Euroopan unioni

Vipuvoimaa EU:lta

Euroopan sosiaalirahaston (ESR) rahoittaman projektin kuvaus

1. Projekti

Projektikoodi: S11243

Projektin nimi: Kansainvälistymis- ja innovaatiopalvelujen toimintamalli

Osio: Itä-Suomen suuralueosio

Toimintalinja: 3: Työmarkkinoiden toimintaa edistävien osaamis-, innovaatio- ja palvelujärjestelmien kehittäminen

Projektityyppi: Projekti, jossa ei ole henkilöitä mukana

Suunnitelman mukainen toteutusaika: Alkaa 1.12.2009 ja päättyy 30.4.2015

Toiminnan tila: Toiminta päättynyt

Vastuuviranomainen: Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

2. Projektin toteuttaja

Toteuttajaorganisaation nimi: Pohjois-Savon TE-keskus

Organisaatiotyyppi: Valtion viranomainen

Y-tunnus: 1569520-4

Osoite: Kallanranta 11

Puhelinnumero: 0295 026500

Toteuttajaorganisaation Web-osoite: www.ely-keskus.fi

Projektin kotisivun osoite: projektin aikaisia internetsivuja ei päivitetä

Vastuuhenkilön nimi: Jari Vitikainen

Asema: Yrityspalvelupäällikkö

Sähköposti: jari.vitikainen(at)ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 040 7554533

3. Projektin toteutusalue ja kohderyhmän kuvaus

3.1 Maantieteellinen kohdealue

Maakunnat: Pohjois-Savo

Seutukunnat: Koillis-Savon, Varkauden, Sisä-Savon, Ylä-Savon, Kuopion

Kunnat: Keitele, Tervo, Rautalampi, Kaavi, Iisalmi, Varkaus, Kiuruvesi, Sonkajärvi, Siilinjärvi, Rautavaara, Nilsiä, Kuopio, Pielavesi, Leppävirta, Tuusniemi, Juankoski, Vesanto, Lapinlahti, Suonenjoki, Vieremä

3.2 Varsinaiset kohderyhmät

Elinkeinojen kehittämisorganisaatioiden kansainvälistymispalveluja tarjoavat hankilöt ja alueella toimivien kansainvälistä kasvua hakevien yritysten avainhenkilöt.

3.3 Välilliset kohderyhmät

Alueen pk-yritykset, joilla on tarve saada kansianvälistymiseen liittyvää tietoa ja neuvontaa.

3.4 Aloittaneiden henkilöiden määrä

Suunniteltu: 0, joista naisia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisia 0

4. Projektin tavoitteet, tulokset ja vaikutukset

4.1 Uusien työpaikkojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten työpaikkoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten työpaikkoja 0

4.2 Uusien yritysten määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten perustamia 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten perustamia 0

4.3 Suoritettujen tutkintojen määrä

Suunniteltu: 0, joista naisten tutkintoja 0

Toteutunut seurantatietojen mukaan: 0, joista naisten tutkintoja 0

5. Suunnitelman mukainen tiivistelmä toteutuksesta

Projektin tavoitteena on luoda ja käytäntöön vakiinnuttaa Pohjois-Savon elinkeinoelämän kehittämisorgansiaatioiden yhteinen, käytännöllinen ja konkreettinen toimintamalli kansainvälistymispalvelujen tuottamiselle.

6. Tiedotus ja hyvien käytäntöjen levittäminen

6.1 Tiedotussuunnitelma

Projektista tiedotetaan TE-keskuksen/ELY-keskuksen ja hankkeen omien www-sivujen kautta, sähköisillä verkkotyökaluilla sekä tiedottamalla tilaisuuksista mm. sähköpostien ym. kautta.

6.2 Suunnitelma hyvien käytäntöjen levittämisestä

Projektin etenemisestä kerrotaan aiheeseen liityvissä tilaisuuksissa kuten TEM, Tekes ja Keksintösäätiö sekä IKV-verkostossa.

7. Projektin julkinen rahoitus, euroa

Myönnetty EU- ja valtion rahoitus: 590 000

Toteutunut EU- ja valtion rahoitus: 487 743

Suunniteltu julkinen rahoitus yhteensä: 590 000

Toteutunut julkinen rahoitus yhteensä: 487 743

8. Vastuuviranomaisen tekemä projektin luokittelu

8.1 Horisontaalinen luokittelu

Tasa-arvo: Sukupuolineutraali projekti

Kestävä kehitys: Projektilla ei ole erityistä vaikutusta kestävän kehityksen kannalta

Kumppanuus: Kumppanuutta selvästi edistävä projekti

Innovatiivisuus: Selvästi innovatiivisia tuloksia tuottava projekti

9. Loppuraportin tiivistelmä

Projektin lähtökohtana oli löytää ratkaisu yrityksille tarjottavien kansainvälistysmispalveluiden pirstaloituneisuuteen ja päällekkäisyyteen. Projektin tavoitteena oli rakentaa eri elinkeinojen edistämisorganisaatioiden yhteinen, selkeä toimintamalli, joka perustuu olemassaolevien organisaatioiden perusrakenteen eli normaalin toiminnan varaan. Toimintamallin toiminnan kohteena ovat pohjoissavolaiset, kansainvälistymällä kasvua hakevat yritykset. Projektin toteutukseen osallistuivat suunnitelman mukaan TEM-organisaatiot eli ELY-keskuksen lisäksi TEKES, Finnvera ja Finpro, sekä muista toimijoista Savonia ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto, kauppakamari, yrittäjäjärjestö sekä seudulliset kehittämisyhtiöt.

Projektin tuloksena on Pohjois-Savon maakuntaan muodostunut elinkeinoelämän edistämistoimijoiden tiivis, kansainvälistymispalveluihin kohdistuva yhteistyömalli, jossa ydintoimintoja ovat ohjausryhmäkäytäntö ja asiakkuuden hoitomalli. Toimijoiden työnjakoon on kiinnitetty huomiota päällekkäisyyksien välttämiseksi, ja työnjakoa on tehty eri toimijoiden vahvuuksien ja roolien pohjalta.
Projektissa tarjottiin pk-yrityksille kasvuun ja kansainvälistymiseen liittyviä valmennuskokonaisuuksia, seminaareja ja yritysten yhteistyöverkostojen rakentamista. Lisäksi kehitettiin advisory board-palvelua.