihin osallistui muitakin kotityöpalvelualan toimijoita kuin laatukäsikirjakoulutuksessa olevia yrittäjiä.
Hankkeesta tiedotettiin laajasti eri tavoin painotuotteilla, sähköisillä välineillä (sähköposti, internet, radio), lehdistössä sekä seminaareissa, messuilla, koulutus- ja infotilaisuuksissa. Hankkeen alussa tehtiin hankkeesta oma esite, jota jaettiin mm. koulutus- ja tiedotustilaisuuksissa, seminaareissa sekä yrityksille lähetettävissä kirjeissä. Hallinnoijan ja osatoimijaorganisaatioiden www-sivuille tehtiin hankkeen omat sivut. Hankkeelle tehtiin yhteiset lomake- ja power point pohjat sekä painatettiin julisteita ja roll-up, jotka ol